Concluziile Sinodului Panortodox din Creta

0 322

Sinodul Panortodox din Creta

Prin hotărîrile Sinodului din Creta rezumate în Enciclică:

Se proclamă şi se ocroteşte: dogma ortodoxă referitoare la Sfînta Treime, tradiţia apostolică şi patristică, acrivia canoanelor, validitatea Sinoadelor Sf. Fotie şi a Sf. Grigorie Palamas, sfinţenia căsătoriei dintre bărbat şi femeie, antropologia ortodoxă patristică, sacralitatea vieţii umane de la prima clipă de viaţă până la ultima, respectul şi buna înţelegere între oameni, pacea între popoare, cinstirea Sfinţilor întru Duhul Sfînt, organizarea Bisericii în diaspora nu ca autocefalii ci ca eparhii subordonate patriarhiilor, importanţa apostolatului; naşterea, şi ocrotirea copiilor, educaţia tinerilor (pe model vasilian), libertatea conştiinţei, apărarea tuturor celor oprimaţi (indiferent de etnie, credinţă, rasă, etc), filantropia, importanţa ascezei şi a postului (inclusiv pentru mireni), importanţa jertfelniciei, grija faţă de natură (ecologia), cooperarea demnă şi fără compromisuri a Bisericii cu statul.

Se condamnă: transhumanismul /cyborgizarea /folosirea tehnologiei şi a microcipului pentru a leza omul, unionismul, etno-filetismul, protestantismul, avortul, eutanasierea, experimentele genetice (inclusiv donarea silită), ura, schisma, secularismul, individualismul, relativismul religios (adică ecumenismul), globalismul agresiv, economismul, coruperea de minori, umanismul, pervertirea firii umane în orice mod (fizic, psihic, intelectual şi duhovnicesc), fundamentalismul, violenţa, genocidul religios, divorţul, bigamia, căsătoria mixtă, căsătoria monahilor, pauperizarea intelectuală şi economică, migraţia forţată, minimalismul teologic (în cadrul discuţiilor cu alte credinţe), prigonirea religiei de către statele atee, conflictul inter-etnic şi războiul.

Acestea sunt scrise negru pe alb şi declarate oficial la încheierea lucrărilor Sinodului din Creta.

Când atît “Encliclica”, cît şi “Mesajul Sinodal”, dimpreună cu toate textele oficiale (cîte un document pentru fiecare punct discutat) vor fi traduse în limba română, le vom publica şi eventual comenta acolo unde va fi nevoie.

FOARTE IMPORTANT:

În primul rînd trebuie aşteptată atitudinea celorlalţi ierarhi din întreaga Ortodoxie – a ierarhilor care nu au participat la Sinodul din Creta din motivele organizării, precum şi a ierarhilor care nu au participat, din motive întemeiate, împreună cu întregi Biserici Ortodoxe Autocefale – Antiohia, Bulgaria, Georgia şi Rusia.

Între timp, se cuvin parcurse textele finale soborniceşte, cu rugăciune şi cu permanenta raportare la Scripturi şi Predanie, pentru a determina o poziţie duhovnicească obiectivă, pertinentă, critică, plină de discernămînt, a Pliromei, ţinînd cont şi de întreaga procedură a organizării (dinainte, din timpul şi de după Sinodul din Creta).

Abia după împreună-glăsuirea tuturor ierarhilor ortodocşi, unanim, şi a pliromei, se va putea spune care este poziţia oficială a Bisericii, fiindcă Biserica este Un Trup, având Un Singur Cap, pe Dumnezeu care prin Duhul Său cel Sfînt dăruieşte unitate de cugetare în cele revelate de El.

Textele oficiale, finale, semnate de toţi participanţii, fără excepţie, publicate pe 26 iunie 2016, sunt diferite de cele pre-sinodale (iar cele pre-sinodale au multiple versiuni). Toate cele 50 de pagini de document oficial semnat definitiv pe 26 iunie trebuie citite integral, în original, precum şi în limba română, apoi comparate versiunile pre-sinodale cu cele post-sinodale pentru a vedea care sunt exact modificările (conţinutul şi contextul lor). Apoi trebuie revăzute citatele originale (de ex. din Sf. Chiril al Alexandriei, textele scripturistice).

Mîntuitorul Iisus Hristos să dea discernămînt tuturor credincioşilor Săi pentru a primi ce este al Său şi a nu primi ce nu este al Său!

Sursa: Mănăstirea Petru Vodă

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php