Conferinţa BASARABIA – Două secole de suferinţă şi speranţă românească – Sibiu 16 Martie 2012

0 578

În foaierul primitoarei Biblioteci „Astra” din Sibiu, vineri 16 martie, ora 18 a avut loc o conferinţă spectacol despre suferinţa românească din Basarabia şi lupta neamului românesc pentru unire şi supravieţuire ca identitate. Evenimentul, organizat în preajma Zilei Basarabiei şi a împlinirii a 200 de ani de luptă şi suferinţă a românilor basarabeni, a avut o largă organizare specifică Sibiului cu o concepţie realistă asupra implicării mişcării actuale în lupta creştină şi naţională a poporului român. Organizatorii şi anume: Fundaţia „George Manu”, Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”, Cenaclul „Lumină Lină” – coordonator pr. Cătălin Dumitrean, Forumul Creştin Noua Dreaptă Sibiu, Mişcarea Naţional Creştină Chişinău – o delegaţie de 3 camarazi din Chişinău, în frunte cu Sergiu Laşcu – s-au străduit după posibilităţi şi cu contribuţii din suflet să facă o propagandă cât mai eficientă în fosta Capitală culturală a Europei, în toate mediile sociale şi intelectuale.

În cuvântul de început, ing. Olariu Sorin, organizatorul acestui eveniment, a precizat importanţa deosebită în viaţa socio-culturală a Sibiului a unei conferinţe cu această temă. Fiiind o conferinţă naţionalist-creştină nu putea începe fără o rugăciune ce a fost rostită de conducătorul Cenaclului „Lumină Lină”, pr. Cătălin Dumitrean (prezentarea conferinţei se găseţte şi pe site-ul cenaclului sibian), în memoria tuturor românilor morţi pentru cauza Basarabiei.

În prezenţa a peste 120 de persoane, conferinţa a avut o desfaşurare mai activă şi neconvenţională faţă de cele obişnuite, discursurile istorice fiind intercalate de un program artistic înălţător de muzică şi poezie susţinut de membrii Cenaclului „Lumină Lină”.

Temele istorice au fost susţinute de pr. Ion Pop de la Colegiul Naţional „Gh. Lazar” Sibiu – relaţiile româno-ruse de-a lungul veacurilor în perioada evului mediu şi a istoriei contemporane cu accente asupra unor consecinţe în timp ale acestor relaţii.

Prof. Tiberiu Costachescu de la Facultatea de Jurnalism şi fost prefect al Sibiului a subliniat în discursul său consecinţele Marii Uniri din 1918, a calvarului războiului şi al dominaţiei bolşevice. Lupta românilor s-a dus atât cu imperialismul ţarist cât şi cu cel sovietic, cuceritorii creştin ortodocşi de la răsărit dovedindu-se mai distrugători decât păgânii turci. Un alt aspect prezentat de profesorul Costachescu a fost şi cel al blândeţii şi toleranţei naţionale şi religioase a poporului român din Basarabia şi din toate teritoriile locuite de români.

Juristul Coriolan Baciu, presedintele Fundatiei „Ion Gavrilă Ogoranu”, în scurta sa alocuţiune, şi-a manifestat bucuria şi importanţa desfăşurării unei asemenea manifestări şi a rolului fundaţiei în promovarea valorilor neamului românesc.

Invitaţii de onoare ai acestei seri au fost prietenii şi camarazii de la Mişcarea Naţional Creştină din Basarabia, în frunte cu Sergiu Laşcu, care, impreună cu organizatorii acestei conferinţe, a efectuat multe acţiuni în pământul de dincolo de Prut. Copleşit până la lacrimi de emoţia unei astfel de manifestări şi a simpatiei întregii asistenţe, Sergiu Laşcu a prezentat starea actuală din Basarabia, lupta pentru identitate naţională şi culturală. Datele prezentate par triste şi aparent fără speranţă, dar tineriii basarabeni sunt decişi să lupte cu toate mijloacele: marşuri, cărţi, conferinţe şi acţiuni de stradă şi educaţionale.

Au mai avut cuvântari cu un înalt sentiment naţional şi crestin prof. Sofonea şi dr. Hodoroea, care, alături de studenta Lucia şi cantecele Cenaclului au încununat cu succes o seară naţională, creştină cu valenţe educaţionale şi emoţionale deosebite.

A consemnat

Ing. OLARIU SORIN

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php