Buciumul – Publicaţie de informaţie şi atitudine naţionalistă
Author Archive
Stories written by admin

Sinaxarul Demnității Românești † 2 aprilie 1961, Zarca Aiudului

Profesorul George Manu

George Manu aderase la Mișcarea Legionară din 1937 – moment de apogeu al Legiunii – dar nu activează prea mult, limitându-se la sfera universitară. La alegerile din 1937, în pofida numelui său de rezonantă istorică, a legăturii sale de rudenie cu generalul Cantacuzino Grănicerul, a pregătirii sale și chiar a vârstei (35 de ani), nu apare pe listele electorale, unde ceilalți asistenți universitari ai Facultății de Științe, legionari, se aflau înscriși (Iordache Nicoară, Gheorghe Macrin, de la fizico-chimice, și Luca Teodoriu, de la matematici).

Nici în scurtă perioadă a prezenței la guvernare a legionarilor nu figurează în nici un post de mare răspundere politică. Acest fapt face să rămână nestingherit la catedră și după înlăturarea Mișcării din politică statului de către Antonescu, dar i se blochează ascensiunea profesorală pentru că i se cunoșteau opțiunea și simpatiile.

În 1943 se ocupă cu legăturile politice între Mișcare și celelalte formațiuni politice, așa cum rezultă din declarația să din 6 mai 1948: “…Făceam parte din comandamentul Mișcării Legionare, fiind consilier politic al lui Radu Mironovici, comandant interimar al Mișcării”.

În timpul mișcării de rezistentă împotriva comunismului, conform declarației din 26 mai 1948, “la începutul acestei epoci Petrașcu, în deplin acord cu mine, care fac parte din comandament, duce o politică de rezistentă manifestată prin: a) contacte cu Partidul Național-Tărănesc, prin mine sau prin alții… b) contacte asigurate de mine cu mișcările de rezistentă… c) menține prin Nelu Rusu și Rică Georgescu contact cu Palatul, pe care îl asigură că Mișcarea e pe linia de rezistență”.

Se implică tot mai mult în acțiunile mișcării de rezistentă, intrând complet în subversivitate după toamna lui 1945, de când nu mai merge nici pe la Facultate.

Conform declarațiilor sale “reiese că Petrașcu a călcat pactul de neutralitate (cu comuniștii, n.n.) chiar de la început prin următoarele: m-a însărcinat cu un mesaj către șeful rezistenței, generalul Aldea, declarând că Mișcarea Legionară va fi prezentă când va sosi momentul luptei; m-a însărcinat în calitate de legionar – considerat de el încă în subordine – să nu respect pactul și să mențin contactul cu mișcările de rezistentă. A autorizat pe Vică Negulescu să mă vadă regulat, pentru a urmări contactul cu rezistența; m-a însărcinat, prin Vică Negulescu să remit șefului rezistenței un memoriu de la legionarii din Germania, memoriu care justifică o politică diametral opusă acestui pact”.

George Manu se înscrie și activează în formațiunea de rezistentă “Sumanele negre”. După două întrevederi cu Paul Iacobescu, dr. Brancovici, Georgel Demetrescu și Dan Zamfirescu se hotărăște să pornească pe un drum propriu de luptă, despărțindu-se de Nicolae Petrașcu.

Scrie “Behind the Iron Courtain” (“În spatele cortinei de fier”), document pe care îl prezintă ambasadelor apusene, regelui, generalului Aldea. Ia o serie de legături cu diplomații acreditați pe lângă Ambasadele și legațiile americană, engleză, franceză: Frank Stevens, col. Lovell, Billy Wattson și alții.

Pentru scopul luptei era cel mai bine să plece în străinătate – în țară fiind urmărit îndeaproape: unde să se pună la dispoziția comandantului Horia Sima (cum îl sfătuia d-na Protopopescu) sau să ia legătură cu grupurile de rezistentă și să încerce unificarea lor (cum era sfătuit de Bujoiu și alții).

Se hotărăște să plece la 17 martie 1948. În trenul în care se găsea însoțit de o călăuză se face un control. Actele false pe care le deținea îl ajută să scape, dar “călăuza” se sperie și îi spune să se întoarcă. La București cade în plasa pregătită de Securitate și este arestat.

Începe tragicul episod al procesului. După anchete istovitoare, de zi și de noapte, după maltratări în stil “sovietic”, cu notă accentuată de cruzime a Securității din acel timp, se dă sentința: Gheorghe Manu, Ioan Bujoiu, Alexandru Papp, Nicolae Petrașcu, Eugen Teodorescu și amiralul Horia Măcelariu – muncă silnică pe viață; Nicolae Mărgineanu – 25 de ani; Dimitrie Gheorghiu și Nistor Chioreanu – 20 de ani; Alexandru Balș și Gheorghe Bontilă – 15 ani.

Începe perioada cea mai grea a vieții lui: temnița. Dar aceasta, conform vechii maxime a lui Ovidiu din Heroides: “Finis coronat opus”, îi pune pe frunte cununa de martir al rezistenței anticomuniste. Iar activitatea lui didactică, neobosită în închisoare, îl ridică pe un soclu pe care cu greu se ridică unii din toți cei trecuți prin gulagurile și închisorile tuturor timpurilor. Căci a sacrificat atât de mult din propria-i ființă pentru a instrui pe alții, a avut un bagaj atât de mare și variat de cunoștințe pe care le împărțea cu atâta generozitate, a susținut atât de mult din punct de vedere moral rezistență celor închisi și a crezut cu atâta tărie în biruința binelui asupra răului.

Gheorghe Jijie, „Permanențe”, aprilie 2002

 

via Mărturisitorii

Slujbă de pomenire la Aiud, în memoria sfinților și martirilor temnițelor comuniste

Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, vom comemora la Aiud, în ziua de sâmbătă, 30 Martie, pe martirii temnițelor comuniste care și-au pierdut viața pentru Dumnezeu și neamul românesc, aflat într-o perioadă de grea asuprire comunistă.

Aruncați cu cruzime în gropi comune, fără cruce și lipsiți de o minimă rânduială creștinească, sângele acestor sfinți strigă la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor unui neam, ce astăzi își uită martirii și calcă cu nepăsare pe jertfa lor. Pentru aceasta să ne silim cu toții să alergăm la locurile martiriului lor, să le cinstim pomenirea și să ne rugăm lor pentru izbăvirea de cele rele, ca prin mijlocirea lor să dobândim milă înaintea Dumnezeului nostru.

Neîncetat Părintele Justin ne-a învățat să îi cinstim pe martirii temnițelor comuniste ca pe niște sfinți: „Aceştia sunt ultimii dintre sfinţii români care izvorăsc mireasmă şi vindecări în toate colţurile lumii – mesajul este să le urmăm viaţa, curajul mărturisii. Vreau să văd ziua când nu ne vom mai teme că avem în bisericile noastre la închinare moaştele acestor sfinţi mucenici”.

Slujba de parastas va avea loc în osuarul mănăstirii Înălţarea Sfintei Cruci din Aiud, începând cu ora 13.00.

Încercăm astfel să menținem tradiția Părintelui Justin, care obișnuia ca în fiecare an să participe la pomenirea martirilor din închisoarea Aiud și nădăjduim ca astfel să îi aducem bucurie acolo sus, în ceruri, prin participarea noastră în număr cât mai mare, așa cum se bucura și pe când era în această viață pământească.

sursa :Atitudini

Patriarhul României de Buna Vestire: ” Dacă noi poporul român , continuăm cu avorturile, vom pieri ca popor „

 

În predica ținută luni, la slujba de Buna Vestire, Patriarhul României a vorbit despre Marșul pentru viață, care s-a desfășurat sâmbătă, 23 martie în 600 de localități din România și din Basarabia, salutând prezența tot mai numeroasă, de la an la an, a românilor care participă la această acțiune pro viață. În acest context, Patriarhul României a amintit declinul demografic, subliniind că„dacă vom continua cu avorturile, vom pieri ca popor”.

În cadrul slujbei de Buna Vestire, Patriarhul Daniel a amintit că Maica Domnului este ocrotitoarea mamelor care nasc și că avorturile în masă ne vor decima ca popor.

„În mod deosebit, Maica Domnului este ocrotitoarea mamelor care nasc copii. De aceea, sâmbăta trecută, ne-am bucurat când am văzut că ‘Marșul pentru viață’, care înseamnă dorința ca femeilor însărcinate să nu-și mai piardă sarcina, a devenit foarte popular. La început, acest marș pentru viață a fost organizat în câteva orașe. Acum însă s-a ajuns ca ‘Marșul pentru viață’ și alte manifestări din timpul acestei luni, martie, consacrată deci vieții sau copiilor care trebuie să se nască, a ajuns în 600 de localități din România și Basarabia, Republica Moldova.
Majoritatea acelora care participă la această manifestare în favoarea vieții și în favoarea mamelor însărcinate este formată din tineri, dar și oameni mai în vârstă, care-și dau seama că, dacă noi continuăm – poporul român – cu miile de avorturi, câteva milioane până acum, din 1960 și până acum, vom pieri ca popor. Diminuăm foarte mult. Ne aflăm în declin demografic. Numărul nașterilor este mai mic decât numărul înmormântărilor”, a spus Patriarhul României, în predica ținută la slujba de Buna Vestire,  potrivit agerpres.ro.
„’Marșul pentru viață’, în primul rând, are un aspect spiritual”, pentru că „avortul, în limbajul bisericesc, canonic, se numește pruncucidere, adică uciderea pruncilor, în pântecele mamei lor”, dar și unul social, prin „faptul că se nasc din ce în ce mai puțini copii și populația României s-a diminuat deja cu câteva milioane în ultimii 20 sau 30 de ani”.

Buna Vestire – cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului

În fiecare an, pe 25 martie, credincioșii prăznuiesc cea dintâi sărbătoare închinată Maicii Domnului: Buna Vestire sau Blagoveștenia, cum mai este numită în popor.

 

Buna Vestire este cea dintâi sărbătoare confirmată în documente, dintre cele închinate Maicii Domnului. În primele secole creștine, sărbătoarea Bunei Vestiri avea un caracter local, iar data de prăznuire varia. Astfel, unii o sărbătoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, precum cele din Spania, Galia şi Milano, Buna Vestire era sărbătorită în data de 18 decembrie. În secolele IV-V, eretici precum Colliridienii şi Nestorienii înjoseau fiinţa Fecioarei Maria și contestau dogma Întrupării Mântuitorului. De aceea, Biserica „a mărit solemnitatea acestei sărbători, în contra acelor eretici, şi a împodobit-o cu cântări, cuvântări şi privegheri de noapte. Mai târziu, serviciul divin al acestei zile s-a îmbogăţit cu imnele de bucurie făcute de loan Damaschn, Teofan, Mitropolitul Niceei şi alţi imnologi mari”, după cum afirmă liturgistul Badea Cireșanu.

Temeiul scripturistic al acestui praznic îl găsim în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Spre deosebire de ceilalți evangheliști, Luca nu începe relatarea Evangheliei sale cu Nașterea sau Botezul Domnului, ci cu alte două evenimente, petrecute înaintea acestora: vestea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și Buna Vestire. Citim, astfel, în primul capitol, că la șase luni după zămislirea Sfântului Ioan Botezatorul, Arhanghelul Gavriil a fost trimis din nou pe pământ spre a duce veste, de această dată în orașul Nazaret din Galileea, la o fecioară pe nume Maria:

Şi intrând îngerul la ea, a zis:  „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”(Luca 1, 28-31).

Cu toate că, în Sfânta Scriptură, nu găsim niciun indiciu legat de locul în care se afla Maica Domnului în momentul Bunei Vestiri, s-a transmis până în zilele noastre tradiţia locală conform căreia Fecioara era la fântâna din apropierea casei unde locuia, pentru a scoate apă. Astăzi, această fântână este alimentată cu apă din izvorul Maicii Domnului, aflat sub Biserica închinată Sfântului Arhanghel Gavriil.

Praznicul Bunei Vestiri este sărbătorit în fiecare an în Postul Mare și este consemnat în calendarul ortodox cu dezlegare la untdelemn, vin şi peşte, indiferent în ce zi ar cădea. Părintele Nicolae Necula spune că permisiunea consumului de carne de pește în timpul postului este „o derogare pentru cei ce se ostenesc, nu o hrană permanentă, zilnică. Prin compoziția chimică, această carne se deosebește de cea a animalelor sau a păsărilor dinafara mediului acvatic”.

În plan liturgic, sărbătoarea Bunei Vestiri a fost cinstită de-a lungul timpului prin cântări și imne alese, dintre care o importanță deosebită o are Acatistul Bunei Vestiri. Acesta a fost închinat Maicii Domnului, ca laudă și mulțumire pentru eliberarea miraculoasă a Constantinopolului în urma unei invazii a perșilor și avarilor, în anul 626 și este prototipul tuturor acatistelor pe care le cunoaşte Biserica noastră.

De altfel, însăși denumirea de akatistos (ακαθιστος) vine din limba greacă, fiind rezultat prin adăugarea negației a la verbul καθιξω, care înseamnă a sta jos, pentru a se arăta că în timpul acestei cântări nu se stă jos, ci în picioare.

Praznicul Bunei Vestiri a fost legat în mod direct, încă din cele mai vechi timpuri, de data Naşterii Mântuitorului, aflându-se exact la nouă luni înainte de Crăciun. Cele două sărbători nici nu ar putea fi gândite separat, Naşterea fiind urmarea firească a Bunei Vestiri, fiecare dintre ele constituind, în felul său, începutul mântuirii neamului omenesc.

Buna Vestire înseamnă, dincolo de toate aceste informații, bucurie – primul cuvânt pe care Arhanghelul Gavriil l-a rostit atunci când a venit să-i aducă Fecioarei Maria vestea cea bună:

„Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28).

De aceea, în fiecare an, în preajma acestui praznic împărătesc închinat Maicii Domnului, suntem chemaţi să ne bucurăm și noi, purtând în suflete nădejdea sfântă a mântuirii.

sursa:Doxologia

Monica Radu, în scaun rulant, mamă a trei copii, Marșul pentru viață 2019: „Aici este bucuria de a sărbători viața”

 

Monica Radu este o mamă din București, care-și crește cei trei copii din scaunul rulant. Redăm cuvântul Monicăi Radu la Marșul pentru viață 2019 – „Unic din prima secundă” pe 23 martie 2019 la București.

„Mă bucur mult să vă văd în număr atât de mare, pentru că ce este aici se numeşte Bucurie. Bucuria de a sărbători viața!

M-am întrebat de ce sunt invitată să vorbesc în fața dumneavoastră. Şi m-am gândit că, de fapt, nu am decât competența practică de a vă spune că orice este posibil. Orice este posibil. În momentul în care le faci pe-ale lui Dumnezeu, toate celelalte se adaugă. Nu e atât de greu să creşti un copil. Nu e atât de greu!

Cred că toți, dacă aveți inima deschisă, să dați seama că o viitoare mămică, o mămică are lumina harului în jurul ei. E o fantă de har care o înconjoară. Vreau să vă spun că pentru mine harul acesta continuă să se simtă în momentul în care copiii mei mă îmbrățişează.

Sunt 21 de ani de când am avut un accident şi mă aflu în situația aceasta. Am hotărât că ceea ce mă defineşte ca om este capacitatea femeii de a naşte, maternitatea. Şi copiii mei au fost asumați din primul moment. Şi ei sunt acum la Marşul pentru viață în Câmpina, acolo unde au mers cu colegii lor şi cu prietenii lor. În ultimii ani au tot participat. Şi ceea ce m-a motivat şi să nu fiu cu ei a fost să pot spune că, dacă vorbim de 23 de milioane de avorturi, şi dacă ne gândim că ne plângem copiii care pleacă din țara asta şi nu se mai întorc, şi, totodată, nu-i primim pe cei care vor să se nască aici, ar trebui să găsim o soluție să împiedicăm cercul acesta.

Vă mulțumesc că sunteți toți aici!”

sursa:Stiri pentru viata 

Domnule Klaus Werner Iohannis, aţi dovedit că NU sunteţi preşedintele tuturor românilor!

Cu ce tupeu vorbiţi de drepturile omului!

Unde e respectul pentru acei 4 milioane de oameni care au iniţiat un demers civic, legal, constituţional şi s-au exprimat liber la Referendumul din Octombrie 2018? Ei au rezistat manipulării de toate felurile posibile. Au spus DA hotărât în proporţie de 92%. Pe lângă ei sunt mulţi români care mâine s-ar duce la vot să apere legea pe care Dumneeu a lăsat-o pe pământ. Şi-au dat seama că au fost păcăliţi. Să se facă alt referendum cu întrebare simplă din care omul să înţeleagă că se urmăreşte înlocuirea termenului de „soţi„ cu „bărbat şi femeie„.

Continuaţi să vă bateţi joc de noi. Murdăriţi memoria vrednicilor înaintaşi Carol I şi Ferdinand. Ei au devenit regi adevăraţi ai României şi s-au identificat cu idealurile şi  năzuinţele poporului nostru.

D-voastră, nu numai că aţi rămas pe loc, dar vă adânciţi pe zi ce trece în neuitare. Poporul nostru e tolerant, rezistent şi răbdător, dar şi aprig cu duşmanii.

 

Neomarxiştii sunt nebuni!

Aţi ieşit din laboratoarele neomarxismului care râvneşte puternic să acopere tot pământul. România e o nucă tare. Şi ştiţi asta. Loviţi de la nivel înalt, dar ce tare doare când cazi de acolo. Fără Dumnezeu omul se pierde, se autodistruge şi distruge şi pe cei din jur.

Cu siguranţă ne veţi pregăti în continuare oameni roboţi, spălaţi pe creier, care să lupte ca zombi în teren. Ca D-voastră mai sunt mulţi şi-i vedem, îi auzim prin media, în instituţiile de învăţământ, în societatea civilă şi în politică.

Pe toţi v-au creat ideologii cei mari ai lumii marxiste, v-au însemnat cu fier roşu cum face văcarul în cireadă şi v-au plantat. Nu v-au lăsat liberi, aveţi hăţuri care se întind ori până-n SUA ori până la Bruxelles. Jucaţi într-o piesă de teatru. Ieşiţi la comandă să distrugeţi tot ceea ce a fost acceptat dintotdeauna în istorie ca normativ, imuabil, venit de la Dumnezeu.

 

Neomarxismul este cancerul civilizaţiei omeneşti!

Fără Dumnezeu totul e nebunie!

Neomarxiştii vor să redefinească, să reinterpereteze, să dea alt sens normalităţii şi realităţii. Vor să redefinească familia, genul omului, să răstoarne valorile. Vor destrăbălare în lume, imoralitate maximă. N-au respect faţă de viaţă, luptă împotriva ei. Promovarea avortului este pe agenda lor mondială. Pregătesc legislaţie împotriva vieţii peste tot unde îşi înfing rădăcinile.

I-au spus amăgitor, dacă vreţi pompos, corectitudinea politică sau politica corectă.

Luptă împotriva valorilor nepieritoare pe care omul sănătos la cap le are.

De aceea s-au înarmat puternic şi luptă împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii. Ce e bun trebuie ascuns, defăimat, batjocorit, micşorat. Se scoate la suprafaţă şi se accentuează doar slăbiciunea care e firesc să fie în viaţa omului.

 

Căutaţi bucuria în viaţă!

Ne-aţi făcut fanatici, acum ne acuzaţi de ură şi intoleranţă.

Mă străduiesc să am gândul cel bun pentru D-voastră! Aşa e creştineşte!

Vă spun că vă compătimesc! Mi-e milă de D-voastră!

Căutaţi-vă bucurii în viaţa aceasta. Agenda pe care o urmaţi pas cu pas nu vă aduce fericire. Sunteţi sclavul celor care apasă butonul şi D-voastră trebuie să cântaţi şi să dansați după muzica ideologiei neomarxiste.

Drumul lung al României către sănătate în toate palierele vieţii nu poate fi realizat fără infatuaţii de care vorbiţi. Aruncaţi cu pietre. Aşa e în fişa postului neomarxistului.

Vă iertăm, dar nu tăcem! Pietrele vor striga! Noi românii suntem cu cap pe umeri şi suntem mai puternici decât stâncile.

România iubeşte pe Dumnezeu!

Noi iubim tradiţiile noastre, valorile pentru care au murit înaintaşii noştri. Iubim familia şi ne dorim să rămânem români până la sfârşitul veacurilor pe acest pământ.

 

“Pe aici nu se trece!”

Vă spunem clar ca la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz: “Pe aici nu se trece!” Românii i-au biruit pe austro-ungari mai mult cu tăria credinţei în Dumnezeu şi a curajului decât cu armele.

Ori laşi fapte bune şi rămâi în istorie cu nume bun ori eşti dat cu flit şi istoria te aruncă la gunoi.

Mai aveţi o şansă. Cereţi-vă iertare de la cei pe care i-aţi jignit şi părăsiţi ideologia distrugătoare de ţară!

Dumnezeu să vă dea sănătate multă!

 de Pr. Prof. Justinian Remus A. Cojocar

 Monitorul de Suceava

 

Sâmbătă, 23 martie 2019, are loc Marșul pentru viață în peste 600 de localități din România

 

Sâmbătă, 23 martie 2019, în peste 600 de localități din România … are loc a IX-a ediție a Marșului pentru viață, care anul acesta are tema „Unic din prima secundă”.

Evenimentul vrea să conștientizeze societatea despre dreptul la viață al copiilor nenăscuți și nevoia de a sprijini femeile în criză de sarcină.

Marșul încununează seria de manifestări din Luna pentru viață (1-31 martie): dezbateri, ateliere de lectură și de fotografie pentru copii, ateliere de confecționat pancarte, conferințe, proiecții de film și, în Capitala României, a cincea ediție a Crosului pentru viață.

VIDEO. Sâmbătă are loc Marșul pentru viață 2019 – „Unic din prima secundă”

Detalii despre desfășurarea Marșului pentru viață 2019 „Unic din prima secundă” în București

Asociația Studenți pentru viață a postat un anunț cu privire la programul Marșului pentru viață 2019 „Unic din prima secundă” din București.

Textul integral:

Cu bucurie vă adresăm invitația de a participa la a IX-a ediție a Marșului pentru viață 2019 „Unic din prima secundă”, care va avea loc pe 23 martie în peste 500 de localități din România și Republica Moldova.

În București, Marșul pentru viață este organizat de asociația Studenți pentru viață. Comunicatul asociației despre Marșul pentru viață și Luna pentru viață 2019 se găsește la http://studentipentruviata.ro/2019/03/comunicat-de-presa-luna-pentru-viata-si-marsul-pentru-viata-2019-unic-din-prima-secunda-adevarul-si-dragostea-ne-vor-salva/.

În București, adunarea participanților va începe la ora 11.00, în Parcul Unirii. La ora 12.00, se va pleca pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.
În Parcul Tineretului (intrarea de la Cafeneaua Actorilor), invitații vor ține discursuri și va avea loc concertul Live for Life 2019.

Vor lua cuvântul:

 • Eliza-Maria Cloțea – președintele Asociației Studenți pentru viață, studentă în anul V la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.
 • Alexandra Nadane – președintele Asociației România pentru viață, fondator în 2013 al Asociației Studenți pentru viață.
 • Georgeta Bucur – președintele Asociației Down Plus București, mamă a unui copil cu Sindrom Down, ajută cu bucurie copiii cu Sindrom Down și familiile lor.
 • Monica Radu – femeia care muncește, naște și crește trei copii, fără să se plângă că este în scaun rulant.
 • Lavinia Stan – trainer, coach, mamă pentru prima dată în studenție, mamă a șase copii.
 • Liviu Mihăileanu – președintele Alianței România Fără Orfani. El și soția lui, Mirela Mihăileanu, au adoptat doi copii și s-au dedicat recuperării fizice si emoționale a copiilor instituționalizați.
 • Ozana Barabancea – artist, o femeie curajoasă care, în criza de sarcină, a spus „Da!” vieții fiicei ei.
 • Manuela Hărăbor – actriță, mamă a unui copil cu autism și o persoană care aduce bucurie oamenilor.
 • Dorin Popa – directorul medical al Clinicii Fiziohealth. Kinetoterapeut, din studenție sprijină copiii cu dizabilități și spune că aceștia i-au schimbat viața.
 • Cătălin Ivan – europarlamentar român neafiliat, gazdă a primei ediții a evenimentului „Babies go to the European Parliament”.
 • Concertul Live for Life se va desfășura de la ora 13, este susținut de Robert Patai și Dumitrița Sinița și prezentat de Ioana Picoș.

Pentru acreditarea jurnaliștilor, vă rugăm să ne scrieți la adresa studentipentruviata@gmail.com, pentru a primi ecuson de presă. Toți jurnaliștii care vor solicita acreditarea pentru eveniment o vor primi, dar înscrierea este obligatorie.

sursa: Stiri pentru viata 

Programa Soros

Dând dovadă de o percepție politică și culturală clar superioară vecinilor de la est, guvernul maghiar a decis să închidă porțile Universității Central Europene (CEU), fondată de miliardarul George Soros.

Motivele clamate de autoritățile de la Budapesta au țintit spre subversiunea pe care astfel de instituții o practică deliberat, în tandem cu organizațiile societății civile, stipendiate de același personaj vâscos. Organizațiile civice (de fapt, este una singură, cu mai multe fețe cvasi-identice) au scos oamenii pe străzile capitalei, au pus în joc mașinăria de relații publice, au activat rețeaua de influență și s-au dat peste cap pentru a preveni dezastrul.

CEU nu reprezintă o pepinieră de cadre doar pentru Ungaria, ci șlefuiește viitoarele elite pentru majoritatea țărilor ex-comuniste. Așadar, importanța universității în strategia de control a zonei nu trebuie subestimată, chiar dacă, după cum se vede din exemplul local, guvernul român nu are mari probleme de conștiință în a colabora cu organizațiile lui George Soros, deși public denunță influența sa.

Bineînțeles că un spirit nu neapărat răutăcios ar putea executa universitatea de la Budapesta doar pe baza scandalului în care a fost implicat fostul ei decan de origine română. Dar ar însemna să lăsăm deoparte semnificația mai amplă pe care o are educația în orice obiectiv de destabilizare socială și morală.

Chiar și dacă ne uităm în fugă pe titlurile cursurilor de la universitatea maghiară, ne putem da seama cu aproximație care va fi profilul unui absolvent. “Summer Institute on Social Exclusion and Discrimination of Children and Youth”, “Romani Identities: Performance, Antigypsysim and Representation”, “The Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy”…

Este adevărat că temele cursurilor se regăsesc în programele majorității universităților, dar acesta nu este decât un simptom al decăderii academiei, sub influența marxismului cultural, și nicidecum un certificat de legitimare a excelenței.

Secundar, ar trebui să fie destul de limpede că nici CEU și nici alte unități de profil nu vor scoate mecanic, pe bandă rulantă, doar activiști sau propagandiști de partid. Cu toate acestea, șansele de a ieși nevătămat intelectual și moral după un stagiu la o facultate cu un curriculum progresivist sunt destul de mici.

În altă ordine de idei, orice încercare de menținere sau destructurare a ordinii sociale începe și se sfârșește prin controlul educației. Înainte de George Soros, de pildă, familia Rockefeller a investit milioane în sistemul de educație american și a fondat Universitatea din Chicago, în același timp în care investea milioane în departamentele de științele sociale ale altor universități. Un caz exemplar în sensul celor discutate l-a reprezentat secția de sociologie. În anii ’30 ai secolului trecut, sociologii de la Chicago au lansat varianta romanțată a gangsterului, văzut ca o victimă a nedreptății sociale. Printre cei care au terminat un master la Chicago, în acei ani, s-a aflat și Saul Alinsky, un personaj cu legături în lumea interlopă și care, mai târziu, în 1944 semna un contract cu editura universității pentru o carte, dedicată lui Lucifer, și devenită mai apoi un manifest al revoluționarului modern, “Rules for Radicals”. Ulterior, Alinsky a devenit mentorul lui Hillary Clinton…

Un exemplu românesc relativ banal este instructiv pentru a vedea la lucru influența educației sub auspiciile lui George Soros.

Pierre Manent este un filosof politic francez, a cărui carte, “Fecunditatea Răului”, tradusă în română din fondurile CEU, a funcționat ca un fel de manual în perioada anilor ’90, în facultățile de profil din România. După cum o spune și titlul, particularitatea cărții constă în aceea că priveste istoria intelectuală a gândirii politice din perspectiva lui Machiavelli, văzut, pe bună dreptate, ca fondatorul științei politice moderne. Viziunea lui Mannent este “value free”, adică acceptă programul machiavelic ca atare, fără niciun fel de comentariu critic.

O astfel de carte este semnificativă atât pentru ceea ce include, cât și pentru ceea ce lasă pe dinafară. Teoria politică clasică (greacă și creștină) sunt din capul locului exilate, iar studenții serioși termină facultatea fără să discute măcar o oră despre “Politica” lui Aristotel, “Legile” și “Republica” lui Platon, sau fără să aibă măcar habar de ideea de autocrație ortodoxă, simfonie bizantină șamd. Tot ceea ce apucă să deprindă cu temei viitorul analist politic, reprezentant al societății civile sau politolog este ideea de societate deschisă și de dușmani ai ei. Rădăcinile răului, în această perspectivă, trebuie căutate, unde altfel, la Platon și Aristotel.

Pe de altă parte, ceea ce vine la pachet odată cu Machiavelli, după cum surprinde excelent Peter Simpson, într-o carte dedicată subiectului, este o ridicare a opiniei vulgului la nivel de filosofie, o desconsiderare a virtuților, un elogiu al semibestialității, o condamnare a creștinismului, promovarea ateismului și materialismului, recomandarea pentru conducători de a practica teroarea o dată la zece ani, etc. Dar partea probabil cea mai atrăgătoare pentru activistul modern este de a intra în rolul de consilier al principelui și a de a-și impune viziunea constrângătoare asupra societății.

Măcar și din acest punct de vedere o protecție culturală este binevenită, deși nu e deloc limpede că odată ce va fi eliminată programa Soros, se va trece pe modulul clasic. Însă până la urmă, autoritățile maghiare și-au dat seama cum li se demolează comunitatea și au luat decizia rezonabilă. În schimb, guvernul român lucrează în continuare inconștient la demantelarea societății.

sursa:Cultura Vietii

Paul Bașotă. „Între timp în Germania: Așa o teroare a opiniilor nu a mai existat din timpul nazismului”

Mai marele bisericii catolice, cardinalul… Marx, anunță discuții în vederea acceptării de către biserică a teoriilor… neo-marxiste: ideologie gender, mariaj ghei, masturbare, contracepție, adulter, concubinaj.

În schimb, un simpozion planificat undeva în Münster despre persecuția creștinilor în lume a fost supus unei campanii de defăimare de către presă, medii sociale, politicieni și chiar… o parte a bisericii. Un preot îl acuză pe organizator de legături cu AfD, acesta spune că e apolitic. Poliția l-a sunat pe organizator cerându-i să oprească publicitatea pentru simpozion. Iar antifa au vandalizat sediul firmei acestuia din Coesfeld – serviciile investighează.

„Așa o teroare a opiniilor nu a mai existat din timpul nazismului”, a spus organizatorul.

sursa:Stiri pentru viata

Vasile Bănescu, replică elegantă și fermă către Președintele Iohannis

Într-un text intitulat „Idolul toleranței în epoca post-adevăr” și publicat pe site-ul Stiripesurse.roVasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, i-a dat replica președintelui Iohannis, care în data de 19 martie 2019 îi calificase pe promotorii referendumului pentru căsătorie drept „infatuați care au promovat ura”. Redăm mai jos textul integral.

A idolatriza toleranța (care are stabilimentele ei) și care nu doar că nu e automat și în orice context o virtute, dar care practicată fără discernământ poate destructura etic o societate (de exemplu, toleranța față de corupție, față de disoluția familiei, față de siluirea ordinii morale, față de asaltul marginii asupra centrului etc.), este ceva lipsit de claritate spirituală.

A ofensa peste 4 milioane de români lucizi și fideli unor valori limpezi validate de istorie, nu de toane ideologice, și fără de care o societate face implozie, români care nu s-au lăsat îmbrobodiți de valul imens și murdar de manipulare mediatică, cărora li se adaugă alte milioane de români care gândesc familia naturală în aceiași termeni, dar care au fost influențați de această manipulare, nu are în sine nimic aristocratic.

A jubila incitator, lipsit de imparțialitate și eleganță în fața confruntării civice dintre cei care „dau cu flit” normalității și cei care vor să o apere democratic, nu are în sine nimic constructiv. Asemenea atitudini – toate, în răspăr cu creștinismul asumat ca mod de viață –  exprimă sumar, dar edificator viziunea post-modernă lipsită de imaginație morală a lui homo eticus trăitor în sterilizantul ev media și în epoca post-adevăr.

În acest context recent și artificial revizitat cred că este important să ne reamintim și un lucru de neignorat în logica spiritului democratic onest: Comisia de la Veneția nu recomandă existența unui cvorum (prag minimal) de participare pentru consultările cetățenești, întrucât îi poate asimila în mod nelegitim pe cei care se abțin sau nu pot participa din diverse motive cu partizanii votului negativ.

A-i asimila pe cei care s-au abținut să voteze, din diverse motive, la Referendumul pentru Căsătorie cu partizanii votului negativ este o interpretare cu totul abuzivă, și exact asupra riscului unei astfel de răstălmăciri a realității atrage atenția recomandarea Comisiei de la Veneția.

sursa:Stiri pentru viata

Legături utile

  Caută în arhivă

  Caută după dată
  Caută după categorie
  Caută cu Google

  Acţiuni

  | © Copyright 2012 Buciumul | css.php