Memoria martiriului creștin sub comunism

0 527

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în zilele de 30 și 31 martie 2019, la Alba Iulia și Aiud, a avut loc cea de-a șasea ediție a Simpozionului Național de Martirologie, desfășurat în acest an sub genericul „Elitele intelectuale în fața opresiunii comuniste”. Evenimentul a fost organizat de către Arhiepiscopia Alba Iuliei și Muzeul Național al Unirii, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Fundația Aiud și Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Aiud.

Lucrările Simpozionului au debutat sâmbătă, 30 martie, în Aula „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, manifestarea bucurându-se de prezența a mai multor invitați din țară, preocupați îndeaproape de cercetarea fenomenului martiric din închisorile comuniste și de cultivarea memoriei victimelor regimului comunist. În deschiderea evenimentului, părintele Oliviu Botoi, Consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a mulțumit Întâistătătorului Eparhiei noastre pentru binecuvântarea acordată spre organizarea Simpozionului, precum și tuturor celor care s-au implicat în derularea acestei manifestări științifice și duhovnicești.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a subliniat importanța jertfei martirilor din temnițele comuniste, evidențiind faptul că răstignirea acestora nu a fost una lipsită de sens, ci una roditoare, dătătoare de viață. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a reliefat faptul că noi, prin omagiul adus martirilor, acordăm o aleasă prețuire neamului din care facem parte, păstrând legile sfinte care stau la temelia formării noastre ca popor. În continuare, au luat cuvântul domnul Gabriel Rustoiu, Directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, și domnul Radu Preda, Directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, care au vorbit despre sensul suferinței martirilor.

În continuare, în cadrul sesiunii de comunicări științifice, a avut loc prezentarea referatelor. O prelegere aparte a fost cea a domnului Dan Puric, autor, eseist și regizor de teatru, care a subliniat importanța actualizării permanente a martiriului în viața Bisericii. De asemenea, dintre cei care au luat cuvântul amintim pe domnul Răzvan Codrescu (cu referatul „Tradiție și actualitate: modelul Steinhardt după 30 de ani”), domnul Adrian-Nicolae Petcu (cu lucrarea „Arhimandritul Mina Dobzeu – slujire și mărturisire în perioada regimului comunist), ierom. Grigorie Benea (cu referatul „Memorialul Gherla”), domnul Claudiu Târziu (cu lucrarea „Cei 13 care m-au salvat”) și domnul Dragoș Ursu (cu referatul „Viața liturgică în temnița Aiudului”).

În cadrul manifestării de față, un moment aparte a fost cel acordat domnului Demostene Andronescu, fost deținut politic, care a depănat amintiri emoționante din anii de detenție.

La final, domnul Radu Preda, în calitate de moderator, a mulțumit tuturor celor care au luat parte la acest eveniment științific și duhovnicesc deosebit.

Manifestarea a continuat duminică, 31 martie, la Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Aiud, prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare de către Părintele Arhiepiscop Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi.

sursa: Rostonline

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php