MANIFESTUL PROGRAM „ROMÂNIA PENTRU FAMILIE” al Coaliției pentru Familie

0 495

Familia stă la baza societăţii şi civilizaţiei umane şi este una dintre instituţiile fundamentale ale umanităţii.

familia-este-temelia-societatii

Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat si o femeie, este singura relaţie interumană ce asigură mediul propice naşterii, creşterii si educaţiei generaţiilor viitoare.

Ca instituţie fundamentală a societăţii, ea asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât, familia este locul în care valorile şi tradiţiile româneşti sunt transferate noilor generaţii, iar tradiţiile şi valorile româneşti au, la baza lor, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie. Acest rol primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor: al statului, al instituţiilor sale specializate, al asociaţiilor familiilor şi al altor ONG, al cultelor religioase, al cetăţenilor, în faţa tendinţelor societăţii moderne de a-i diminua importanţa, de a degrada conceptul de familie.

Instituţia familiei reprezintă mai mult decât iubirea membrilor săi, ea are o structură publică, reglementată juridic în Constituţie, în Codul Civil şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Familia, constituită prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este din punct de vedere sociologic, un grup social format din membri legaţi prin relaţii de căsătorie, de sânge sau de adopţie şi îndeplineşte, pentru membrii ei şi pentru societate mai multe funcţii: de procreare, de îngrijire şi protecţie, psiho-afectivă, de socializare, de reglare a moralităţii, economică.

Familia în România, ca şi în alte ţări, este în declin, unii spun chiar în criză, astfel:

 • Numărul familiilor scade, prin înmulţirea divorţurilor,
 • Numărul naşterilor în familie sau în afara ei scade în fiecare an,
 • Creşte numărul copiilor despărţiţi de părinţi fie prin abandon definitiv, fie pentru o lungă perioadă, cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate pentru ocrotirea copilului,
 • Creste abandonul şcolar, numărul tinerilor neintegraţi social,
 • Efectul negativ se simte la nivelul întregii societăţii prin scăderea ratei demografice,
 • îmbătrânirea populaţiei, lipsa forţei de muncă în anumite domenii (personalul medical),
 • Încetinirea dezvoltării economice şi sociale, chiar primejduirea continuităţii etnice şi culturale a poporului român. Scăderea bugetului de stat, dificultăţi de finanţare a sistemului de pensii, a serviciilor sociale dar şi a sistemelor de sănătate şi educaţie,
 • Diminuarea rolului familiei în societate, scăderea prestigiului ei, devalorizarea conceptului de familie,
 • Transmiterea modelelor culturale, a limbii, culturii, tradiţiilor poporului român către generaţiile viitoare este în pericol.

De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că:

 1. Libertăţile sociale şi morale au fost primite în numele drepturilor omului după 1989, fără asigurarea mecanismelor de gestionare corectă şi benefică social: liberalizarea avorturilor şi a oricăror forme de contracepţie, a relaţiilor sexuale de orice tip, etc.
 2. Creşterea ratei de ocupare a femeii îi asigură independenţa economică, dar şi reduce timpului acordat familiei.
 3. Nivelul de trai al majorităţii populaţiei a scăzut după 1989.
 4. Creşterea dificultăţilor materiale stă în calea constituirii familiilor tinere, îndeosebi în asigurarea locuinţei şi a unui venit stabil.
 5. Creşterea vârstei medii a căsătoriei scurtează perioadă favorabilă de procreare.
 6. Starea de sănătate a populaţiei, în mod deosebit a potenţialelor mame, s-a deteriorat concomitent cu creşterea deficienţelor sistemului sanitar.
 7. Sunt promovate agresiv alte forme, alternative familiei, de convieţuire socială: cuplul consensual, menajul monoparental, homosexualitatea.
 8. Familia tradiţională şi valorile sale morale sunt decredibilizate intenţionat.
 9. Atacul ateist împotriva religiei şi a bisericii atrage discreditarea instituţiei căsătoriei religioase şi a valorilor familiale morale promovate în familia religioasă.
 10. O mare parte din populaţie, majoritatea tineri (aproximativ 4.000.000) au emigrat. Aceştia fie nu se mai căsătoresc în ţară, fie amână foarte mult căsătoria, fie sunt deja căsătoriţi şi despart familiile pentru o lungă perioadă, fie pleacă familii întregi.
 11. Se promovează proceduri de fertilizare şi naştere, altele decât cele naturale, care au consecinţe negative asupra stării de sănătate a femeii sau copilului sau sunt excluse etic.
 12. Barajele birocratice în calea adopţiilor interne nu lasă copiii părăsiţi de părinţii naturali să beneficieze de o familie şi cuplurile familiale infertile să-şi întregească familia astfel.

Iată de ce nu putem să asistăm inactivi la acest fenomen, ci credem că trebuie să colaborăm: instituţiile statului, asociaţiile de familii, alte ONG-uri, cultele, cetăţenii înşişi, toţi cei care doresc să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei familiei.

Obiectivul nostru este: Să avem în România cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor lor un mediu propice economic, social, protectiv şi psiho- afectiv de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, iar naţiunii române continuitatea şi dezvoltarea demografică, economică, socială şi culturală.

Sursa: coalitiapentrufamilie.ro

via Ortodoxia Tinerilor

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php