Deţinuţii politici condamnă înlăturarea lui Gyr şi Vulcănescu din expoziţia de la Politehnică. Din activitatea AFDPR.

1 686

Filiale-AFDP-RomaniaASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA

 

Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

          H O T Ă R Â R E A   NR.1/2016

        luată în ziua de vineri 19 februarie 2016, cu ocazia şedinţei reunite a CNC şi CND

Preşedintele AFDPR, inginer OCTAV BJOZA, constată şi declară şedinţa ca fiind statutară, din totalul de 52 de filiale, subfiliale şi membri CNC, inclusiv Centrala, au fost prezente 41, conform tabelului de semnături.

Au lipsit următoarele filiale şi subfiliale: Bihor, Făgăraş, Ilfov, Rm.Sărat, Covasna, Gheorgheni, Iaşi, Sighet, Prahova, Sălaj şi Sibiu.

Având în vedere ordinea de zi comunicată şi aprobată cu unanimitate de voturi, precum şi procesul verbal încheiat în timpul şedinţei,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1.– Denumirea monumentului va fi „În Memoria Luptătorilor din Rezistenţa Anticomunistă 1944-1989”.

Motto propus şi agreat de toţi cei prezenţi, este:

„Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,

nici ochii când în lacrimi ţi-s.

Adevăratele înfrângeri,

sunt renunţările la vis.”

Versuri aparţinând poetului

detenţiei politice din România,

Radu Gyr.

Asupra acestui motto, vor mai fi purtate discuţii.

Dezvelirea şi sfinţirea monumentului va avea loc în ziua de sâmbătă, 7 mai 2016, orele 10.00.

Invitaţiile la eveniment vor fi lansate independent de voinţa noastră, de către maestrul sculptor Mihai Buculei, proiectant, finanţator, constructor şi Fundaţia Română pentru Democraţie. Conducerea AFDPR nu va invita personalităţi ale vieţii politice, fiind vorba de un an electoral. Desigur nu vor lipsi doamnele Lucia Hossu Longin şi Ana Blandiana, reprezentanţii CNSAS şi IICCMER, Comitetul de Conducere al INTER ASSO, lista va putea continua.

Vom avea în vedere ca la slujba religioasă să participe reprezentanţi a cât mai multe culte, de preferinţă foşti deţinuţi politici.

Rog conducerile filialelor, ca în termen de 30 de zile, să înainteze către Centrală, tabele nominale cu persoanele care vor dori să fie prezente la acest important eveniment, cu precizarea mijlocului de transport cu care vor face deplasarea, pentru a asigura din timp, locurile de parcare, de preferinţă, pe aleea de acces către ROMEXPO.

Toate acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Art.2.- În ziua de vineri, 12 februarie 2016, a fost inaugurată Celula Pilot de la Fortul „13” Jilava. Au participat: Preşedintele Emil Constantinescu, Ministrul Educaţiei Adrian Curaj, Alexandru Oprean, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Gabriel Leahu, Secretar General al Ministerului Educaţiei şi manager al proiectului, Irina Oberlander-Târnoveanu, consilier la Preşedinţia României, Cătălin Bejan, Directorul ANP, Dinu Zamfirescu, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al IICCMER, Octav Bjoza, Preşedintele AFDPR şi Subsecretar de Stat, Dragoş Petrescu, Preşedintele CNSAS, Marius Oprea, istoric, fost Preşedinte al IICCMER, membri ai Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Lucia Hossu Longin, realizatoarea serialului Memorialul Durerii, Oana Stănciulescu, jurnalist, oficiali din Primăria Municipiului Bucureşti, Ion Radu, Preşedintele Filialei AFDPR Bucureşti şi membru al Comitetului Naţional de Conducere al AFDPR, Mihai Bontea, membru al Comitetului Naţional de Conducere al AFDPR, Ion Baurceanu, fost deţinut politic, d-na Zoe Rădulescu, născută într-o închisoare comunistă.

Spaţiul este dotat cu aparatură modernă de proiecţie şi IT, având o capacitate de 35 de locuri. Aici, elevii şi studenţii vor fi iniţiaţi în istoria recentă a crimelor comunismului. Vor fi prezentate rezultatele muncii extraordinare depuse de d-na Lucia Hossu Longin, prin cele peste 200 de episoade ale Memorialului Durerii, precum şi ale d-nei Ana Blandiana, materializate la Memorialul Sighet şi nu numai. La fel de importantă va fi şi contribuţia IICCMER şi CNSAS. Ministerul Educaţiei s-a angajat să introducă în programa şcolară, vizitarea acestui obiectiv. Ultimii supravieţuitori ai temniţelor şi lagărelor comuniste de exterminare vor prezenta în direct, mărturii ale acestor orori de neimaginat şi nemaiîntâlnite în lumea comunistă europeană. Disponibilitatea noastră de a prezenta aceste mărturii, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

 

Art.3.- Preşedintele AFDPR propune decorarea de către Preşedinţia României, a unor foşti deţinuţi politici, în două etape: una – imediată şi cea de a doua, înainte de dezvelirea Monumentului Naţional. În prima etapă, patru persoane şi anume:

 • Dumitru Moldovan, în etate de 85 de ani, din Lisa de Făgăraş, care a executat 12 ani de temniţă, după ce a căzut, rănit în abdomen şi picioare, într-o ambuscadă pregătită de Securitate;
 • Nicolae Ciurică, în etate de 85 de ani, din Baia de Aramă – Mehedinţi, care a făcut parte din grupul armat condus de Colonelul Uţă. A fost condamnat la 25 de ani, din care a executat 10 ani 3 luni şi 8 zile, la care se adaugă cei patru ani ca partizan în munţi. Într-o ambuscadă, a fost împuşcat în zona inimii, viaţa fiindu-i salvată de Biblia pe care o purta în buzunarul de la piept, în care s-a oprit glonţul.
 • Elena Ion-Arnăuţoiu, în etate de 97 de ani, din Nucşoara de Argeş, care a executat 6 ani şi 6 luni de temniţă, sora Căpitanului Toma Arnăuţoiu. Ambii părinţi i-au fost arestaţi în 1949, murind în temniţe, tatăl, în 1953, la Botoşani şi mama, în 1955, la Miercurea Ciuc.
 • Nicolae Tomaziu, în etate de 100 de ani (28 februarie 2016), care a executat 7 ani de temniţă şi lagăre de muncă.

O a doua etapă, în care să fie identificaţi cei care au executat de la l0 ani inclusiv în sus, la care vor fi adăugate unele persoane care, în cei 26 de ani care au trecut de la evenimentele din decembrie 1989, au avut un aport deosebit în cadrul AFDPR.

Ambele propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

 

Art.4.- Recensământul copiilor foştilor deţinuţi politici şi victime ale dictaturii va fi continuat până la o dată care va fi stabilită în următoarea şedinţă. Vor fi cuprinşi, aşa cum s-a stabilit şi copiii născuţi după întoarcerea din detenţie sau deportare. Nu vor fi cuprinşi copiii care sunt deja beneficiari ai D L nr.118/1990 şi nici beneficiari ai Legii nr.189/2000. Se consideră că nu este momentul prielnic din punct de vedere politic, pentru a declanşa o astfel de acţiune în Parlament.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Art.5.- Referitor la Adresa nr.02/08.02.2016 trimisă de Filiala AFDPR Constanţa, s-a constatat şi stabilit următoarele:

 • Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza, nu a întreprins nici o acţiune, scrisă sau verbală, fără consultarea prealabilă a CNC;
 • Cele semnalate în adresă, referitor la Legea nr.189/2000, vin din anul 1999, dacă acestea există, şi s-au răsfrânt şi asupra activităţii fostului preşedinte Constantin Ticu Dumitrescu, timp de 9 ani;
 • Statutul nu interzice convocarea simultană a CNC şi CND, cu atât mai mult cu cât 2/3 din CNC sunt şi preşedinţi de filiale;
 • În eventualitatea în care sunt filiale care, împotriva Statutului AFDPR, au primit ca membri şi beneficiari ai Legii nr.189/2000, vor proceda de urgenţă, la excluderea acestora din asociaţie;
 • Filialele care şi-au dobândit personalitate juridică, schimbându-şi totodată, denumirea şi statutul, vor reveni de urgenţă la cele iniţiale, sau dacă nu, să se retragă din AFDPR, comunicând imediat poziţia adoptată;
 • Din informaţiile primite la Centrală, rezultă că unele puncte de vedere ale Comitetului de Conducere al Filialei AFDPR Constanţa nu coincid cu acelea ale preşedintelui acesteia;
 • Se constată că singura filială care nu a înţeles ce are de făcut în ceea ce priveşte recensământul copiilor foştilor deţinuţi politici şi victime ale dictaturii, este cea din Constanţa;
 • Toţi cei prezenţi constată cu indignare şi mâhnire că acuzaţiile nefondate aduse de ani de zile Preşedintelui AFDPR de către Preşedintele AFDPR Contanţa, se răsfrâng asupra întregii asociaţii, propunând ignorarea pe viitor a acestora şi a autorului lor;
 • În final s-a hotărât ca activitatea Centralei, CNC şi CND, să se desfăşoare ca şi până acum.

Toate cele cuprinse în Art.5, au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Art.6.- Propunerile unor foşti deţinuţi politici şi parlamentari de a schimba Ziua Naţională a Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii (9 Martie), într-o altă dată fără semnificaţie religioasă, cât şi declararea zilei de 26 Octombrie ca Ziua Luptătorilor din Rezistenţa Armată, au fost respinse cu unanimitate de voturi.

Art.7.- Este inexplicabil faptul că, în aceeaşi perioadă a anului trecut, cota de 9% virată către Centrala AFDPR a fost mai mare decât acum, când indemnizaţia s-a dublat. Enumerăm în continuare, filialele care nu au virat nici o sumă în anul 2015: Constanţa, Iaşi, Sighet, Prahova şi Sălaj.

 Art.8.- Expoziţia de pictură a d-nei Silvia Radu, în etate de 80 de ani, vernisată într-unul din holurile Institutului Politehnic Bucureşti, la care au participat Preşedintele ICR – d-l Boroianu, d-l Dan Puric, precum şi foşti deţinuţi politici, a fost cenzurată ca în vremea anilor 50, bănuim, de reprezentanţi ai Institutului “Elie Wiesel”, fiind înlăturate patru portrete şi anume: Radu Gyr, Costache Oprişan, Valeriu Gafencu şi Mircea Vulcănescu. Aşa cum nu admitem extremisme, fie ele de stânga sau de dreapta, nu vom accepta niciodată falsificarea istoriei recente a României, respectiv diminuarea prin fărâmiţare a rezistenţei anticomuniste, înlăturând din aceasta, personaje de primă mărime.

Preşedintele AFDPR a luat atitudine fermă în acest sens, atât în presa scrisă, cât şi în cea televizată.

Art.9.- În problema reţinerii CAS beneficiarilor D L nr.118/1990, Preşedintele Octav Bjoza a informat pe cei prezenţi, despre discuţiile purtate cu Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerul Finanţelor, cu cei care au întocmit noul Cod Fiscal. Se constată că între Legea nr.225/2015 care prevede scutirea noastră de CAS şi Codul Fiscal, este o diferenţă ca de la Cer la Pământ, rezultând o adevărată bătaie de joc la adresa noastră.

Art.10.- Prezenta H O T Ă R Â R E va fi multiplicată în 55 de exemplare şi expediată tuturor filialelor, subfilialelor şi membrilor CNC.

Răspunde: Secretar Maria Dincu

Termen:   23 februarie 2016

Preşedinte AFDPR,

Octav Bjoza

1 Comment
 1. Toros Dinu says

  Buna ziua. Unchiul meu pe nume „Augustalin” Lazar a fost procuror comunist si tortionar al detinutilor politici in perioada ’84-89 si acum este retinut impotriva vointei lui la Parchetul General intr-o celula mica si intunecoasa pe usa careia scrie mare „PROCUROR GENERAL”. Umbla zvonul ca nu va fi eliberat conditionat la termen asa cum se cuvine si ca va fi retinut in continuare inca 3 ani . Ma adresez dumneavoastra care ii aparati si protejati pe fostii tortionari comunisti cu rugamintea de-a ma ajuta sa-mi iau unchiu’ acasa sau macar sa-l mut intr-o celula mai spatioasa si cu mai multe paturi de la Jilava sau poate la Rahova . Va multumesc cu respect . 😀 😀 😀

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php