O făclie de înviere şi speranţă – Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti

0 435

O făclie de înviere şi speranţă – Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia serbării organizate întru cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi de la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bucureşti, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, joi, 30 ianuarie 2014:

 

Şcoala „Sfinţii Trei Ierarhi” – prima şcoală ortodoxă pentru ciclul primar şi gimnazial din Arhiepiscopia Bucureştilor – ne împărtăşeşte astăzi bucuria de a-i sărbători, în mod deosebit, printr-un program artistic şi o expoziţie tematică, pe ocrotitorii ei: Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Recunoaşterea lor sinodală, ca patroni ai învăţământului teologic românesc, atestă importanţa educaţiei religioase, ca formatoare a unor conştiinţe ataşate valorilor perene tradiţionale.

 

În România, istoria educaţiei se împleteşte cu istoria Bisericii. Primele centre de cultură, adevărate forme de învăţământ, în fază incipientă, au fost mănăstirile şi bisericile. Prima şcoală românească, atestată documentar, a fost zidită în 1495 în curtea Bisericii Sf. Nicolae din Scheii BraşovuluiÎn Moldova, după modelul Academiei de la Kiev, Vasile Lupu a înfiinţat, în 1640, prima Şcoală domnească: Academia de la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, unde au învăţat cărturari de prestigiu, precum Dimitrie Cantemir sau Nicolae Milescu Spătarul. În Muntenia, un alt domnitor iubitor de credinţă străbună, Şerban Cantacuzino, sprijinit de fratele său, stolnicul Constantin Cantacuzino, a înfiinţat, în anul 1688, Şcoala de la Mânăstirea Sfântul Sava, pe care a transformat-o apoi, în anul 1694, Domnitorul Constantin Brâncoveanu în Academia Domnească „Sfântul Sava”. Aici au învăţat mari oameni de cultură, savanţi şi oameni politici, precum: Anton Pann, Dinicu Golescu, fraţii Brătianu, Spiru Haret, Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti, Gala Galaction, Tudor Arghezi şi alţii.

 

Generalizarea învăţământului românesc în mediul rural s-a realizat cu ajutorul constant al preoţilor şi dascălilor de ţară, după cum aflăm din paginile memorabile ale literaturii noastre, care evocă buchisirea după Ceaslov şi alte cărţi de cult. La astfel de şcoli au învăţat Mihail Eminescu, Ion Creangă, Octavian Goga şi mulţi alţii.

 

În prima jumătate a secolului trecut, printre cele mai prestigioase şcoli din România erau colegiile confesionale: Liceele ortodoxe de băieţi şi de fete, organizate de către unităţi de cult sau ascociaţii cu binecuvântarea Bisericii, între care un rol însemnat l-a avut Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe. Din păcate, în timpul comunismului, acestea au fost desfiinţate, cu conseciţele vizibil-nefaste ale educaţiei promovate de regimul totalitar, în spirit materialist-ateist.

 

Este de menţionat faptul că, în lume, printre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ, începând cu grădiniţele şi terminând cu Universităţi de vârf, sunt cele patronate de diverse Biserici şi confesiuni creştine, care urmăresc, prin educaţie, progresul spiritual şi devenirea echilibrată şi responsabilă a absolvenţilor lor, ca persoane de nădejde pentru construirea unor societăţi performante şi armonios dezvoltate.

 

În prezent, Biserica Ortodoxă Română participă la procesul educaţional prin prezenţa orei de Religie în şcoală, precum şi a formelor de învăţământ teologic integrate structurilor învăţământului de stat mediu şi superior. Lipsa spaţiilor adecvate a împiedicat până acum o implicare mai energică în acest domeniu, multe dintre cele confiscate de vechiul regim nefiind încă restituite. Cu toate acestea, a început deja, la mai multe eparhii din ţară, înfiinţarea de Şcoli Ortodoxe: Şcoala „Varlaam Mitropolitul” din Iaşi, Şcoala „Sf. Antim Ivireanul” din Timişoara”, Colegiul Naţional Ortodox din Cluj Napoca etc.

 

În Arhiepiscopia Bucureştilor, s-a înfiinţat, în anul 2000, Fundaţia „Tradiţia Românească”, de către Părintele dr. Vasile Gavrilă, împreună cu mai mulţi membri ai comunităţii Paraclisului Universitar „Sf. Nicolae” din Bucureşti, având drept obiective realizarea de activităţi sociale, medicale, culturale, educaţionale şi editoriale. Prin constituirea unui parteneriat puternic cu cea mai mare asociaţie studenţească din ţară – A.S.C.O.R., o mare parte din obiectivele propuse au fost finalizate cu succes.

 

Astfel, în anul 2007, a fost demarat proiectul înfiinţării unei şcoli ortodoxe, care a prins contur mai târziu, în toamna anului 2009, când Şcoala Sfinţii Trei Ierarhi” a primit Autorizaţia de funcţionare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Activitatea educaţională a fost gândită de la început pentru a fi împletită cu opera social-filantropică: până în prezent, Fundaţia „Tradiţia Românească” a suportat cheltuielile de şcolarizare pentru 20 de copii (săraci), dintr-un total de 118 elevi.

 

Respectând întru totul programele analitice şi planurile curriculare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, procesul educaţional este axat pe eficienţă şi competenţăLa acestea se adaugă nota distinctă a formării religioase ortodoxe, a omului integru, păstrător şi creator de valori. Calitatea înaltă a actului didactic reiese şi din rezultatele deosebite obţinute de elevii acestei şcoli la concursurile şi olimpiadele şcolare pe discipline din ţară şi străinătate (SUA), concretizate în primirea mai multor medalii şi diplome de onoare.

 

Apreciind rezultatele de până acum, ne gândim cu speranţă la viitor, încrezători fiind că acest proiect de suflet va continua să aducă lumină şi bucurie într-o societate confuză, fiind totodată un exemplu bun de urmat şi de către alte unităţi de cult din Arhiepiscopia Bucureştilor.

 

Ca semn de preţuire şi apreciere pentru activitatea şi calitatea acestei şcoli gimnaziale ortodoxe, îi oferim Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei” şi un set de trei medalii omagiale purtând fiecare chipul unuia dintre cei Trei Sfinţi Ierarhi.

 

Acum la ceas de sărbătoare, felicităm conducerea, profesorii, elevii, părinţii şi pe toţi ostenitorii Şcolii „Sfinţii Trei Ierarhi”, precum şi pe membrii Fundaţiei „Tradiţia Românească”, dorind tuturor sănătate, pace şi sporire întru misiunea educaţională şi lucrarea sfântă mântuitoare, de cultivare a dreptei credinţe.

 

 DANIEL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

sursa: Basilica.ro

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php