O avocatã vasluianã a învins Guvernul!

0 679

VICTORIE ÎN INSTANTÃ ÎN CAZUL CHEVRON

SENTINTÃ Vasluienii înregistreazã prima victorie, în lupta lor contra celor care au avizat, în judet, explorarea gazelor de sist! Tribunalul Vaslui, pe fond, a dat câstig de cauzã Consiliului Local (CL) al comunei Al. Vlahutã, în procesul cu Prefectura. Aceastã comunã este una din cele 14 care au emis hotãrâri de interzicere, pe teritoriul lor, a explorãrii gazelor neconventionale. Decizia instantei în acest caz a fost cu atât mai surprinzãtoare, cu cât, anterior, în acelasi context, alte 10 comune pierduserã deja procesul cu Prefectura. Mai mult decât atât, în motivarea sa, judecãtoarea Elena Gabriela Aionitoaie a adus argumente extrem de interesante, ce aratã cã Legea Petrolului (mult invocatã de sustinãtorii Chevron) nu prevede absolut nimic în legãturã cu gazele neconventionale (gazele de sist) si argumenteazã juridic si un alt fapt, deosebit de important: în cazul gazelor de sist, Unitãtile Administrativ-Teritoriale (UAT) au tot dreptul sã decidã dacã permit sau nu explorarea pe teritoriul lor, atâta timp cât – atentie! – în legile actuale ale României, gazele de sist nu sunt mentionate ca fiind “de interes national”. În plus, reprezentanta în proces a comunei Al. Vlahutã, avocata Oana Iovu, a avut un punct de vedere care a contat: “nu existã la dosarul cauzei o expertizã care sã ateste cã, într-adevãr, acolo se aflã hidrocarburi de acest gen, ce obligatoriu, cu forta, împotriva administratiei locale, trebuie exploatate”!

Chiar dacã este o hotãrâre ce poate fi atacatã cu recurs în termen de 15 zile, faptul cã o instantã de judecatã, analizând temeinic întregul context juridic în care se duce disputa, a dat câstig de cauzã celor care refuzã actiunile de explorare si exploatare a gazelor de sist, înseamnã o mare si neasteptatã victorie pentru vasluieni! Precedentul indicat de celelalte 10 comune, date în judecatã de Prefecturã, era ca procesul sã fie pierdut de UAT-uri. Faptul cã o instantã de judecatã a privit cu mai multã atentie atât continutul dosarului, dar mai ales cadrul legal privind explorarea gazelor de sist pe teritoriul României, a fãcut ca solutia finalã sã fie cu totul alta, ca pânã acum. Legea administratiei publice locale (215/2001), Legea Petrolului (238/20054), dar si Constitutia României, unde se regãseste descrierea a tot ceea ce reprezintã interes public national, au fost întoarse pe toate pãrtile si, cu autoritate, instanta a stabilit douã lucruri foarte importante: 1. Consiliul Local Al. Vlahutã a avut competenta administrativ-teritorialã pentru a emite hotãrârea prin care a interzis exploarea, dezvoltarea si exploatarea gazelor de sist, prin metode neconventionale, si nu si-a depãsit atributiile prevãzute de legea administratiei publice locale si 2. “interesul public national”, atât de invocat de sustinãtorii actiunilor Chevron, nu rezultã din nicio lege a României, în privinta gazelor de sist. În Legea Petrolului, a arãtat instanta, gazele de sist nu au fost mentionate ca fiind de interes national. În atare conditii, UAT-urile au tot dreptul, mai ales în virtutea responsabilitãtilor fundamentale de protectie a mediului, sã voteze interzicerea explorãrii si exploatãrii gazelor de sist. Doar articolul din hotãrârea celor de la Alexandru Vlahutã, în care acestia stabileau si “interzicerea eliberãrii de avize, certificate de urbanism si autorizatii de construire în vederea amplasãrii de constructii, sonde de extractie a gazelor de sist”, a fost anulat de instantã, deoarece Consiliul Local nu are competentã de a emite astfel de avize. În rest, vlahutenii se pot declara – chiar si pentru urmãtoarele 15 zile, timp în care Prefectura poate ataca prin recurs aceastã hotãrâre – victoriosi în fata Legii!

Concluzia principalã a instantei : “Ceea ce a fãcut Consiliul Local prin hotãrâre este un act de administrare”!

“Desi Prefectura a învederat faptul cã doar Statul este singurul care poate avea în proprietate resursele, instanta retine cã aceste resurse la care se face referire, respectiv gazele de sist, încã nu au fost identificate pe teritoriul comunei, nu se cunosc suprafetele de teren care ar avea în subsolul lor aceste zãcãminte si nici nu au fost declarate de interes national, asa cum se prevede în Legea 213/1998, pentru ca singurul care poate dispune de ele sã fie statul. Ceea ce a fãcut Consiliul Local prin hotãrâre este un act de administrare, iar Consiliul Local prin organele sale de conducere poate dispune de aceste bunuri, atâta timp cât, potrivit legii, apartin de UAT. Ca urmare a celor expuse mai sus, instanta va admite în parte actiunea Prefectului si va anula doar articolul 4, al Hotãrârii CL, al comunei Alexandru Vlahutã, nr. 10/18.02.2013 ca fiind nelegal, retinând cã celelalte articole din hotãrârea atacatã îndeplinesc toate cerintele de legalitate”, a stabilit instanta de judecatã.

AVOCAT

“Aceastã decizie a instantei este foarte importantã”

“Aceastã decizie a instantei este foarte importantã pentru cã generalizeazã principiul autonomiei locale si, mai ales, dezvoltã lacuna legislativã existentã în privina gazelor de sist în România. Prin Legea Petrolului acestea nu sunt reglementate si nici nu au fost legiferate ca de interes national asa cum cere si Constitutia României. În plus, având în vedere lipsa unei experize tehnice de specialitate, întocmitã de reprezentanti ai Guvernului, de specialisti, mai ales în domeniul protectiei mediului, care sã ateste existenta gazelor de sist pe domeniul public apartinând comunei în cauzã, era logicã respingerea actiunii initiatã de prefectul judetului Vaslui si mentinerea hotãrârii CL prin care s-a interzis explorarea, exploatarea, extragerea gazelor de sist prin metode neconventionale. Instanta de judecatã nu se poate pronunta asupra unui lucru incert, improbabil ci a unei situatii existente, actuale si nãscute deja, pânã la initierea actiunii introductive” a declarat avocata Oana Iovu

PRIMAR

“Avem obligatia sã asigurãm un viitor sigur si un mediu curat pentru copiii nostri”

„Mã bucur cã am obtinut în instantã un rezultat pozitiv si cã hotãrârea noastrã de CL privind interzicerea gazelor de sist pe teritoriul comunei a rãmas în picioare. Va trebui, mai întâi, de vãzut dacã Prefectura Vaslui va face recurs. Sper ca precedentul creat de comuna Al. Vlahutã va fi de bun augur si pentru ceilalti colegi de-ai mei primari, fiindcã am veni în asentimentul populatiei care ne-a mandatat prin vot si care se opune exploatãrii si explorãrii gazelor de sist. Eu personal mã bucur si spun acest lucru fãrã sã mã gândesc la mine. Noi mai avem putin de trãit, însã avem obligatia sã asigurãm un viitor sigur si un mediu curat pentru copiii nostri”, a declarat Dãnut Cojocaru primarul comunei Al. Vlahutã.

de pe Vremea Noua

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php