Sărbătoarea Limbii Române, cel mai potrivit moment de revenire acasă a lui Paul Goma

0 409

Un grup de personalități de marcă ale culturii române de dincolo de Prut au trimis o scrisoare Președintelui Nicolae Timofti în care propun ca ziua întorcerii acasă a marelui scriitor Paul Goma să coincidă cu ziua în care cele doua state românești, dar și românii de pretutindeni serbează Ziua Limbii Române, transmite Romanian Global News citând Jurnal de Chișinău.

Președintelui Republicii Moldova

Dl Nicolae Timofti

Prin prezenta, domnule Președinte, dorim să vă aducem la cunoștință că scriitorul, luptătorul anticomunist și compatriotul nostru Paul Goma, căruia zilele acestea i s-a înmânat oficial la Paris pașaportul Republicii Moldova, intenționează să revină la baștină împreună cu familia sa pentru a gestiona activitatea Centrului de studiere a comunismului în Basarabia și Bucovina. Se preconizează ca Centrul „Paul Goma”, înființat prin decizia Consiliului Uniunii Scriitorilor, să aibă la bază arhiva și biblioteca scriitorului și să se ocupe de adunarea, stocarea și studierea de documente scrise, de materiale audio și video privitoare la istoria comunismului și consecințele acestui flagel al sec. XX pe pământurile noastre.

Revenirea lui Paul Goma acasă are, în primul rând, semnificația unui gest reparatoriu. E un act de dreptate, un răspuns târziu la o mare injustiție la care o istorie ingrată a supus românii din Basarabia și Bucovina, scriitorul nostru fiind unul din sutele de mii de persoane silite, în calea tăvălugului totalitarist sovietic, să ia calea refugiului. Acordarea lui Paul Goma (și familiei sale) a cetățeniei Republicii Moldova și întoarcerea sa, după aproape 70 de ani, pe pământul unde s-a născut și a copilărit înseamnă și o oportunitate pentru societatea noastră.

E o șansă rară de a recupera o personalitate de prim rang a literaturii române, un luptător anticomunist de notorietate mondială, un caracter neînduplecat cu o axă interioară capabilă să adune într-un efort unic diverse curente de opinie și să coaguleze în jurul său o mișcare de unitate morală, spirituală și rezistență națională atât de necesară pentru societatea noastră bulversată și dezbinată. Prezența printre noi a lui Paul Goma e cu atât mai imperioasă, cu cât mai acut și mai greu se resimt pierderile irecuperabile pe care literatura și cultura noastră le-au suportat prin recentele plecări la Domnul ale lui Grigore Vieru, Maria Bieșu, Aureliu Busuioc și Dumitru Matcovschi.

În acest context, considerăm că Dumneavoastră, ca Președinte al Republicii Moldova, aflat dincolo de interesele de partid, sunteți cel mai indicat să mobilizați toate pârghiile de care dispuneți și să susțineți cu toată puterea revenirea cât mai grabnică în țară a lui Paul Goma și a familiei sale. Cel mai potrivit moment pentru un asemenea eveniment ar putea fi sărbătoarea Limbii Române de la 31 august. În felul acesta, o sărbătoare care din an în an riscă să se înglodeze tot mai mult în rutina unui ritual fără nicio rezonanță în societate, dar și întoarcerea acasă dintr-un exil forțat de șapte decenii a celui care nici pe o clipă nu și-a uitat baștina, care a cântat în operele sale Basarabia și a plâns suferințele basarabenilor ca nimeni altul, ar putea să capete o semnificație etică și un răsunet social de anvergură națională.

Înțelegând că, în conjunctura politică actuală a unei alianțe de partide și grupuri parlamentare cu interese foarte divergente, Președintele are prea puține posibilități de manifestare și afirmare, riscăm chiar să lansăm ipoteza că pentru Dumneavoastră Paul Goma ar putea fi o șansă istorică, o posibilitate de a vă lega strâns numele și activitatea de Președinte de aducerea acasă a marelui nostru pământean.

Andrei Țurcanu, director executiv al Centrului „Paul Goma”

Mihai Cimpoi, academician

Nicolae Bilețchi, membru-corespondent al Academiei de Științe

Teo Chiriac, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor

Nicolae Guțanu, directorul Editurii „Gunivas”

Alexandru Burlacu, șef al Catedrei de literatură română și comparată a UPS „Ion Creangă”

Nicolae Rusu, scriitor, director al Fondului Literar

Valeriu Nazar, director al Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”

Fioghin Calistru, pictor

Vlad Zbârciog, scriitor, secretar al Uniunii Scriitorilor

Alexe Rău, Om Emerit al Republicii Moldova, director al Bibliotecii Naționale

Tudor Palladi, scriitor

Ion Ciocanu, doctor habilitat în filologie

Vitalie Răileanu, critic literar

Iulian Filip, poet, doctor în filologie

Nicolae Fabian, scriitor

Cristina Saca, secretar-referent la Uniunea Scriitorilor

Victor Cirimpei, doctor în filologie

Nina Corcinschi, doctor în filologie

Ludmila Șimanschi, director al Centrului de literatură al Institutului de Filologie al AȘ

Vlad Pohilă, scriitor

Grigore Chiper, doctor în filologie, conferențiar la U.S.T.

Liviu Belâi, publicist, Om Emerit al RM

Gheorghe Postolache, ziarist

Constantin Olteanu, ziarist

Iulian Caranfil, cântăreț, deținător al Trofeului UNESCO

Mihail Bendas, ziarist

Anton Coval, Om Emerit al Republicii Moldova

Sursa: RGN

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php