Roșia Montană Gold Corporation a rămas fără șefi!

0 1.007

 

Compania Roșia Montană Gold Corporation, în care statul deține 19,31% din acțiuni, a rămas, în acest moment, fără conducere • Mandatul președintelui Consiliului de Administrație al RMGC, Jonathan George Henry, cel al directorului general, Dragoș Tănase, și al unui administrator, Sorin Mihai Găman, au expirat • Potrivit informațiilor deținute de ZIUAnews, reprezentanții Roșia Montană Gold Corporation nu au desemnat înlocuitori care să ocupe funcțiile rămase vacante • Toate documentele semnate de Henry, Tănase și Găman, după expirarea mandatelor, sunt lovite de nulitate

Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, mandatele celor din conducerea companiei Roșia Montană Gold Corporation au expirat pe 15 iulie 2013 – pentru președintele Consiliului de Administrație Jonathan George Henry și directorul general Dragoș Tănase – , respectiv în 9 iunie 2013 – pentru administratorul Sorin Mihai Găman.

Constatarea de către ZIUAnews a expirării mandatelor celor mai sus menționați a luat prin surprindere întreaga conducere a companiei Roșia Montană Gold Corporation, care, acum, încearcă, prin diverse tertipuri avocățești, să tergiverseze un răspuns clar privind situația actuală a mandatelor președintelui CA și directorului general, precum și al unuia dintre administratori. Conducerea RMGC a fost incapabilă să spună dacă a fost sau nu convocată Adunarea Generală a Acționarilor de la RMGC, conform Legii 31/1990 – actualizată, a societăților comerciale – pentru alegerea unei noi conduceri sau prelungirea mandatului actualei echipe.

Țucă, Zbârcea & Asociații decide pentru Roșia Montană

Renumita casă de avocatură „Țucă, Zbârcea & Asociații” a fost mandatată de Roșia Montană Gold Corporation să lămurească, în urma sesizării făcute de ZIUAnews, situația mandatelor expirate ale anumitor persoane din conducerea companiei, lucru pe care nu l-a putut face în timp util. ZIUAnews a transmis, în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, o solicitare responsabilului pentru relațiile cu presa al companiei Roșia Montană Gold Corporation, în care a cerut, printre altele, să se precizeze dacă s-a organizat o ședință extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor, pentru desemnarea unui nou președinte al Consiliului de Administrație, a unui director general, precum și a unui administrator, în condițiile în care mandatele celor care au ocupat până de curând aceste trei funcții au expirat. Ulterior, Cătălin Hosu a revenit cu următorul răspuns: „Aș dori să vă rog să adresați întrebările dumneavoastră casei de avocatură Țucă, Zbârcea & Asociații, care reprezintă RMGC în relația cu ZIUAnews. De asemenea, pentru orice alte solicitări ulterioare, vă rog să vă adresați direct casei noastre de avocatură”.

După primirea acestui răspuns, redactorii ZIUAnews au sunat la casa de avocatură Țucă, Zbârcea & Asociații, cerând să discute cu un reprezentant al companiei Roșia Montană Gold Corporation. Inițial ni s-a spus că toți avocații implicați în reprezentarea RMGC sunt în concediu, după care ni s-a făcut legătura cu avocatul Horia Ispas, care, la început, ne-a spus că lucrează la solicitarea trimisă de ZIUAnews către Cătălin Hosu și ne va răspunde în câteva minute, întrucât există un contract de reprezentare juridică încheiat între casa de avocatură și RMGC, iar cei din cadrul departamentului de comunicare al companiei miniere au apelat la serviciile lor în rezolvarea solicitării noastre. Ulterior, Horia Ispas ne-a precizat că vom primi un răspuns a doua zi, aceasta fiind decizia luată în comun de casa de avocatură și clientul lor, Roșia Montană Gold Corporation. Cu toate acestea, nici până la încheierea ediției solicitarea noastră nu a fost rezolvată.

Cadrul legal

Potrivit art. 137 al Legii 31/1990 actualizată în 2013, „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor”. În urma demersului jurnalistic întreprins de ZIUAnews, a rezultat că nu au fost numite provizoriu alte persoane care să ocupe funcțiile rămase vacante. În cadrul aceluiași articol din Lege este specificat: „În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare”. Mai mult, conform art. 117 din Legea societăților comerciale, „Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică”.

La ultima Adunare Generală a Acționarilor de la RMGC, care a avut loc în data de 7 iunie 2013, nu s-a luat în discuție situația mandatelor celor din conducerea companiei.

Ruana Ceaușescu

Sursa: Ziua News

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php