Despre erezia ecumenistă, erezia ereziilor, erezia vremurilor noastre

0 566

Să tratăm în cele ce urmează una dintre cele mai periculoase erezii ale vremurilor noastre, anume ecumenismul. Vom aduce argumente, scrieri ale unor Părinți ai Bisericii, de altfel mari marturisitori ai vremurilor noastre, nu simple comentarii nefondate ci adevăruri revelate de bunul Dumnezeu unor înalti traitori creștini, care au murit pentru adevăr și pentru dreapta credință ortodoxă.

Pentru cei care nu știu, să definim puțin ecumenismul. Mișcarea ecumenistă este acțiunea intreprinsă atât de catolici cât și de protestanți de unire a tuturor bisericilor și credințelor, astfel încit “toate să fie una”. Atât unii cât și ceilalti își doresc această unire, care nu este clar în Duh și în adevar, întrucât nici unii, nici ceilalți nu vor să schimbe nimic și nu aduc drept fundament adevărul scripturistic.Unirea bisericilor trebuie facuta în duh și în adevăr, astfel încât adevărata unire constă în întoarcerea atât a catolicilor cât și a protestanților la rădăcini, adica la ortodoxie . Despărțirea celor doua biserici, cea ortodoxă și cea catolica la 1054 s-a făcut prin adăugarea în crez de către apuseni a dogmei greșite conform căreia Duhul Sfânt purcede și de la Fiul nu numai de la Tatăl, dogmă care nu a fost argumentată teologic de către biserica de apus nici atunci, nici ulterior. De-a lungul timpului catolicii au adăugat dogme greșite ca imaculata concepție, infailibilitatea papală sau folosirea azimei la Sf. Liturghie în locul pâinii dospite. Un alt moment de schismă a fost anul 1520 când a avut loc reforma lui Martin Luther, adică ruperea protestanților din catolici, luând nastere așadar biserica protestantă. Aceștia au desființat Sf. Taine, preoția sacramentală și au adăugat dogme insuficiente, deci greșite ca SOLA SCRIPTURA SI SOLA FIDE, adica numai credința și scriptura ne sunt necesare, anulând astfel Sf. Traditie a Bisericii. Nimeni nu i-a determinat nici pe catolici nici pe protestanți să se despartă de trupul lui Hristos, care este Biserica, ci aceștia singuri s-au desprins, fără a fi determinați in vreun fel sau forțați. Așadar unirea înseamna intoarcere la rădăcini, la origini, adica la ortodoxie și nu o unire de conjunctură, pe considerente pur lumești, în care să cedăm toți câte ceva. Noi ortodocșii nu avem ce să cedăm, întrucât aici, în ortodoxie este biserica deplină, adevărul deplin. Să nu se înțeleagă că ar exista grade de îmbisericire a celorlalte culte. Nu există biserici mai mult sau mai putin depline, ci exista ortodoxie și erezie.Toate s-au rupt din ortodoxie, schimbând învățătura de credință apostolică, într-o măsură mai mare sau mai mica, ortodoxia fiind singura păstrătoare a adevărului, argumentele fiind minunile mari facute an de an de bunul Dumnezeu, pentru a ne arăta aceste lucruri, cum ar fi Minunea Agheazmei Mari, a Sfintei Lumini de la ierusalim de Sf. Paști, întoarcerea Iordanului înapoi în ziua de Bobotează, Sf. Moaște, care fac minuni de dincolo din veșnicie.Așadar singura credință mântuitoare este ortodoxia.

Sfintele canoane ne interzic nouă ortodocșilor să ne rugăm cu ereticii. Canoanele apostolice spun că acela care se roagă cu ereticii să fie anathema. Canoanele sunt pentru a arăta foarte clar unde este adevarul, sunt o modalitate de a arăta calea cea dreaptă. Este aici o chestiune de atitudine și anume, aceea că, frații mai slabi în credință s-ar sminți vazând un ortodox rugându-se cu ereticii, întrucât nu ar mai ști unde este adevărul, la ei sau la noi. Nu vrem să-i jignim pe cei din celelalte culte religioase, dar cu dragoste le spunem să revină la adevăr, la adevărata Biserică, care este cea ortodoxă. Faptul că nu sunt în adevăr nu trebuie să o considere ca pe o jignire, ci ca pe un îndemn frățesc la adevărata unire în Hristos și în adevărata Biserică, Biserica Ortodoxă. Mesajul nostru, al ortodocșilor este cel al dragostei adevărate care este în Duh și în adevăr. Noi ortodocșii iubim pe toți oamenii, nu facem diferențe.

Parintele Arsenie Boca vorbește de ecumenism ca de “erezia ereziilor, cozile de topor ale Apusului”. Tot acest Sfânt spune despre cei care cad în această erezie: “la iad cu arhierei, cu preoți, cu toți. Adică nu conteaza treapta ierarhică pe care stă omul, erezia este erezie, abatere de la Învățătura de Credință a Mântuitorului, a Sf. Apostoli și a Sf. Părinți.Tot adevarul ortodox s-a stabilit pe 7 stâlpi, așa cum spune psalmistul, adică în urma celor 7 sinoade ecumenice.

Un alt părinte care a luptat împotriva acestei erezii este vrednicul de pomenire părintele Dumitru Staniloae, iar parintele Iustin Popovici considera ecumenismul un produs al masoneriei. Toți Părinții mari ai vremurilor noastre susțin aceste lucruri. De altfel toți sunt canonizați ca sfinți, amintind pe: Cuviosul Tadeu din Serbia, Cuviosul Serafim Rose, Sf. Ioan Maximovici, Părintele Arsenie Papacioc, vrednicul de pomenire Patriarhul Pavle al Serbiei, IPS Brartolomeu Anania, Cuviosul Paisie Aghioritul și exemplele pot continua. Amintim apoi pe IPS Iustinian Chira , Episcopul Maramuresului, care susține că în cadrul acestor întâlniri ecumenice deși tindem să convergem, gândim divergent. Deci am amintit aici în câteva rânduri, toată elita ortodoxiei, oameni cu viață sfântă și unii dintre ei fiind canonizați și trecuți în rândul sfinților. De asemenea amintim aici poziția total antiecumenista a Sf. Munte Athos.

Nu dialogul cu ceilalți este condamnabil, ci erezia în sine. Ortodocșii trebuie să participe la dialog, dar de pe pozitia dreptei credințe, a Bisericii Depline. Încă o data spunem, cu smerenie, că nu avem ce să cedăm. Deci fraților, cei care apartin altor culte, vă așteptăm cu drag să ne bucurăm cu adevarat în Hristos, în Ortodoxie. Dumnezeu dă dovezi și face minuni an de an că Biserica Ortodoxa este cea adevarata, de la lumina Invierii pe care o primesc an de an numai credincioșii ortodocși în dar de la Dumnezeu de Sf. Paști, la Ierusalim în Biserica Sf. Mormânt, pâna la agheazma mare care nu se strica niciodata.

Dragii mei, s-a ajuns la astronomica cifră de 6000 de credințe la nivel de mapamond. Să nu fim naivi să credem că toate sunt adevărate, ci una singura este cea adevărată și aceea este ortodoxia.Să vă rugați sincer la Dumnezeu sa vă descopere acest lucru și să vă îndrepte pașii către adevăr. Căutările dvs să fie sincere, fara nici un fel de idei preconcepute. Și bunul Dumnezeu va descoperi.

Prin urmare, frati romani ortodocși, nu vă lăsați influențați de nici un duh ecumenist. Nu participati la nici o rugaciune în comun. Să vă purtați însa cu dragoste față de toți și să rămineți în adevăr. Noi ortodocșii să participăm la Sf. Slujbe din Biserica noastră dragă, unde găsim tot ceea ce căutăm, adică deplinătatea harului. Să stăruim în dreapta credință ortodoxă, să rămânem fermi pe pozitii, să marturisim adevărul ortodox ori de câte ori va fi nevoie. Căci Mântuitorul spune că de va veni un înger al său să propovăduiască altă Evanghelie, să fie anatema. De vom schimba un lucru cât de mic din învățătura Mântuitorului Hristos, vom cădea din adevar. Deci , noi ortodocșii, suntem datori să păstrăm credința dreaptă, nealterată, fără adaosuri sau omisiuni,ci intreagă, neschimbată, așa cum ne-a lasat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Sf. Apostoli. Și s-o apărăm chiar cu prețul vieții noastre, dacă este nevoie.

Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!

Pr. Andrei

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php