Manifestul Partidului „Totul pentru Ţară”

0 1.635

Români,

O entitate social-politică cu rădăcini în demnitatea luptei anticomuniste, reprezentând suflul mereu tânăr al eroismului de durată, se angrenează necondiţionat în anularea procesului de disoluţie al Patriei şi constituirea unui pol autentic de rezistenţă naţională împotriva ameninţărilor externe şi interne.

Partidul Totul pentru Ţară, reînfiinţat în anul 1993 de luptătorii anticomunişti, în permanenţă obturat în manifestări de către legislaturile ultimilor 20 de ani, înţesate de nomenclaturişti, se adresează românilor prin prisma liniei directoare care a reprezentat resortul genezei lui – jertfirea necondiţionată pentru justeţea cauzei naţionale.

Continuând lupta în cadrul statului de drept, plecăm de la următorul deziderat: „Ce putem face noi pentru ţară, nu ce poate face ţara pentru noi” şi credem că doar o resurecţie morală poate stabiliza şi apoi reconstrui societatea, economia sau viaţa politică.

Considerăm că după 1989 nepromulgarea unor legi precum cea a lustraţiei a condus la falimentul politicii româneşti postdecembriste, faliment concretizat în decredibilizarea clasei politice, sărăcirea şi descurajarea populaţiei, pauperizarea culturii şi sugrumarea posibilităţilor de manifestare a geniului naţional, amplificarea tragică a numărului de avorturi, culminând cu emigrarea în masă şi aruncarea României în înrobitorul statut de colonie.

Indiferent de calculele şi alianţele politice ale actualei clase conducătoare, acestea toate se vor dovedi falimentare, fiindcă nu reprezintă decât demersurile perfide ale aceloraşi progenituri comuniste postdecembriste, care au întinat toate principiile morale pe care şi le-au atribuit în fatidica perioada a campaniei electorale. Realitatea socială dezolantă a ultimelor două decade ne îndeamnă să adresăm o întrebare necesară înaintea unui proces reformator: Câţi dintre românii, ajunşi în vârful ierarhiei guvernamentale, nu s-ar fi deprins cu aceleaşi practici oneroase ale politicianului postdecembrist? Răspunsul va constitui punctul de sprijin al unei reînnoiri autentice.

Se impune lichidarea Anti-României instalată după 1945 şi perpetuată până în prezent, iar un autentic stat românesc nu poate avea la bază decât un nou om politic, altul decât cel al ultimilor 70 de ani. Revigorarea socială, politică, economică sau culturală a României nu se va realiza prin programe politice sau reforme abstracte, ci prin oameni, oameni primeniţi sufleteşte, care să constituie piatra unghiulară de reformare socială şi pepiniera pentru o nouă clasă politică.

Modelul nostru de luptă este opus politicianismului. Oratoriei sterpe, mercantilismului, lăcomiei şi minciunii noi le opunem oratoria faptei, demnitate, dezinteres material şi adevăr absolut. Detestăm promisiunile electorale şi nu ne erijăm în singurii deţinători ai soluţiei salvatoare. Credem că, înainte de a avea drepturi, avem responsabilităţi, responsabilităţi faţă de Neam, faţă de societate şi faţă de Dumnezeu. Motivaţi de demnitatea şi curajul întemeietorilor noştri, însuşiri morale probate în perioada luptei de rezistenţă naţională anticomunistă, afirmăm că garanţia demersului nostru reformator este dreptatea; dreptatea pentru toate categoriile sociale. Doar în urma aplicării unei justiţii fără toleranţă, care să se răsfrângă asupra marilor culpe imputate oamenilor politici precum controversatul proces de privatizare, se poate purcede la înfăptuiri de ordin material.

Nu suntem un curent nou, suntem actualizarea avântului milenar de curaj, demnitate şi credinţă în Dumnezeu al strămoşilor, prezent în fiecare suflet de român, dar estompat de deznădejdea şi laşitatea instrumentate de tragicele realităţi sociale şi politice ale ultimilor 7 decenii.
Refacerea sănătăţii morale a naţiunii este o condiţie primordială pentru redobândirea statului, de aceea:

Chemăm alături de noi pe toţi cei care sunt conştienţi că starea de degradare actuală a României, în toate formele ei de existenţă, este rezultatul unei dezrădăcinări sistematizate, iar lupta de redobândire a statului din mrejele politicianismului venal se poate duce doar prin curaj şi dăruire necondiţionată.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php