VIDEO. Majadahonda 2022. Prezent!

2 2.041

În ciuda dificultăților de deplasare cauzate de restricțiile sanitare specific acestor vremuri tulburi, cu eforturi deosebite, reprezentanții Fundației Ion Gavrilă Ogoranu au fost prezenți și în acest an la comemorarea jertfei legionarilor români Ion Moța și Vasile Marin, desfășurată sâmbătă 15 ianuarie 2022 în Spania, la Majadahonda.

Cu o prezență mai redusă a românilor veniți din țară, compensată însă de un plus de prezență din partea camarazilor spanioli, ceremonia a început cu o slujbă religioasă de pomenire a celor doi eroi, oficiată de preotul greco-catolic Marius Vișovan, care a și susținut o cuvântare. A urmat la cuvânt reprezentantul fundației Ion Gavrilă Ogoranu, dl. Sorin Olariu, care a ținut un discurs concis, traducerea fiind asigurată de un camarad din cadrul Falangei spaniole.

Pe această cale, dorim să mulțumim, încă o data, tuturor celor care au contribuit și anul acesta, ca  și în ultimii 8  ani, de la dispariția d-lor Nicolae Roșca și Dumitru Crețu, pentru plata impozitului pe  afferent terenului pe care se află monumental și a celorlalte cheltuieli de întreținere a cultului de la Majadahonda.

A urmat un moment emoționant, o poezie în limba spaniolă recitată de Ilie Teodor, băiatul lui Călin Gabor, reprezentantul Fundației George Manu în Spania, român stabilit în această țară, prilej de bucurie și speranță că samânța românismului prinde în toate mediile, indiferent de vârstă.

A vorbit apoi președintele Asociației pentru Custodierea Monumentului de la Majadahonda, Miquel Menenedez Pinar, care a mulțumit reprezentantului Fundației Ion Gavrilă Ogoranu – dl. Sorin Olariu, dar și celor  care  au  contribuit cu bani la  susținerea și în acest an a monumentului. El a relatat  vitregele condiții de existență și luptă ale falangiștilor spanioli, având în acest moment camarazi în închisoare, în frunte cu Manuel Andrino, liderul Falangei, condamnați ca urmare a fermității cu care s-au opus separatismului catalan, asaltului globalist din Spania și “Legii memoriei istorice”, care șterge din conștiința spaniolă orice urmă a amintirii luptei naționaliștilor împotriva comunismului. Acest sistem al opresiunii și încălcării drepturilor omului a fost comparat cu o nouă Uniune Sovietică, cu un noi globalism bolșevic care amenință Europa Creștină.

Seria cuvântărilor a fost încheiată de secretarul general al Falangei spaniole, care a vorbit despre lupta camarazilor spanioli închiși pentru unitatea Spaniei, despre lupta Falangei pentru păstrarea  identității naționale și creștine în lupta cu stânga neomarxistă și toate formele ei de manifestare.

S-au intonat imnul Falangei, Cara al Sol, și Sfântă Tinerețe Legionară.

De remarcat, ca întotdeauna, alături de delgația Fundației Ogoranu, prezența prezența camarazilor francezi de la Partidul Naționalist Francez, în frunte cu Pierre-Marie Bonneau.

Biroul de presă al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu

Redăm mai jos cuvântul camaradului Sorin Olariu:

„Stimați camarazi, români și spanioli,

Mulțumim Bunului Dumnezeu că a rânduit să fim din nou prezenți la acestă comemorare românească și legionară, cu atâtea restricții și obstacole. Mulțumim celor din țară și din Europa, care au putut veni și au cheltuit din propriu buget, pentru a fi prezenți aici, la comemorarea legionară a eroilor Ion Moța și Vasile Marin, comemorare ce se ține aici din ianuarie 1941.

Anul care a trecut ne-a adus despărțirea de mai multe personalități de seamă care au contribuit la perpetuarea cultului de la Majadahonda și a caracterului strict legionar al acestei comemorări :

Primul – dl. comandant legionar Dan Boghiu, 94 de ani, ultimul membru al Consiliului Politic al Comandantului Horia Sima, Șef al Garnizoanei Brazilia, după moartea lui Nicu Iancu și nominalizat prin Circulara nr. 4 în Comitetul de construcție al Monumentului de la Majadahonda (chitanțele cu toți banii trimiși din garnizoana braziliană sunt în arhiva Mișcării Legionare, cu semnatura de primire a dl-ui Nicolae Roșca). După dispariția d-lui Roșca, d-lui Crețu și a d-lui Lupșor (ultimii pe nedrept uitați sau nepomeniți), dl. Boghiu a coordonat și sprijinit principalele activități din țară, precum și cele legate de lupta pentru păstrarea monumentului, a terenului si a cultului de la Majadahonda, învingând, alături de camarazii spanioli și români din țară și diaspora, tentativele de cedare a terenului cu monumentul fără garanții de continuitate a caracterului legionar al comemorarii și a tuturor acțiunilor legate de acestă jertfă, ce a însemnat și înseamnă Monumentul de la Majadahonda.

Al doilea – dl. Marcel Petrișor, plecat mai recent, a fost o prezență constantă și emblematică, după 2013, îndrumându-ne cu răbdare și tact în toate acțiunile din Spania și din țară.

Cel de-al treilea – Părintele Gheorghe Bogdan, 91 de ani, din Sibiu, preot greco-catolic și legionar, care a slujit fără probleme, la Majadahonda și la acțiunile din țară, alături de preoți ortodocși.

Toți au întregit Legiunea din Ceruri.

Nouă, românilor, ne revine sarcina de a lupta, alături de camarazii spanioli, pentru perpetuarea cultului de la Majadahonda, a caracterului legionar al comemorarii și păstrarea intactă a terenului cu monumentul în ciuda vremurilor politice și spirituale dificile de acum.

Mulțumim celor care, și anul acesta, ca și în ultimii 8 ani, au contribuit la cheltuielile pentru impozit și pentru întreținerea monumentului.

Să sperăm că împreună, indiferent de grupările din care facem parte, vom fi uniți în acest ideal legionar și național, care este Monumentul de la Majadahonda: un monument românesc în care spiritul unității camaraderești și naționaliste primează. Aceasta e și dorința ultimului legionar important din diaspora, dl. Constantin Brin, secretar al d-lui Mircea Dimitriu, care în ciuda vârstei înaintate, la 85 de ani,continuă să își  aducă contribuția la lupta națională și creștină a Mișcării Legionare.

 Trăiască Legiunea și Căpitanul! Arriba España! Trăiască România! Ion Moța și Vasile Marin: Prezent!”

2 Comments
  1. preot marius vișovann says

    Multumim pentru prezentarea minunatului eveniment !
    Doar o observatie : prezența românilor din țară nu a fost mai mica, dimpotrivă ! Am avut mai multi tineri la prima participare, inclusiv basarabeni, ceea ce ne umple de bucurie !

    1. Anticomunist says

      Pentru d-l Dobrescu prezența românească se reduce doar la Olariu Sorin.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php