FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA, nou Apel către Sfântul Sinod: „Biserica are datoria de a-și apăra credincioșii de orice formă de discriminare”

0 1.394

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA

APEL CĂTRE SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Biserica are datoria de a-și apăra credincioșii de orice formă de discriminare”

Încă din iarna trecută, Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România atenționa asupra pericolului reprezentat de vaccinarea anti-Covid 19, cu vaccinuri controversate, insuficient testate, în producția cărora au fost folosite celule obținute din fetușii umani avortați.1

De asemenea, am atras atenția și asupra campaniei de vaccinare a copiilor, demarată de autorități, arătând că este complet iresponsabilă, lipsită de etică și ilegală, deoarece încurajează părinții să solicite vaccinarea minorilor cu un produs aflat în stadiul de testare, ale cărui efecte adverse nu sunt suficient cunoscute2.

Sfidând opoziția societății civile, reflectată în diferitele luări de poziție din spațiul public, în organizarea unor proteste de o amploare fără precedent3, dar și în semnalele de alarmă trase de comunitatea medicală din țară4și străinătate, guvernanții se pregătesc să legifereze obligativitatea deținerii, de către personalul medical, a Certificatului digital al UE privind COVID-19, măsură care, după cum am mai arătat5, creează segregare socială, discriminare irațională și posibilitatea unor abuzuri greu de cuantificat.

De veacuri, Biserica strămoșească s-a identificat cu năzuințele și aspirațiile acestui popor evalvios și primitor, dar și cu grelele încercări și provocări, în care i-a fost suport de întărire în credință și curaj, pentru a le putea suporta și depăși. Datorăm Bisericii Ortodoxe existența noastră, ca neam și credință.

Aceste încercări s-au accentuat cu trecerea anilor, în vremurile din urmă ajungându-se la situații fără precedent, atât pentru trecutul Bisericii, cât și pentru civilizație. Față de aceste provocări, Biserica Ortodoxă Română nu poate rămâne nepăsătoare.

De-a lungul timpului, B.O.R. a prezentat soluții constructive și salvatoare în probleme de importanță majoră pentru soarta țării, pe linie de credință, cultură, educație, știință și societate, precum și în cele de natură economică sau privitoare la diferitele conflagrații. Pe această linie, este lăudabilă atitudinea Patriarhiei Române în privința obligativității vaccinării, aceasta subliniind, într-un comunicat, că vaccinarea „este un drept, și nu o obligație.”6

Punctul de vedere al Patriarhiei este cu atât mai întemeiat, cu cât nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul, menționat și de Institutului European de Bioetică în raportul său7, că toate companiile producătoare de vaccinuri anti-Covid 19 folosesc celule obținute din fetușii umani avortați. Între acestea se numără și cele produse de Moderna și Oxford AstraZeneca, vaccinuri realizate pe o linie de celule renale fetale umane numită HEK-293.

HEK-293 a fost inițial derivat din țesutul renal preluat de la o fetiță avortată în Țările de Jos, în 1972, ulterior transformându-se într-o linie celulară, în anul 1973.

Vaccinul produs de Johnson&Johnson utilizează linia celulară fetală umană PER.C6 pentru a-și dezvolta vaccinul. Linia de celule fetale PER.C6 a fost derivată din țesutul retinian preluat de la un băiețel de 18 săptămâni, avortat în Olanda în 1985, transformându-se în 1995 într-o linie de celule fetale.

Recent, și angajați ai companiei Pfizer au început să facă dezvăluiri cu privire la utilizarea țesuturilor fetale umane în testele de laborator pentru vaccinul anti-COVID. Astfel, Melissa Strickler, auditor de calitate a producției Pfizer, arată, într-un interviu8că directorii corporației le spun angajaților să păstreze secretul cu privire la utilizarea țesuturilor fetale umane în testele de laborator pentru vaccinul anti-COVID, pentru a evita problemele cu publicul9.

Faptul că cetățenii români (creștini în proporție de peste 90%) sunt presați să se vaccineze, fără a fi informați asupra acestor aspecte (medicale, etice și morale) constituie o gravă încălcare a drepturilor lor, prin vicierea consimțământului informat. Astfel consimțământul lor este lovit de nulitate, nefiind informat, nici în cunoștință de cauză, iar medicii vaccinatori se află în situații de malpraxis.

Ne exprimăm dezaprobarea în legătură cu folosirea vaccinurilor produse cu ajutorul celulelor umane din fetuși avortați, procedeu care intră în contradicție nu doar cu viața morală creștină, ci cu însăși conștiința umană. Astfel, ridicăm aici mai multe obiecții bioetice și morale față de utilizarea celulelor de copii avortați în dezvoltarea și producerea vaccinurilor. Considerăm că viața umană începe la concepție, omul fiind o persoană cu toate drepturile din prima secundă, așa cum statuează dreptul roman10, care stă la baza întregului sistem de drept european și avortul este în consecință o crimă. Cu atât mai mult, folosirea fetușilor avortați rănește conștiința umană, fiind inacceptabilă din punct de vedere bioetic, moral și creștin, dincolo de orice scopuri nobile și rezultate ce pot fi invocate.

Luând în considerare toate aceste aspecte, facem un apel deschis ca și de această dată Biserica, prin Sfântul Sinod și clerul ortodox, să se implice în deciziile prin care viața creștină și comunitară pot suferi mutații pe cât de neașteptate, pe atât de ireversibile.

Poporul credincios privește și așteaptă întotdeauna un semn și o atitudine concretă din partea B.O.R., în toate problemele și crizele cu care se confruntă, mai ales în cele care se derulează de un an și jumătate, evenimente care au condus spre o campanie neloială de promovare a vaccinării populației, dar și la forma extremă reprezentată de vaccinarea obligatorie și deținerea certificatului digital.

Dacă legea obligativității certificatului verde se va aproba, împotriva voinței poporului român și fără o largă consultare publică, vom asista la restrângerea treptată a tuturor drepturilor și libertăților cetățenești, dar și la cele religioase, existând riscul restricționării accesului în biserici a persoanelor care nu dețin certificatul digital! Această măsură ar putea viza nu doar credincioșii, ci și clerul!

Considerăm că actul medical nu poate fi politizat, iar Biserica nu poate păstra o atitudine neutră față de o astfel de formă de abuz, care va afecta toate structurile societății și, implicit, viața bisericească, deoarece credincioșii sunt parte intrinsecă a Bisericii.

Biserica are datoria de a-și apăra credincioșii de orice formă de discriminare, incusiv de cea generată de obligativitatea deținerii certificatului digital, atâta timp cât vaccinarea este un act opțional și liber asumat, un drept și nu o obligație.

Cu cât sunt mai radicale legile sau măsurile care vizează credința, viața și libertățile noastre, cu atât Biserica este tot mai datoare să intervină, astfel încât credincioșii să nu devină un factor exploatat în mod discreționar de către diferite grupuri de interese care au drept scop disoluția și destructurarea societății și a echilibului social.

Biserica a fost chemată dintotdeauna să fie „Lumina Lumii și Sarea pămânului” (Matei 5:13-16) și nu poate să rămână fără implicare acum, când prin aceste măsuri se urmărește ca nimic să nu mai fie ca înainte11, iar acest proiect are, cu siguranță, și o conotație religioasă și un impact eminamente duhovnicesc.

Având în vedere faptul că orice compromis din partea Bisericii și a societății civile față de aceste imixtiuni la adresa drepturilor și libertăților religioase și cetățenești ar conduce la măsuri și schimbări ireversibile la nivel existențial și creștinesc,facem un apel de suflet și de credință către Sfântul Sinod al B.O.R. pentru a interveni și a se implica printr-o atitudine promptă și hotărâtă, întemeiată pe cele mai puternice mărturii și documentații din Tradiția milenară a Bisericii, din spațiul științific medical, social și de drept intern și internațional.

Suntem încredințați că poporul credincios va primi cu multă satisfacție această formă de susținere și ocrotire din partea Bisericii, ca fiind cea lăsată de Dumnezeu să-l ajute în cele mai grele clipe, legate de viață și credință.

În condițiile în care mass-media aservită puterii politice creează un deserviciu major, prin dezinformare și inducerea unei stări de confuzie extrem de păgubitoare, considerăm că o intervenție a Bisericii prin intermediul Sf. Sinod ar fi o adevărată mană cerească, pe cât de necesară, pe atât de urgentă.

Credința, sănătatea, viața și libertățile multora dintre cetățenii acestei țări și ale credincioșilor Bisericii vor depinde implicit de poziția și implicarea adoptate de B.O.R. în aceste dezbateri și decizii de factură excepțională.

Întrucât legea privind obligativitatea certificatului digital ne vizează pe toți, cler și popor, la modul cel mai direct și nediferențiat, Vă rugăm să răspundeți năzuințelor îndreptate spre Sfințiile Voastre și să nu dezmințiți aceste așteptări, în vremuri marcate de răsturnări și provocări fără precedent.

Este de datoria noastră, ca fii ai Bisericii și ai Neamului românesc, să luptăm pentru apărarea drepturilor și libertăților divine și umane, cu toată înțelepciunea care izvorăște din Credința strămoșească și din spiritul de jertfă și cel mărturisitor moștenit de înaintașii noștri, Sfinți, Voievozi, cuvioși, mucenici, pustnici și ierarhi, precum și din Harul și pilda Marilor Părinți și Duhovnici ai țării din secolul XX, care s-au exprimat foarte clar și hotărât în legătură cu aceste vremuri și cu modul în care trebuie să le abordăm.

Dumnezeul Treimic a fost, este și va fi întotdeauna deasupra oricăror tulburări și primejdii omenești și poate veghea și ajuta Biserica în orice fel de pătimiri, pentru a le putea birui și depăși.

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR ORTODOXE PRO VITA DIN ROMÂNIA

Consiliul Director

via ActiveNews

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php