Biserica, spitalul nostru duhovnicesc

1 830

Precum în spital se vindecă bolnavii trupeşte de diferite boli; aşa şi în Biserică, bolnavii la suflet se vindecă de felurite boli sufleteşti şi trupeşti. Casa, Biserica aceasta – zice Sfântul loan Hrisostom – este spital duhovnicesc, ca să vindecăm aici rănile ce le vom lua de afară.

samariteanul_milostiv

Precum în spital se vindecă bolnavii trupeşte de diferite boli; aşa şi în Biserică, bolnavii la suflet se vindecă de felurite boli sufleteşti şi trupeşti. Casa, Biserica aceasta – zice Sfântul loan Hrisostom – este spital duhovnicesc, ca să vindecăm aici rănile ce le vom lua de afară. Biserica este spitalul Sufletelor…” se cade deci, precum atunci când ne ducem în spital, după ce luăm doctoriile cele potrivite pentru răni, să ieşim” aşa şi în Biserică, după ce ne alimentăm cu îmbelşugare cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu cele Sfinte şi cu Dumnezeieştile Taine, după sfatul Duhovnicilor iscusiţi, ieşim afară la lucrul încredinţat sau la lupta cea bună. Privitor la aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, numeşte Biserica: spital sau casă obştească, casă de oaspeţi, han, în pilda omului căzut între tâlhari, despuiat şi rănit.

Omul din pilda aceasta este: Adam şi Eva şi oricare dintre păcătoşi. Ierusalimul din care s-a pogorât, este înfierea, Raiul, credincioşia şi vieţuirea demnă de om şi creştin. Ierihonul e lumea şi păcatul care lesne înconjoară. Tâlharii sunt dracii. Rănile sunt patimile rele, păcatele. Samarineanul este Hristos Dumnezeu-Omul. Untdelemnul şi vinul sunt: milostivirea, iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Casa de oaspeţi e Biserica; iar gazda sau îngrijitorul este: Petru, Pavel, Apostolii şi urmaşii lor: Arhiereii şi Preoţii… Cei doi dinari sunt Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Ce va mai cheltui e Sfânta Tradiţie şi orice învăţătură folositoare de Suflet, vindecătoare de felurite răni sufleteşti. Întoarcerea cu răsplătirea feluritelor învăţături şi osteneli depuse pentru vindecarea bolnavilor la suflete; e a doua venire a lui Hristos cu răsplătirea parţială la judecata particulară şi răsplătirea definitivă la Judecata universală.

(Protosinghel Nicodim Măndiță, Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Editura Agapis, 2005, p. 17)

via Doxologia

1 Comment
  1. calin eugen says

    Sa facem un bine semenului nostru,oricare ar fi el.Faptele arata credinta noastra.Cum Dumnezeu iubeste toata omenirea,cum sa n u o iubim si noi?Hristos si-a varsat sangele ptr. toti.Noi macar un strop de bine sa facem…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php