Școala nu poate fi instrument de propagandă a ideologiei de gen

0 566

Platforma civică ÎMPREUNĂ, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 membri susținători persoane fizice, anunță încheierea campaniei naționale „Apărăm copiii României și identitatea lor”, campanie prin care 300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Prin această campanie, cei 300.000 cetățeni români somează Ministerul Educației Naționale, precum și Institutul de Științe ale Educației, să ia act de refuzul lor expres în ceea ce privește orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România, cu următoarele argumente:

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinţii sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

Indiferent de mediul din care provin sau de gradul de educaţie şi cultură, părinţii sunt păstrătorii şi transmiţătorii unui set de valori, propriu familiei şi națiunii în care se naşte copilul. Dispozițiile legale amintite garantează în esenţă că nimeni altcineva decât părinţii nu pot îndeplini nevoile copilului lor, iar această aducere la îndeplinire nu poate fi făcută altfel decât în lumina valorilor familiei și tocmai având în vedere faptul că părinții sunt aceia care răspund de copiii lor.

Prin intruziunea ideologiei de gen în educația copiilor români, sunt încălcate grav dispozitiile legale si constitutionale anumerate. Mai mult, potrivit articolului 26 alineatul 1 din Constituţie autorităţile publice sunt obligate să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată.Cum viaţa intimă este unul din factorii determinanţi ai conştiinţei individului prin valenţele psihice pe care inevitabil le antrenează şi cum procesul de educaţie şi formare a copilului operează în planul conştiinţei acestuia, rezultă că orice ingerinţă în procesul educaţional care aduce atingere convingerilor părinţilor sau însuşirilor şi nevoilor proprii fiecărui copil, aduce atingere și acestui drept fundamental.

Pe cale de consecință, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au fost somati să elimine de urgență din manualele școlare elementele de propagandă ale ideologiei de gen având în vedere că “egalitatea de gen” nu se referă la egalitatea femeii cu bărbatul, ci la activismul LGBT, ajungându-se ca astăzi, în școlile din România să existe materiale didactice care îi învață pe copii ori pe profesori că o persoană este genul în care se identifică și nu genul în care s-a născut funcție de sexul ei, că identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri distincte, că o fetiță poate avea nume de băiat si poate deveni tată și că filme cu conținut pornografic pot fi folosite drept sursă de educație sexuală.

Față de aceste aspecte profund ideologice și vătămătoare, afirmând cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, Platforma civică ÎMPREUNĂ și cei 300,000 de cetățeni români care au semnat în cadrul acestei campanii consideră că școala românească nu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul de mai sus.

Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul că pot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.
Platforma civică ÎMPREUNĂ a somat totodată Ministerul Educației Naționale să transmită atenționări către toate inspectoratele școlare județene în sensul ca directorii din toate unitățile de învățământ din țară și cadrele didactice să nu se lase implicate în activismul unor ONG-uri care au drept scop reeducarea minții și sufletului copiilor români, prin activități ce implică in orice fel ideologia de gen, întrucât aceasta este intim legată de fiecare persoană în parte, intrând în sfera de dezvoltare fizică și psihologică a fiecărui copil în parte, nu a sistemului de învățământ, prin reeducare colectivă.

Notificarea a reprezentat totodată și efectuarea procedurii administrative prealabile demersului legal al celor 300.000 de cetățeni, în situația desconsiderării refuzului lor expres notificat astfel Ministerului Educației Naționale și Institutului de Științe ale Educației.

Mihai Gheorghiu,
Platforma civică ÎMPREUNĂ

sursa:Platforma impreuna 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php