“IROD TRĂIEȘTE PRINTRE NOI”. “Stăpânitorii acestei lumi Îl doresc pe Dumnezeu AFARĂ nu numai din școlile publice, ci și din mintea și din inima copiilor”, caută să distrugă chiar Biserica. LUCIFER ȘI IROD – cele două profiluri ale celor care CONDUC LUMEA DE ASTĂZI.

1 350

Arhimandrit Dumitru Cobzaru – Predică la Duminica după Nașterea Domnului,
27.12.2015 (Catedrala Cluj-Napoca)

Egiptul înseamnă REFUGIU și ROBIE și înseamnă, simbolic, însăși lumea în care trăim. Noi suntem refugiați și robi ai acestei lumi, dar Hristos ne-a răscumpărat…

…“Nu avem cetate stătătoare aici…”. Lumea noastră – pentru creștini – este Împărăția cerurilor, nu este cea de aici…

… După ce Moise a reușit să-i elibereze, să-i scoată din robia egipteană pe evrei, aceștia, cârtind, tânjeau după căldările de carne egiptenești, care erau destinate robilor:

Şi au zis către ei fiii lui Israel: “Mai bine muream bătuţi de Domnul în pământul Egiptului, când şedeam împrejurul căldărilor cu carne şi mâncam pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus în pustia aceasta, ca toată obştea aceasta să moară de foame”.

Căldările de carne ale Egiptului clocotesc până astăzi în Egiptul care ne robește și ne stau în față ca să mâncăm din ele și cei mai mulți, din păcate, și le doresc cu voluptate – acestea sunt patimile și păcatele.

…În lumea de astăzi PĂCATUL ESTE LEGIFERAT ȘI NE ESTE IMPUS.

Irod este o persoană istorică, reală, dar este și exponentul celor care vor să se substituie lui Dumnezeu, a celor care vor să conducă această lume fără Dumnezeu, care se consideră ei dumnezei și nu au lege, nu au conștiință.

Ceea ce se întâmplă în lumea noastră: STĂPÂNITORII ACESTEI LUMI ÎL DORESC PE DUMNEZEU AFARĂ, nu numai din casele creștinilor, ci și din inima lor, din mintea lor și din viața lor; nu numai din școlile publice, ci și din mintea și din inima copiilor; nu numai din Biserică, ci chiar Biserica să o distrugă! Ca să vedeți că IROD EXISTĂ ȘI TRĂIEȘTE PRINTRE NOI! Irod cel de acum 2000 de ani este doar exponentul celor care dintotdeauna, în frunte cu diavolul, s-au luptat cu Dumnezeu și au dorit locul Lui. Lucifer și Irod sunt cele două profiluri ale celor care conduc lumea de astăzi – Diavolul și cei fără Dumnezeu sunt cei care conduc lumea fără Dumnezeu. Și la aceasta trebuie să fim foarte atenți. Dar planul lui Dumnezeu nu poate fi zădărnicit, nădejdea noastră, a tuturor”…

Sfântul Apostol Pavel Îl numește pe Domnul nostru Iisus Hristos un alt Moise, fiindcă El a venit să ne scoată din robia păcatului și ne duce la pământul făgăduinței – care nu este altceva decât Împărăția cea promisă nouă din veci. În același timp, Îl numim Domn și Dumnezeu – [Stăpân] al lumii și al oamenilor, ceea ce se va vădi mai deplin la sfârșitul veacurilor, când El va reveni și va restaura lumea întreagă, când va fi un pământ și un cer nou, când se va instaura definitiv Împărăția lui Dumnezeu…

 

sursa: Cuvântul Ortodox

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php