Naivitatea europeană fără limite

7 547

După ata­cul atroce de la Nisa, Ger­ma­nia a fost zgu­du­ită recent de cel puțin patru inci­dente vio­lente (la momen­tul scri­e­rii aces­tui arti­col). Până nu demult, cei care aver­ti­zau că poli­tica Ange­lei Mer­kel a uși­lor des­chise, nu doar pen­tru refu­gi­a­ții de răz­boi, dar și pen­tru tot felul de imi­granți eco­no­mici, ar putea aduce anu­mite ris­curi, erau ime­diat con­si­de­rați xeno­fobi, rasiști. Nici hâr­țu­i­rile sexu­ale în masă de la Köln și alte orașe euro­pene nu au dus la o dis­cu­ție mai sin­ceră. Ba din con­tra! Sta­tul ger­man, dar și o fun­da­ție în frunte cu un fost infor­ma­tor al Stasi (KGB-ul din Ger­ma­nia soci­a­listă), s-au lan­sat în lupta cu comen­ta­to­rii xeno­fobi pe Face­book.

Aici ies la ive­ală absur­di­tăți crase. Avem ateiști, anti-creștini care cer res­pec­ta­rea sim­bo­lu­ri­lor musul­mane. Mai mult ca atât, ei cer să res­pec­tăm sen­si­bi­li­ta­tea reli­gi­oasă a imi­gran­ți­lor. Dese­ori, aces­tea sunt ace­leași per­soane care apără ridi­culi­za­rea valo­ri­lor creș­tine prin expre­sii artis­tice de cele mai vul­gare și repug­nante forme, care luptă pen­tru înlă­tu­ra­rea cru­ci­lor din spa­țiul public. Avem femi­niste și femi­niști care închid ochii la actele repe­tate de viol și hăr­țu­ire sexu­ală, care s-au inten­si­fi­cat îndată după valul migra­țio­nal. Iar atunci când luptă pen­tru cri­mi­na­li­za­rea glu­me­lor și comen­ta­ri­i­lor ”sexiste” la ser­vi­ciu, în loc să ceară pedepse mai dure pen­tru infrac­tori, răs­pund cu acțiuni de genul ”hug a refu­gee” (îmbră­ți­șează un refu­giat).

Care a fost reac­ția la ulti­mele ata­curi pe sol ger­man? Presa ”seri­oasă” încearcă să le tra­teze ca pe nişte ”cazuri izo­late”, să tăi­nu­iască ori­gi­nea cri­mi­na­li­lor, să nege orice legă­tură cu isla­mis­mul. BBC chiar a ajuns la urmă­toa­rea absur­di­tate: după ce un refu­giat sirian a comis un atac sinu­ci­gaș în care a murit o per­soană și mai multe au fost rănite, şi-a inti­tu­lat ști­rea ast­fel: ”Un refu­giat sirian moare în explo­zie în Ger­ma­nia” (Syri­an­re­fu­ge­e­dies in Ger­man blast). După ce un alt refu­giat sirian a ucis cu bes­ti­a­li­tate, folosindu-se de un machete, o femeie însăr­ci­nată în ora­șul Reu­tlin­gen, iar un afgan a ata­cat cu un topor turiști din Hong Kong într-un tren la Würz­burg, Guver­nul Ger­ma­niei a con­si­de­rat că e sufi­cient să înăs­prească con­di­ţi­ile de obți­nere legală a unei arme de foc; lucru deja foarte ane­vo­ios în Ger­ma­nia. De parcă cri­mi­na­lii ar face parte din clu­bu­rile ger­mane tra­di­țio­nale de arme spor­tive.

În timp ce se medi­a­ti­zează cazu­rile în care vic­ti­mele care se apără ”întrec măsura” şi sunt incul­pate de către poli­ție, iar aso­ci­a­ți­ile de veci­nă­tate care au înce­put să patru­leze car­ti­ere pro­ble­ma­tice sunt stig­ma­ti­zate ca fiind de extremă dreaptă, apare sus­pi­ciu­nea că auto­ri­tă­țile sta­tale chiar doresc să-şi aducă pro­pria popu­la­ție într-o stare cro­nică de nea­ju­to­rare, nea­vând mij­loa­cele nece­sare de autoa­pă­rare.

Poate even­tu­a­lul suc­ces al lui Donald Trump în SUA, dar și al mai mul­tor par­tide de dreapta în Europa ar aduce în dis­cu­ție tra­di­ți­ile euro­pene și ame­ri­cane de por­tarmă. Deși mass-media euro­peană încearcă să-i ridi­culi­zeze pe ame­ri­cani ca pe nişte ”ahti­aţi după arme”, autoa­pă­ra­rea a con­sti­tuit un ele­ment esen­țial în cul­tura ves­tică…

de Gerhard Ohrband Ziarul de Gardă

text complet pe Ziarul de Gardă

7 Comments
 1. Ionut Moraru says

  Rebbekah Dorothea Kasner alias Angela Merkel, jidoavca lesbiana ce conduce Europa este unealta zeloasa a iudeo-masoneriei, sluga Noii Ordini Evreiesti Mondiale. Ce o fi asa greu de inteles?

  1. Dan says

   Asa este! Unealta Aske-NAZI-lor! A Lacustelor Mondiale de tip Rothschild and Soros.

   Cred ca va avea soarta lui „El Duce”; legata de picioare si lasata in public cu capul in jos.

 2. ANTIPUTIN says

  Principalul dusman al Romaniei si’al Europei crestine este Putin, pretins creştin, razboinic, manipulator, ucigas. Valurile de refugiati ce sosesc in Europa sunt cauzate si de interventia criminala ruseasca în Siria. Este scopul urmarit de tarul de la kremlin: destabilizarea si distrugerea Uniunii Europene, casa noastra, ce merita aparata, cu armele credintei crestine pe tot cuprinsul continentului. Vocea crestinilor se aude foarte putin la Bruxelles si la Strasbourg.
  Obiectivul primordial al politicii externe romanesti ar trebui sa fie dezrobirea Basarabiei de ocupatia ruseasca si realizarea idealului istoric al reunirii. Cat timp ii vom lasa pe fratii nostri sub cisma lui PUTIN, nu trebuie sa ne plangem de niciun rau ce ne apasa: este ceea ce meritam pentru orbirea si lasitatea noastra.
  In privinta lui Trump, nu’mi fac iluzii, o sa numeasca un ambasador cel putin la fel de rau ca Petit si o sa semneze, cu Putin, inrobirea Basarabiei pentru o vesnicie…
  Pe scena lumii, insa, saturata de sange creştin si musulman nevinovat, ne putem astepta la razboaie apocaliptice daca TRUMP eta lui PUTIN
  Incepe sa cheme la razboi impotriva musulmanilor, in alianta cu tarul dement.
  Crestinii trebuie neaparat sa caute dialogul prin toate mijloacele, cu toate popoarele lumii, pentru salvarea pacii, a fratilor nostri crestini si a tuturor oamenilor. Nu distrugeti creatia lui, Dumnezeu, ca vom da toti socoteala!

  1. Filoroman says

   esti un/o idio(a)t(a) marsh inapoi la closet si mai imbuca niste corectitudine politica si apoi valea in teritoriile siriene invadate de daesh sa traiesti pe pielicica ta demcratia demonoslamica

   1. ANTIPUTIN says

    Un filoroman se exprima corect, altfel esti un
    filorus platit sa manipuleze si sa minta.
    Nu am timp sa raspund trolilor kremlinoizi.
    Putin este dusmanul principal al fratilor nostri basarabeni, al Romaniei, al Europei crestine!
    Am tintit bine, filoputinist?

 3. Ionut Moraru says

  Antiputin, nu realizezi ce scoti pe gura? Mie unul imi pocneste retina cand te citesc. Refugiatii adevarati sunt in Siria in tabere de corturi, nu au 15. 000 de euro sa plateasca „invitatia” lui Merkel. Trezeste-te, suntem in 2016!

  1. ANTIPUTIN says

   Atentie la deslipirea de retina, vederea este simtul cel mai pretins, desi cei mai orbi sunt cei care refuza sa vada. De exemplu, românii nu prea vad capul de pirat sangeros al tarului care ‘i dusmanul nostru nr 1 !!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php