Autocontrolul este foarte important atunci când postim

0 347

Pentru a duce o viaţă duhovnicească frumoasă trebuie să dobândim autocontrolul. Acest lucru ni se cere şi în post, să putem să ne autocontrolăm.

post_2_0

Pentru a duce o viaţă duhovnicească frumoasă trebuie să dobândim autocontrolul. Acest lucru ni se cere şi în post, să putem să ne autocontrolăm. Sfântul Grigorie Palama ne aminteşte că autocontrolul ne este prezentat încă din timpul lui Adam şi Eva.„Lipsa autocontrolului este de fapt un păcat foarte vechi, dar şi foarte întâlnit în zilele pe care le trăim, iar remediu este postul. Din cauza neascultării protopărinţilor noştri, Adam şi Eva, au intrat în lume păcatul şi moartea. Păcatul a pus stăpânire pe om şi au urmat astfel şi pedepsele lui Dumnezeu asupra omului”. Lipsa autocontrolului a dus la marele potop, la nimicirea Sodomei şi moartea fiilor lui Eli.

Continuă Sfântul Grigorie și spune: „Potopul a acoperit întregul pământ din cauza egocentrismului urmaşilor lui Adam. În acele zile, Dumnezeu i-a zis lui Noe: Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup (Facerea 6, 3). Oamenii care sunt numai trup sunt oamenii lacomi, mâncăcioşi, beţivi, desfrânaţi”.

Prorocul Iezechiel spune: „Iată care au fost fărădelegile Sodomei, sora ta, şi ale fiicelor ei: mândria, îmbuibarea şi trândăvia; iar mâinile săracului şi ale celui nevoiaş nu le-au sprijinit. Ele s-au mândrit şi au făcut urâciune înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, cum ai văzut” (Iezechiel 16, 49-50). „Şi să nu fie vreunul desfrânat sau întinat ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut” (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 12, 16).

Beneficiul postului este autocontrolul care duce la dobândirea unor mari virtuţi. Când omul bogat din Evanghelie îşi spune sieşi:„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te” (Luca 12, 19), sărmanul de el se face vrednic de focul iadului.

Sfântul Grigorie ne încurajează spunându-ne astfel: „Fraţilor trebuie să fim cumpătaţi, trebuie să postim, să ne păzim sufletele, să ne supunem voii lui Dumnezeu şi să fim tari în credinţă, indiferent de ispitele şi necazurile care vor veni peste noi, pentru că doar aşa vom dobândi mântuirea”.

Traducere și adaptare: Mădălina Munteanu
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php