Interziceţi simbolurile comuniste şi antinaţionale!

1 678
 La 24 de ani de la Revoluţie, promovarea comunismului, a simbolurilor şi doctrinei care a decimat poporul roman şi a umplut ţara de cimitire şi gropi comune e, încă, legală. Practic, astăzi, oricine poate înfiinţa un partid totalitar sau poate promova simbolurile şi personajele unui regim criminal.Deşi comunismul a fost condamnat simbolic în România şi au existat tentative de interzicere a lui, acest lucru nu este prins în niciun act normativ. Recent, un grup de liberali, în frunte cu preşedintele Senatului Crin Antonescu, au propus modificarea O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, cerând detalierea unor chestiuni ce ţin de Holocaust. În acest context, GAZETA de Maramureş solicită iniţiatorilor şi tuturor parlamentarilor de Maramureş modificarea legii şi interzicerea simbolurilor şi organizaţiilor cu caracter totalitar şi antinaţional!

Au trecut 24 de ani de când România şi-a redobândit libertatea şi regimul democrat, şi alţi 7 de când regimul comunist a fost condamnat oficial, fiind declarat de preşedintele ţării nelegitim şi criminal. Cu toate acestea, legal, oricine poate înfiinţa astăzi un nou partid comunist, poate arbora secera şi ciocanul sau poate face apologia lui Gheorghiu-Dej de exemplu. Motivul? În ciuda numeroaselor tentative de legiferare, nu există în niciun act normativ o menţiune clară, care să interzică negru pe alb organizaţiile şi simbolurile cu caracter totalitar. În Ungaria există demult o astfel de prevedere legislativă, iar alte ţări, mult mai recent ieşite de sub comunism, ca şi Republica Moldova, au încercat deja să legifereze interzicerea comunismului.

În România însă, politicienii neocomunişti care se tem de dosarele de la CNSAS şi de Legea lustraţiei, condamnă numai din gură comunismul, iar când vine vorba de o lege, dau din umeri şi se scuză că nu a existat un proces al comunismului, pe modelul Nurenberg. A venit vremea unei reparaţii istorice. Recent, un grup de liberali, în frunte cu Crin Antonescu, au cerut modificarea şi completarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, fac referire însă doar la fascism, antisemitism şi Holocaust.

Niciun cuvânt însă despre comunism. De aceea, cerem iniţiatorilor şi parlamentarilor de Maramureş modificarea OUG nr. 31/ 2002 prin introducerea explicită, încă din titlu, a interzicerii totalitarismului şi acţiunilor antinaţionale. De asemenea, cerem prezentarea adevărului istoric şi introducerea episodului comunismului şi rezistenţei anticomuniste în programa şcolară, într-un spaţiu mult mai amplu. Pentru că, la mai bine de două decenii de la ultima dictatură, românii cred că viaţa în comunism era în general una lipsită de grijile materiale, cu puţine privaţiuni din registrul libertăţilor.

Un român din trei n-a auzit în viaţa lui de lagăre de muncă, de închisori pentru elită sau de colonii de muncă. Gulagul e o ţară străină. Pentru 80% dintre noi, regimul comunist n-ar fi produs suferinţă, iar instalarea acestuia a fost o binefacere pentru ţară.

GAZETA propune:

– menţionarea în titlul ordonanţei de urgenţă a următorului paragraf: interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept

– Completarea aceloraşi menţiuni şi la Art. 1

– La art. 2, litera a) introducerea următorului paragraf: „prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, totalitarist sau extremist de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizionist, separatist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor totalitariste, antidemocratice şi antinaţionale…”

– includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter totalitarist sau extremist de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizionist, separatist

– circumstanţierea faptelor care nu constituie infracţiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut.

– Reformularea art. 5 din lege, astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept

– introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârşite de o persoană juridică, şi anume:

a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea precum şi deţinerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri

b) utilizarea în public a simbolurilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept

c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă sau de orice altă natură, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept d) negarea în public a caracterului nelegitim şi criminal al comunismului ori a efectelor acestuia.

Aceste fapte nu constituie infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

1 Comment
  1. Nicolae says

    Comunismul asasin nu a fost condamnat pentru cã curva batrina-sifilitica, „democratia”, îl sustine si în Occidentul degenerat-putred-pederast, comunismul este tare, din cauza aceasi „demicratie” porcoasa!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php