Partidul Civic Maghiar – un partid neconstituţional ale cărui activităţi ilegale sunt invizibile pentru autorităţile statului român

0 847

În urmă cu ceva timp, semnalam faptul că Partidul Civic Maghiar este un duşman declarat al statului naţional unitar român, prin susţinerea de către acesta a separatismului teritorial pe criterii etnice, concret, al realizării autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc. În numai patru ani, cât au trecut, de la înregistrarea sa ca partid, în 2008, PCM-ul a reuşit ca prin acţiunile sale, subordonate în totalitate dezideratului înfăptuirii autonomiei teritoriale, să se plaseze în plan doctrinar pe linia segregaţionismului, exclusivismului şi separatismului etnic. Caracteristica principală, evidentă pentru oricine, a manifestărilor şi acţiunilor cu caracter antiromânesc, separatist-autonomist şi neorevizionist maghiare, practicate de PCM, este aceea a ultraradicalizării acestora şi a încălcării grave a legilor statului român. Eludarea legislaţiei în vigoare PCM-ul a făcut-o şi o face, în continuare, în mod nedisimulat, deschis, asumându-şi postura de port-drapel al separatismului teritorial secuiesc prin care atentează la integritatea teritorială a României! Deviza lor a devenit: „Vrem autonomia teritorială a ţinutului secuiesc!”. Exemplele, în sensul celor menţionate, sunt atât de numeroase încât ne oprim numai la câteva din cele declarate de Szasz Jeno, liderul PCM, la o întâlnire a aleşilor locali desfăşurată la Odorheiul Secuiesc, în luna septembrie 2009: „PCM merge cu convingere pe drumul alegerii şi asumării autonomiei teritoriale a Ţinutului secuiesc”. Cu aceaşi ocazie, Szasz Jeno menţiona că obţinerea autonomiei teritoriale a ţinutului secuiesc trebuie înfăptuită şi nu discutată. Pe aceleaşi coordonate s-au înscris şi afirmaţiile lui Kulcsar Terza Jozsef, preşedintele PCM-Covasna, din timpul campanie electorale pentru localele precedente, când candida pentru preşedenţia Consiliului Judeţean Covasna, potrivit cărora prioritatea sa este aceea de a determina Consiliul Judeţean să organizeze referendum pentru autonomia teritorială a aşa zisului ţinut secuiesc. Tot Kulcsar T. Jozsef a mai spus că PCM-ului i se datorează, între altele, promovarea ideii de autonomie teritorială a aşa zisului ţinut secuiesc, iar în situaţia în care PCM va deveni partid parlamentar, va milita şi în forul legislativ al României pentru autonomia teritorială!!! Din afirmaţiile celor doi lideri importanţi ai PCM rezultă, cu claritate, că prin dorinţa de accedere a acestui partid în forurile locale şi centrale decizionale ale statului român se urmăreşte realizarea obiectivului său principal: obţinerea autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc!

Dar încă de la început, după momentul în care PCM-ul s-a înregistrat ca partid politic la Tribunalul Bucureşti, acesta s-a plasat într-o poziţie gravă de încălcare a legii statului român. Dovada în acest sens o constituie chiar încălcarea Statutului partidului (document aflat la dosarul necesar înregistrării), în care la Capitolul I, art.2, alin.2 (Dispoziţii generale), se prevede că „partidul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu Constituţia României, legislaţia română în vigoare…”, iar la Capitolul II, art.7, alin.2 (Obiectivele partidului), se stipulează că „partidul…militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale…”. Ori, activitatea acestui partid pe linia realizării autonomiei teritoriale pe criterii etnice -lucru recunoscut public de chiar liderii acestuia – contravine, în mod flagrant, Statutului său! Ca susţinere a acestei realităţi este elocventă, fără loc de alte interpretări, şi declaraţia lui Tokes Andras, vicepreşedintele PCM, la acea dată: „Autonomia teritorială va fi introdusă în programul politic al PCM la primul congres”, imediat după ce se obţine înregistrarea partidului! La aceaşi conferinţă de presă, de la TG.Mureş, alţi doi reprezentanţi ai PCM-Mureş, Kiss Istvan şi Berekmeri Sandor au afirmat că partidul este în favoarea celor trei forme de autonomie: teritorială, etnică şi culturală! De reţinut că toate aceste declaraţii erau făcute anterior obţinerii înregistrării ca partid politic al PCM!!! Despre ce este vorba atunci ? Despre inducerea în eroare, cu premeditare, a autorităţilor statului român!? Nu poţi respecta sau apăra integritatea teritorială a unei ţări când tu militezi pentru autonomie teritorială pe criterii etnice!

Acuzaţii de o gravitate deosebită sunt aduse PCM-ului în ceea ce priveşte falsurile existente în listele cu semnăturile de adeziune la acest partid (parte constitutivă a dosarului depus la tribunal pentru înscriere). Mass media a relatat, la vremea respectivă, că jurnaliştii de la publicaţiile „Ziua”, „Ziarul” şi „Gardianul” au probat, în urma verificărilor făcute, falsificarea acestor liste de semnături. De altfel, „Ziua” a şi publicat, la data accea, unele dintre numele persoanelor care apar pe liste şi au fost contactate de redacţie, care au infirmat vehement, fiind indignate, revoltate şi şocate că datele lor personale de identitate se găsesc pe acele liste fără ca ele să-şi fi dat acordul de adeziune pentru PCM. Persoanele în cauză au depus plângeri penale împotriva PCM, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În consecinţă, parchetul s-a opus înregistrării PCM pe motiv că judecătorii Tribunalului Bucureşti nu au verificat cu atenţie şi „există falsuri grosolane în ceea ce priveşte listele. Sunt numeroase semnături înscrise în acelaşi fel pentru nume diferite”!!! De reţinut că situaţia creată intră sub incidenţa Codului penal ca fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată!!! Cu toate acestea, plângerile penale formulate au fost respinse pe motiv că au fost făcute mai târziu decât prevedea procedura judiciară, anume în faza de recurs şi nu de fond a cauzei.

În prezent, PCM-ul nu numai că dovedeşte acelaşi antiromânism nedisimulat, dar ne oferă şi o altă faţetă, până acum ascunsă, a principiilor şi valorilor ce-l caracterizează cu adevărat, aceea pro-fascistă, a cultivării şi promovării cultului unor persoane care din punct de vedere ideologic au fost fasciste, horthyste, szalasiste, xenofobe, rasiste şi antisemite, răspunzătoare de crimele săvârşite asupra românilor şi evreilor din România de nord-vest, ocupată de către horthyşti şi szalasisti, în perioada 1940 – 1944 – cazul Nyiro Joszef! Cum poate fi numit cel care face propagandă unor persoane din categoria ideologiilor şi politicilor respective? Numai aşa: simpatizant, susţinător sau adept al unei ideologii ca atare! În toate situaţiile de acest gen legislaţia românească este precis de clară şi nu lasă absolut nici un loc de interpretare: O.G. nr. 31/2002, art.5, „…promovarea ideologiei fasciste, rasiste, xenofobe prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani”. Este cunoscut faptul că Parchetul General se poate autosesiza în situaţii de încălcare a legii. În cazul PCM-ului nu s-a întâmplat acest lucru, deşi aici încălcarea legislaţiei României este grosolană, inclusiv în ceea ce priveşte siguranţa naţională a statului român! Enumerăm câteva prevederi ale legilor din ţara noastră pe care PCM-ul le-a încălcat şi în baza cărora acesta poate fi oricând declarat neconstituţional, dizolvat, fie prin hotărâre a Curţii Constituţionale, fie pe cale judecătorească:

-Constituţia României, art 8: „partidele politice contribuie la…respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială…”;

-Constituţia României, art.30, alin.7: „sunt interzise de lege…incitările la separatism teritorial…”. În baza acestei prevederi legale, Curtea Constituţională poate decide dizolvarea partidului politic în cauză;

-Constituţia României, art.40, alin.2: „partidele politice sau organizaţiile care prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva…integrităţii teritoriale a României, sunt neconstituţionale”. Făcând, prin absurd, abstracţie de celelalte prevederi legislative fie şi luarea în calcul a numai acestei prevederi din Constituţie este suficientă pentru scoaterea în afara legii a PCM. În baza acestei legi se poate decide dizolvarea partidului politic şi pe cale judecătorească;

-O.G., nr.31/2002, art. 5: „promovarea ideologiei fasciste, rasiste, xenofobe prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare între 3 luni şi 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”;

-Legea 51/1991, care stabileşte şi prin art. 3, alin. h, care sunt ameninţările la siguranţa naţională: „iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor…extremiste de sorginte…fascistă…rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea, integritatea teritorială a României…”;

-Legea partidelor politice, art. 46, alin.d, prevede că un partid politic poate fi dizolvat, pe cale judecătorească atunci când „acesta urmăreşte alt scop decât cel care rezultă din Statutul şi Programul politic al acestuia” iar aceaşi lege stipulează la art.3, alin. 4, că „partidele politice nu pot organiza activităţi…interzise de lege”. Cu siguranţă legislaţia românească prevede şi alte încadrări de ordin juridic în acest caz.

Principala răspundere pentru proliferarea la maxim a acţiunilor neorevizioniste şi separatist-teritoriale pe criterii etnice care pun în pericol integritatea teritorială a României, derulate de PCM, revine autorităţilor abilitate ale statului român care nu au făcut absolut nimic pentru a le stopa. Răspunderea este cu atât mai mare cu cât neimplicarea acestora a generat, ulterior, amplificarea din partea PCM, a unor manifestări şi acţiuni deosebit de grave, prin sfidarea legilor satului român, pe linia promovării cultului unor „personalităţi” aparţinând ideologiei fasciste, xenofobe, rasiste, antisemite. Când este evidentă virulenţa şi agresivitatea cu care sunt susţinute toate aceste activităţi – separatist-teritoriale, de secesionare a statului naţional unitar român, precum şi cele de propagandă fascistă, xenofobă, rasistă şi antisemită – dar la care se mai adaugă şi sprijinul şi amestecul brutal şi deschis al Ungariei, în problemele interne ale României, încurajată de faptul că partidele şi organizaţiile extremiste maghiare şi secuieşti din România „sunt deasupra legii”, deciziile statului român trebuie să fie deosebit de ferme! Legea trebuie aplicată imediat şi întocmai pentru ca PCM să fie declarat partid neconstituţional, iar oficialităţile din Ungaria care, pe fondul unei poziţii inamicale, ofensatoare, sfidătoare, jignitoare, brutale, provocatoare şi de desconsiderare a legilor ţării noastre şi autorităţilor statului nostru, au iniţiat şi desfăşurat în România activităţi de propagandă a cultului personalităţii ultraextremistului xenofob, rasist, antisemit şi antiromân, sprijinitor al fascistului horthyst şi szalasist, Nyiro Joszef, să fie declarate indezirabile, „persona non grata”. Dacă nu se va proceda aşa, în mod sigur, situaţia se va agrava, într-o perioadă relativ scurtă de timp. Potrivit scenariului, Ungaria va continua să se comporte pe teritoriul României, în zonele cu etnicii maghiari şi secui, ca pe propria feudă, eludând legile ţării noastre iar oficialii unguri vor străbate periodic aceste zone şi vor continua provocările, să susţină şi să încurajeze sistematic, la vedere, planurile extremiştilor minoritari secui şi maghiari pentru obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice. În paralel, extremiştii secui şi maghiari pro-autonomişti vor recurge la proteste de o mare amploare, ce vor spori tensiunile interetnice, şi vor putea fi direcţionate spre a degenera în provocări şi conflicte interetnice. Într-o asemenea situaţie se va recurge, de către extremiştii secui şi maghiari, cu susţinere puternică din partea Ungariei şi a diasporei maghiare, la internaţionalizarea problemei autonomiei teritoriale pentru realizarea acesteia în propriul interes. S-ar putea ajunge şi la decizia acestor ultraextremişti de a nu mai recunoaşte autoritatea statului român, în zona aşa zisului ţinut secuiesc – deja au fost ameninţări publice, ale unor liderii, cu recurgerea la nesupunere civică – şi de a autoproclama autonomia teritorială a acestuia!!! În situaţii de acest gen, luarea unor jumătăţi de măsură poate duce la scăparea lucrurilor de sub control cu repercursiuni deosebit de grave pentru unitatea şi integritatea teritorială a României!

Românii trebuie să ştie care sunt motivele pentru care Parchetul General al României, plătit din banii lor ca şi contribuabili ai statului român, nu s-a autosesizat, până în prezent, faţă de această situaţie.

Colonel (r) prof. Claudiu Aiudeanu 

Sursa: Foaie Naţională

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php