ÎPS Serafim de Pireu dat în judecată de evreii din Grecia

0 882

Ascultând de cuvântul mântuitor al Domnului cel întrupat, că mădularele trupului Său, trebuie să fie sarea pământului şi lumina lumii şi prin viaţa lor cotidiană trebuie să dovedească că trăiesc după adevărul Evangheliei, precum “Nu se poate o cetate așezată pe un munte să nu fie văzută” Matei 5:13-14, la fel şi eu în calitate de păstor al Biserici sunt dator să fac cunoscute opiniile mele, slujitorilor care sunt sub nevrednica mea oblăduire.

Aşa cum, nu cu mult timp în urmă aşa-numitele asociaţii ”homo erotice” m-au dat în judecată, cu ajutorul domnului Panagiotis Dimitras, reprezentantul Observatorului grec al acordurilor Helsinki (Epse), un ONG pentru apărarea drepturilor minorităţilor, chipurile pentru că le-am insultat, deoarece predic împotriva păcatului de moarte, al homosexualităţi, păcat care desparte pe om de Dumnezeul cel veşnic, pentru că este împotriva firii şi psihologiei umane şi totodată urmăreşte răsturnarea ontologiei fiinţei umane. Tot astfel chiar dacă am fost declarat nevinovat în mod definitiv prin Decizia cu numărul 455/2011 a Judecătorului Curţii de Apel din Atena mai sus numitul ONG, mă cheamă în judecată de data aceasta cu ajutorul domnului Moris Chatzi, editorul revistei “Krisara”, care se îndeletniceşte cu activităţi evreieşti şi al domnului Abdulahim Dede, care s-a autonumit în Grecia, încălcând Tratatul de la Lausanne, care nu recunoaşte minoritatea turcă, pentru că nu mai există ca reprezentat al “Mişcării pentru drepturile omului ale minorităţii turce” sunt chemat înaintea justiţiei pentru pretinsa încălcare a articolelor 1 şi 2 al legii 927/1929, ”pedepsirea faptelor sau acţiunilor, ce au ca scop discriminările rasiale”, în legătură cu decizia – cadru nr. 913/DEF/28.11.2008 a Consiliului European pentru poziţia pe care am avut-o în publicaţiile mele referitoare la sionismul internaţional şi la islam, interpretând în întregime dispoziţiile Legilor, pe care le invocă, pentru că niciodată cuvântul meu nu a constituit o invitaţie la discriminare, la ură şi la violenţa împotriva persoanelor, ci am evidenţiat că în atribuţia mea Episcopală, sunt dator să spun adevărul lucrurilor şi să exprim în mod liber părerea mea personală, aşa cum se stabileşte prin Constituţia ţării.

Bineînţeles, folosesc declaraţii inexacte împotriva publicaţiilor mele, declaraţii ale reprezentantului guvernamental de atunci – domnul Petaloti, ale preşedintei Mobilizării Democratice, doamna Dora Bakoiani, ale Mitropolitului Dimitriadei, kir Ignatie, a Sfintei Arhiepiscopii a Americii, ale preşedintelui AHEPA, dl Nikolaos Karakostas, ale Consiliului israelian central al Eladei, ale Mitropolitului Franţei kir Emanuel, ale domnului Stavros Zumulachis, editorul, Noii Vetre” etc.

Reclamanţii nevrednicei mele persoane , nu ţin seama în acuzaţiile lor, că ne aflăm într-o ţară liberă şi democrată, în care libertatea de exprimare este un drept al omului dobândit prin constituţie şi prin urmare, dacă sunt în dezacord cu publicaţiile mele au posibilitatea să îşi exprime în mod public opoziţia.

Am postat pe internet studiul meu comparativ între Creştinism şi Islam, în care demonstrez în mod vădit, că Islamul este o religie inventată de oameni şi nu este de origine Dumnezeiască revelată, precum Creştinismul şi niciun reprezentant al Islamului nu a îndrăznit să îl contrazică.

În acelaşi mod, am demonstrat public cu argumente incontestabile din Vechiul Testament şi din Profeţi adresându-mă fostului rabin al Tesalonicului, domnului Frizis, că Fiul şi Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este singurul şi adevăratul Mesia şi că cel aşteptat în iudaism va fi groaznicul Antihrist.

Nici de data aceasta, nimeni n-a îndrăznit să contrazică textul meu. Ca să se încerce reducerea mea la tăcere prin reclamaţiile nefondate, învechite şi mincinoase este în mod limpede un efort zadarnic.

Cu smerenie şi iubire frăţească recomand prigonitorilor mei să se pocăiască în mod sincer, să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos ca pe singurul Mântuitor pentru că, altfel, se vor pierde în această viaţă, amăgiţi de idolii mincinoşi ai lumii acesteia, şi, cea mai înspăimântătoare va fi continuarea acestei amăgiri fără sfârşit şi în viaţa de apoi.

† Mitropolitul Serafim de Pireu
| romfea.gr, tradus de Emanuela D. pentru saccsiv

Sursa: Apologeticum

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php