Începe campania electorală

1 938

Campania electorală pentru alegerile locale din 10 iunie începe vineri, 11 mai, cu 30 de zile înaintea scrutinului, şi se va încheia sâmbătă, 9 iunie, la ora 7.00.

Legea prevede că, în campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile, în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, care pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, universităţi, case de cultură, cămine culturale şi cinematografe.

Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor.

Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.

Neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.

Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc, potrivit legii, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Potrivit prevederilor legale, primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral, care trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către alt competitor electoral.

Afişajul electoral este permis şi în alte locuri decât cele speciale numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale.

Legea electorală interzice afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

Legea stabileşte că sunt contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală, precum şi afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise.

Potrivit prevederilor legale, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale precum şi pentru toţi candidaţii.

Accesul competitorilor la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune este gratuit.

Legea 67/2004 pentru alegerea administraţiei publice locale menţionează că, în perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune numai la emisiunile şi dezbaterile electorale. Candidaţii care au deja funcţii publice pot apărea în emisiunile informative strict în probleme legate de exercitarea funcţiei lor.

În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice aflate în competiţie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privaţi.

Deşi campania electorală se încheie cu 24 de ore înainte de ora la care începe votarea, posturilor publice şi private de radiodifuziune şi de televiziune le este interzis prin lege, cu 48 de ore înainte de ziua votării, să prezinte comentarii privind campania electorală, să invite sau să prezinte candidaţi în programe, cu excepţia situaţiilor în care li se acordă astfel dreptul la replică, şi să prezinte sondaje de opinie sau să difuzeze spoturi de publicitate electorală.

În acest caz, faptele se constată şi sancţiunile se aplică de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi.

Conform unei decizii a CNA, campania electorală în audiovizual va începe pe 11 mai şi se va încheia pe 7 iunie, la ora 24.00, iar candidaţii la alegerile locale se vor putea exprima gratuit în emisiunile informative, electorale şi de dezbatere electorală difuzate de televiziuni şi radiouri.

„Accesul candidaţilor este gratuit atât pe posturile publice, cât şi private. Posturile care doresc să se implice în campanie pot oferi accesul candidaţilor în emisiunile electorale şi în emisiunile de dezbatere electorală în condiţiile legii. De asemenea, în emisiuni informative vor fi difuzate informaţii privind activităţile de campanie, cât şi elemente privind tehnica votării şi sistemul electoral”, a explicat Răsvan Popescu.

Aceste emisiuni electorale, potrivit legii, pot fi difuzate numai de luni până vineri, a atras atenţia Răsvan Popescu.

„Posturilor le revine obligaţia de a trata candidaţii în mod echitabil, obiectiv şi imparţial. Înainte de ziua votării, există două zile de reflecţie, acordată electoratului, în sensul că nu se mai pot difuza comentarii privind campania electorală, sondaje şi publicitate electorală”, a spus Popescu.

El a precizat că „normele obişnuite prevăzute de legislaţia audiovizuală privind protecţia demnităţii umane, a dreptului la propria imagine sunt aplicabile şi în emisiunile de campanie electorală”.

Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală, ca urmare a solicitărilor primite de la competitorii electorali, au obligaţia să informeze cu privire la acest lucru CNA, până cel mai târziu pe 9 mai, se mai spune în Decizia CNA.

În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

Totodată, radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzează gratuit şi nu constituie comunicare comercială audiovizuală. Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat.

Potrivit Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale – sâmbătă, 9 iunie, la ora 7.00 – prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei.

Sursa: Money.ro

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php