Alianţă între Jandarmerie şi BGS împotriva drepturilor cetăţeneşti!

0 866

Comunicatul Asociatiei Suporterilor Romani catre Jandarmeria Romana, BGS, Federatia Romana de Fotbal, opinia publica

Șapte zile de la abuzuri și drepturi fundamentale încălcate, zero măsuri oficiale luate de instituțiile plătite și abilitate! Ca răspuns la intervenția abuzivă a firmei de pază BGS şi a Jandarmeriei Române din timpul meciului de fotbal disputat între echipele naţionale ale României şi Uruguayului în seara zilei de 29 februarie pe stadionul Național Arena, dorim să ne exprimăm nemulțumirea față de lipsa reacțiilor celor care ar trebui să vegheze la aplicarea şi respectarea legilor din România.

Din păcate, cele întâmplate miercuri seara, și nu numai, se înscriu într-o lungă serie de abuzuri ale Jandarmeriei şi ale firmelor de pază asupra suporterilor români. Deși nimeni nu a ripostat, am fost agresaţi, abuzați, acuzați pe nedrept, iar acum se așteaptă trecerea timpului, pentru a mai adăuga încă o filă la acest capitol, fără ca autoritățile competente să încerce o rezolvare a acestor probleme.

Evenimentele au pornit în momentul afişării de către câţiva suporteri a unui mesaj ce conţinea inscripţia “FRF = RMGC” (Federaţia Română de Fotbal = Roşia Montană Gold Corporation) şi a unei pânze de mici dimensiuni cu inscripţia “Salvaţi Roşia Montană”.

Reprezentanții Jandarmeriei au încercat să își legitimeze acțiunile abuzive asupra suporterilor, dovedind în schimb slabă pregătire şi rea-credinţă în aplicarea legii. Referitor la mesajul afișat de suporterii români, care a reprezentat motivul intervenției în forță, Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, a declarat: “Bannerul nu era aprobat de organizator, conform normelor UEFA şi FRF. (…) Agenţii firmei de securitate au transmis acest lucru acelor suporteri”.

Potrivit articolului 10 alin. (1) litera r) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, este interzisă “afișarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate“. De când mesaje precum “FRF=RMGC” şi “Salvați Roșia Montană” au conţinut obscen sau incită la violență, discriminare, xenofobie, ură națională ori denigrarea țării? Considerăm că era de datoria Jandarmeriei să vegheze la respectarea legii și să permită accesul pe stadion cu mesaje care nu încalcă cu absolut nimic legislația în vigoare. În schimb, Jandarmeria şi firma de pază BGS au intervenit în forță, cu bastoane și gaze lacrimogene, asupra unor oameni care au respectat legea.

Drepturile şi libertăţile fundamentale stau la baza unei societăţi democratice şi, în acest sens, dorim să reamintim Jandarmeriei Române şi firmei de pază BGS prevederile relevante pe care trebuie să le respecte:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată prin rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 decembrie 1948:

ARTICOLUL 19: Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.

Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 135 din 31 mai 1994:

ARTICOLUL 10 – Libertatea de exprimare: (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 303 din 14 decembrie 2007:

ARTICOLUL 3 – Dreptul la integritate al persoanei: (1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.

ARTICOLUL 11 – Libertatea de exprimare şi de informare: (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. (2) Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din 31 octombrie 2003:

ARTICOLUL 1 – Statul român: (3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

ARTICOLUL 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică: (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011:

ARTICOLUL 61 – Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane: (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege.

ARTICOLUL 70 – Dreptul la libera exprimare: (1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare.

Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1175 din 13 decembrie 2004:

ARTICOLUL 1: (1) Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

ARTICOLUL 2: Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

ARTICOLUL 19: (1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii: a) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului; […]

ARTICOLUL 37: În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenţiei în forţă.

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 24 din 11 ianuarie 2008:

ARTICOLUL 16: (4) Societățile specializate de protecție și pază, precum și personalul acestora beneficiază de drepturile legale și răspund civil, material, disciplinar, contravențional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau a atribuțiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile și libertățile cetățenilor.

Sătui că statul român, garantul drepturilor noastre, ne încalcă dreptul la liberă exprimare, că plătim bilete la meciuri pentru a fi agresaţi, gazați și umiliți, că firmele private de pază ne încalcă fără nicio justificare dreptul fundamental la integritate fizică și psihică, că FRF încearcă să ne acopere scandările cu vuvuzele, că se confiscă fără motiv mesaje care nu încalcă legislația, dorim luarea de măsuri concrete împotriva celor ce ne-au încălcat de atâtea ori drepturile fundamentale. Astfel, în urma încălcărilor repetate ale legii de către Jandarmeria Română, dar și de către cei care se află la conducerea fotbalului românesc, în urma încercărilor acestora de a face din România un stat polițienesc şi de a ne ignora dreptul la liberă exprimare, solicităm demiterea și sancționarea persoanelor responsabile din cadrul Jandarmeriei Române, BGS şi FRF. Deoarece nu este suficient doar să așteptăm aceste măsuri din partea autorităților, suporterii agresați de Jandarmerie și de agenții BGS vor depunde plângeri penale pentru identificarea și pedepsirea acestora precum si pentru retragerea licentei firmei de paza BGS, plângeri bazate pe: certificate medico-legale, martori prezenți în momentul agresiunilor și imagini prezentate inclusiv la posturile de televiziune.

Pe lângă sancționarea acestor persoane, așa cum Agenția Pentru Monitorizarea Presei din România și Prosport au solicitat deja, dorim modificarea Legii 4/2008 respectiv 10/2012 prin care se incalca in mod flagrant Constitutia Romaniei, prin modificarea articolelor ce contravin acesteia si prin includerea unor măsuri drastice împotriva organizatorilor și a forțelor de ordine care încalcă drepturile și libertățile cetățenești.

Asociatia Suporterilor Romani – 8 martie 2012

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php