Suflet din sufletul Neamului

0 516

Mișcarea Legionară,suflet din sufletul neamului

Dacă afirmația că,,ML este cea mai inaltă expresie a sufletului românesc,, este adevărată,asta ar insemna că ideile care se gasesc in cartea doctrinară a Legiunii numită Cărticica sefului de cuib,ar trebui să se afle la loc de cinste si in operele acelor scriitori români cu drag de neam,care sunt si ei tot suflet românesc.Ne vom ocupa acum de o capodoperă literară,care este o reflecție  in oglindă a lucrarii lui Codreanu.Lucrarea se numește ,,Invățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie,,și a fost scrisă in perioada 1518-1521.Domnitorul Munteniei,Neagoe Basarab a murit la 15.09.1521.Iată ,,circularele,, din Cărticica lui Codreanu,numite pe scurt CSC și ,,invățăturile,, corespondente din lucrarea lui Neagoe,notate INB,puse față in față:

Imagini pentru Suflet din sufletul Neamului

Despre Legea Muncii:

CSC : Muncește. Muncește in fiecare zi. Muncește cu drag. Răsplata muncii să iți fie nu câștigul, ci mulțumirea că ai pus o cărămidă la inaltarea Legiunii și la înflorirea României.

INB: Lucrează cu mâinile tale, că sederea făra de lucru face moarte sufletului. Iar cel care se lenevește cât de puținel, acela se face lăcaș dracilor.

Despre Legea Educației:

CSC: Trebuie să devii altul. Un erou. În cuib fă-ți toata școala. Cunoaște bine legiunea.

INB: cănd șăzi in chilia ta, de aceste trei lucruri te grijaște: de rugă,de învătătură și de rucodelie adica munca manuală.Dreptu aceia,și eu mă nevoiu iarăși catră dragostea domniilor voastre, să vă aduc aminte și să ne înnoim omul cel dinnăuntru;  corespondență cu ,,Omul Nou,, educat de Legiune.

Despre Legea Tacerii:

CSC: Vorbeste putin.Vorbește ce trebuie.Vorbește cât trebuie. Oratoria ta este oratoria faptei.Tu făptuiește; lasă pe alții să vorbească.

INB: Și limba cea neînvățată ce umblă tocănd, că n-are bunătăți dinlăuntru.Cela ce-și pazește gura, acela-și rădică mintea sus la Dumnezeu.Vorbele cele multe ațîță mănie și urgie. Că mai întăi de toate iaste tacerea. Deci tăcerea face oprire,oprirea face umilință,iar plăngerea  face frică și frica face smerenie. Cuvântul iaste ca vântul. Daca iase den gură, nici într-un chip nu-l mai poți opri. Cel ce se laudă înaintea a multi, acela se arată că nu iaste frica lui Dumnezeu într-însul. Într-alt chip mai bun iaste somnul cu tăcere, decăt priveghearea cu cuvinte deșarte. Iar pre slujitori și pre oamenii cei de oaste îi invață așa: cănd vor fi în oaste,iar ei să iasă la un cămpu curat și să tacă toți,și să să roage lui Dumnezeu încitișor, iar cu toată inima. Și când se vor ruga, să-și rădice mâinile cătră ceriu; corespunde cu salutul legionar.

 

Despre legea onoarei:

CSC : Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă nu fi niciodată misel.Lasă pentru alții căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.

INB: Domnul carele va judeca pe dreptu, acela-i domn adevărat si unsul lui Dumnezeu. Cu ce dreptate veți judeca săracii într-această lume,cu aceea vor fi judecate și faptele voastre.Să faci judecată dreaptă și bogaților,și saracilor.Să împărțim săracilor de-a pururea dreptatea.

Despre Legea Disciplinei:

CSC: Fii disciplinat legionar, căci numai așa vei învinge. Urmează-ți șeful și la bine și la greu.

INB: Pune, Doamne preste noi dătător de lege. Iara tu, deacă esti harnic, iți rănduiaște turma și o intocmește bine, să nu unii să să îngrașă, iar alții să moară de foame. Dați-vă în lături de la mine toți care faceți fărdelege.

Despre legea Ajutorului:

CSC: Ajută-ți fratele căzut în nenorocire.Nu-l lăsa.

INB: Iar voi, feții mei, faceți milostenie și săracilor și lipsiților ca să aflați și voi avuția voastră in cer. Cade-să domnului să miluiască pe săraci, dar nici pe slugile sale să nu le uite. Fătul mieu, nu-ți fie lene a face bine, nici cugeta să nu faci bine.

Despre Grija Inimii Bune:

CSC: Legionarul când vine la cuib trebuie să fie cu inima bună. Să nu pornească cu gând de sfadă, de răutate, căci in cuib n-are voie să se certe nimeni. Când legionarul va avea poftă de sfadă, să se bage între dusmani. Lucrurile mari și bune se fac cu inima bună, pentru că unde e inimă bună acolo e Dumnezeu, iar unde este inima rea, acolo s-a băgat diavolul. De aceea unde este inima rea nici un lucru n-are spor. Toate merg pe dos. Despre omul care pășește cu inimă rea se zice că nici păpușoii nu-i cresc pe ogor.

INB: Bunătatea face curătie, iara mânia cea iute face patime. Inima cea împietrită face mănie, iar oprirea face liniște. Și cum mănâncă carii copacii și gândacii îi fac fara de frună,așa și pizma-i piarde sufletul călugarului. Nu avea vrajbă cu nimini,că de vei avea, deacii neprimită va fi ruga ta. Ai pace cu toți, ca să fii îndrazneț în rugăciunile tale. Apoi pizmă să n-aibi in inima ta, iar altuia să nu faci rău pentru rău. Că iată că-ți aduc aminte, fătul mieu, că-ți va da Dumnezeu și te va dărui să stăpânești și să domnești tu țara aceasta în urma mea, să te nevoiesti și să te silești să fii tuturor blând și bun. În loc de rău ,tu să silești să faci tuturor bine. Omul mânios ațâță vrajbă și între cei împăcați pune mozavirie, și dintr-aceasta să ațâțâ pizma ca focul în trestie. De vei afla boul vrăjmașului tău rătăcit sau fieștece dobitoc, tu îl întoarce si-l du la stăpânâ-sau; iar de vei vedea asinul vrăjmașului tău căzut,tu să nu treci și să-l lasi, ci să-i ajuti.

Despre băutură și beție:

CSC: Legionarul trebuie să fie cumpătat la toate. De exemplu: nu se poate concepe nici un șef și nici un legionar beat. Legionarul poate petrece,dar nu se îmbata.

INB: Și aceasta, fraților, încă socotiți și luați aminte: că tot omul carele bea și mănâncă preste măsură și se amestecă în trebile lumii aceștiia, acela nu va veni in măsura lucrurilor acestora. Iată că rog pre tot omul,care va să dea pocăință cătră Dumnezeu, să să ferească de băutura cea multă a vinului, că beția multă cursă are. Că omul, dacă, se imbată, de are și minte multă, el o piarde.De are mâini viteze, nici de un folos nu-i suntu. De i-ar fi picioarele repede, nimic nu-i sporescu și de are și limbă dulce și vorbitoare frumos, nici cu aceea nu poate grăi, incă și-ată răutate izvoraște și iaste de la beție, ca omul bețiv întâi trupul și-l bolnăvește și-și săracește casa și-și piarde mintea.

Cel ce iubește băutura multă, va fi chemat ca un dobitoc.Căci băutura cea multă mari răutăți face.

de Calin Kasper

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php