An omagial 2017! PF Daniel: Sfinţii sunt icoanele cele mai vii ale lui Hristos

0 316

În cuvântul rostit după proclamarea Anului omagial 2017 în Patriarhia Română, Patriarhul României le-a vorbit în 1 ianuarie 2017 credincioşilor prezenţi la Catedrala Patriarhală despre importanţa cinstirii sfintelor icoane.

Dacă icoana ne îndeamnă să fim închinători lui Hristos, Sfânta Euharistie ne face purtători de Hristos, a spus Preafericirea Sa.

Astfel, în Biserică, creştinii devin prin lucrarea Sfântului Duh în sfintele taine şi în viaţa lor icoane vii ale lui Hristos în lume şi în Împărăţia Cerurilor în măsura în care iubirea şi sfinţenia lui Hristos sunt prezente în ei şi se arată în iubirea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. În această privinţă, sfinţii sunt icoanele cele mai vii ale lui Hristos. De aceea, când Biserica cinsteşte pe sfinţi ea preamăreşte de fapt lucrarea şi prezenţa harică a lui Hristos în ei. În acest sens, anul 2017 este proclamat în Patriarhia Română şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului. Alături de personalitatea Patriarhului Justinian, vor fi evocate în anul 2017 chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa ortodoxă în timpul regimului comunist.

Cinstirea sfintelor icoane, mai adaugă Părintele Patriarh, are ca scop mărturisirea dreptei credinţe.

În primul rând, icoana ne arată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni şi dorinţa Lui de a ne împărtăşi viaţa veşnică, eliberându-ne de păcate care ne separă de Dumnezeu şi de moarte. În Biserică ni se dăruieşte înfierea în Hristos prin botez şi arvuna învierii în Hristos la sfârşitul veacurilor. Totodată, icoana sfinţilor ne cheamă la sfinţenie. Sfinţii sunt dascăli, pilde de urmat şi rugători pentru noi. Ei cunosc greutăţile vieţii creştine într-o lume care adesea este ostilă lui Dumnezeu. Ei au cunoscut prigoane, au trecut prin suferinţe. Iubirea lui Hristos s-a făcut prezentă în ei şi le-a dat putere să treacă peste toate necazurile şi ispitele. De aceea, sfinţii nu sunt numai modele morale care trebuie imitate din exterior, ci sunt rugători pentru noi şi împreună cu noi. Noi săvârşim Sfânta Liturghie împreună cu îngerii şi cu sfinţii din toate timpurile. De aceea, sfintele icoane ne cheamă la sfinţenie, comuniune, la a iubi Biserica lui Hristos din toate timpurile, la a păstra unitatea liturgică.

În timpul comunismului foarte mulţi clerici şi mireni au suferit ca urmare a mărturisirii credinţei. Aceştia, dar şi bunicile şi părinţii copiilor care le-au insuflat acestora credinţa creştină vor fi amintiţi în anul în curs.

Cinstirea celor care au pătimit pentru Hristos în comunism într-un regim ateu ostil Bisericii este nu numai o datorie morală, ci este şi un izvor de inspiraţie să vedem cum în timpuri grele sute de preoţi au fost chinuiţi şi trimişi în închisori, dar şi-au păstrat credinţa. De asemenea, mulţi credincioşi mireni au suferit pentru că erau creştini şi au mărturisit credinţa. Între apărătorii ortodoxiei se află bunicile şi mamele, părinţii simpli, dar credincioşi. Deşi copiii învăţau la şcoală că nu există Dumnezeu, bunicile şi părinţii copiilor, împreună cu preoţii slujitori ai Bisericii, i-au învăţat pe copii să se roage, să iubească pe Hristos, să sărute sfintele icoane, să se împărtăşească. De aceea, deşi nu s-a predat religia în şcoli, în anul 1989 când a avut loc Revoluţia din decembrie, mulţi copii şi tineri au îngenuncheat şi au rostit rugăciunea «Tatăl nostru» şi s-au însemnat cu semnul Sfintei Cruci. De unde au învăţat ei acestea? Din familia credincioasă, precum şi de la Biserică. De toţi aceşti mărturisitori ai ortodoxiei în timpul comunismului ne vom aminti cu evlavie, respect şi preţuire în anul în care am intrat, a mai explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La final, credincioşii prezenţi au primit din partea conducătorului Bisericii Ortodoxe Române, ca semn de binecuvântare şi preţuire, iconiţe cu chipul Sfântului Evanghelist Luca. Conform tradiţiei, el a pictat prima icoană a Maicii Domnului.

 

via NapocaNews

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php