Programul PRU este plagiat de Bogdan Diaconu după Programul lui Marian Munteanu

0 300

Documentele pe care vi le prezentăm mai jos pot duce la desfiinţarea„Partidului România Unită” (PRU), în care se înghesuie unii PSD-işti de vază, în aşteptarea lui Victor Ponta! Este vorba despre Statutul şi Programul PRU, care conţin numeroase pagini plagiate cuvînt cu cuvînt din documentele „Mişcării pentru România”, înregistrată de Marian Munteanu la Tribunalul Bucureşti încă din 1991 și publicate în revista MIȘCAREA nr. 1 , martie 1992!

Imagini pentru revista MIȘCAREA

Sîntem şi în posesia celor două broşuri editate de „Mişcarea pentru România” înfiinţată de Marian Munteanu şi „Partidul România Unită”, condus de Bogdan Diaconu, în care plagiatul este evident. De asemenea, documentele MPR sînt publicate încă din 1998 pe pagina de web a lui Marian Munteanu la adresele:

http://www.munteanu.ro/Statutmpr.html

http://www.munteanu.ro/Programpr.html.

Pentru comparaţie, pot fi încă accesate şi documentele „Partidului România Unită” (PRU), la adresele:

http://www.partidulromaniaunita.org/doctrina/

http://www.partidulromaniaunita.org/statut/.

Atunci cînd sînt puse faţă în faţă documentele originale şi cele plagiate, se utilizează o metodă consacrată, adică sînt subliniate pasajele identice ale acestora. În cazul de faţă, ar fi absurd să apelăm la această metodă, întrucît ar fi trebuit să subliniem fiecare rînd, ceea ce ar îngreuna lectura. Din acest motiv, am considerat că este mai bine să subliniem cuvintele – puţine – care sînt diferite sau au fost reformulate de către plagiator!

Iată, pentru început, două file din Programul „Mişcării pentru România” (MPR), în care sînt prezentate primele 4 puncte: „Bazele naţional-democraţiei”, „Concepţia ontologică”, „Cunoaşterea” şi„Fiinţa umană”:

Iată cum arată şi primele 4 puncte din Programul „Partidului România Unită” (PRU), care copiază cuvînt cu cuvînt textul din Programul „Mişcării pentru România” (MPR):

Veţi observa mici diferenţe, în sensul că:

– Titlul capitolului Fiinţa umană a fost redefinit ca „Individ şi Familie”.

– Cuvîntul „Adevărul” din programul MPR era scris cu majusculă, iar în programul PRU este scris cu literă mică, adică „adevărul”.

– În programul MPR, data proclamării „Declaraţiei universale a drepturilor omului” este „10.12.1948”, iar în Programul PRU aceasta este „10 Decembrie 1948”!

– Pentru a sublinia şi mai mult intenţia furtului intelectual, cei de la PRU au schimbat formularea „Mişcarea se raportează la definirea liniei sale politice…” cu propoziţia „Partidul România Unită se raportează la definirea liniei sale politice…”!

În rest, totul este identic, luat cu copy-paste din Programul „Mişcării pentru România” (MPR)!

Trecem la al doilea grupaj de documente, care are un specific aparte şi trezeşte suspiciuni asupra „ideologiei” PRU, căci, deşi copiază integral şi aceste pagini din Programul „Mişcării pentru România” (MPR), au fost scoase două pasaje care au semnificaţii majore: primul pasaj se referă la „OCUPAŢIA COMUNISTĂ” a României, iar al doilea la „REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ” din România! Să vedem însă cele două documente. Mai întîi 2 file din Programul MPR:

Iată şi paginile corespunzătoare din „Doctrina Partidului România Unită”, în care este copiat totul de la MPR, cu excepţia celor două pasaje amintite mai sus:

Şi în acest caz, există o mică diferenţă între texte, căci capitolul V din Programul MPR devine capitolul IV în „Doctrina Partidului România Unită”! Foarte important pentru analiştii politici este faptul că au fost eliminate doar pasajele care se referă la„OCUPAŢIA COMUNISTĂ” a României, iar al doilea la„REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ” din România, pe care le-am subliniat cu chenar în Programul „Mişcării pentru România”, şi am marcat cu săgeţi locul unde trebuiau să fie acestea în „Doctrina Partidului România Unită”! Faptul că EXACT aceste pasaje au fost eliminate, în timp ce tot restul textului este copiat cuvînt cu cuvînt, arată că PRU nu a vrut să deranjeze forţele politice care neagă atît ocupaţia României din timpul regimului comunist, cît şi rolul rezistenţei anticomuniste, cînd cea mai mare parte a intelectualităţii României a înfundat puşcăriile comuniste!

AL TREILEA set de documente vizează „Orientarea politică a tineretului român” (la MPR) şi „Orientarea politică a Noii Generaţii”(la PRU)! Iată-le în această ordine:

Şi aici se observă că textele sînt identice, cu excepţia înlocuirii expresiei „tineretul român”, folosită în documentul redactat de„Mişcarea pentru România”, cu expresia „Noua Generaţie”, aşa cum apare în documentul „Partidului România Unită”! Am indicat aceste schimbări în facsimilele de mai sus prin săgeţi.

AL PATRULEA set de documente vizează Statutul „Mişcării pentru România”, care n-a scăpat nici el de violul intelectual al liderilor„Partidului România Unită”! Să vedem, mai întîi, prevederile statutare ale „Mişcării pentru România”:

Cu excepţia pct. 23, unde este enunţat „Principiul structurării policentrice” a MPR, toate celelalte sînt preluate cuvînt cu cuvînt şi în„Doctrina Partidului România Unită”, înlocuindu-se doar „Mişcarea” cu „Partidul România Unită”! Iată şi facsimilul după documentul PRU:

După cum se observă, între cele două documente există cîteva diferenţe în ceea ce priveşte numerotarea cronologică a „principiilor”, astfel:

– Principiul nr. 11 al MPR devine Principiul nr. 3 la PRU

– Principiul nr. 12 al MPR devine Principiul nr. 4 la PRU

– Principiul nr. 13 al MPR devine Principiul nr. 1 la PRU

– Principiul nr. 14 al MPR devine Principiul nr. 5 la PRU

– Principiul nr. 15 al MPR devine Principiul nr. 2 la PRU

– Principiul nr. 16 al MPR devine Principiul nr. 6 la PRU

– Principiul nr. 17 al MPR devine Principiul nr. 7 la PRU

– Principiul nr. 18 al MPR devine Principiul nr. 8 la PRU

– Principiul nr. 19 al MPR devine Principiul nr. 9 la PRU

– Principiul nr. 20 al MPR devine Principiul nr. 10 la PRU

– Principiul nr. 21 al MPR devine Principiul nr. 11 la PRU

– Principiul nr. 22 al MPR devine Principiul nr. 12 la PRU

– Principiul nr. 23 al MPR este eliminat

– Principiul nr. 24 al MPR devine Principiul nr. 13 la PRU.

Conţinutul lor, însă, este absolut identic!

De asemenea, se observă că peste tot unde apare cuvîntul „Mişcarea”, în documentul PRU este înlocuit cu „Partidul România Unită”!

Documentele acestea, puse faţă în faţă, arată fără putinţă de tăgadă că sîntem în faţa unui plagiat clasic, în care sînt copiate pur şi simplu documentele „Mişcării pentru România” şi prezentate ca fiind ale„Partidului România Unită”! Aici nu este vorba despre preluarea unor idei, aşa cum se mai întîmplă în programele unor partide, ci de un furt total al unor documente cunoscute în spaţiul public încă din anul 1991! Mai mult, chiar, documentele care au fost plagiate, au fost depuse de „Mişcarea pentru România” în Dosarul nr. 31/1991 de la Tribunalul Bucureşti, care a şi pronunţat Decizia Civilă nr. 33!

Cu alte cuvinte, „Partidul România Unită” ar trebui să fie pur şi simplu dizolvat, căci Statutul şi Programul său este plagiat după documentele întocmite de Marian Munteanu pentru „Mişcarea pentru România”! De altfel, motivul principal pentru care formaţiunile politice sau organizaţiile neguvernamentale sînt obligate să-şi publice Statutul şi Programul este tocmai acela de fi făcute cunoscute pentru protejarea dreptului de autor şi a creaţiei propriu-zise!

Surprinzător este faptul că nici măcar Mirel Palada, fostul purtător de cuvînt al Guvernului Ponta, nu a observat acest plagiat înainte de a se înscrie în PRU, deşi, ca analist politic, ar fi trebuit să cunoască documentele MPR, la fel ca ale celorlalte partide!

Faptul că se tot vorbeşte despre intrarea în PRU a lui Victor Ponta, a cărui teză de doctorat a fost declarată PLAGIAT, devine acum o ridiculizare maximă care-l vizează pe fostul Premier al României, căci asta i-ar mai trebui: să intre într-un partid care a plagiat atîtStatutul, cît şi Programul politic!

Aşteptăm, desigur, reacţia lui Marian Munteanu, cel care a înfiinţat „Mişcarea pentru România” în anul 1991, în care se regăseau mulţi dintre studenţii care au născut fenomenul „Piaţa Universităţii” din 1990, manifestare reprimată de Mineriada din 13-15 iunie 1990!

 

de Ion Spânu  Cotidianul

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php