Între tăcere şi lucrare…

0 407

Mulţi dintre Sfinţii Părinţi au trăit, având lucrări diferite. În timp ce unii se îndeletniceau numai cu gândirea la Dumnezeu, cum a fost Avva Moise care a slujit străinilor, ospătând şi povăţuind pe fraţi; alţii, precum Sfântul Arsenie cel Mare, cum s-a arătat mai sus, în tăcere se ruga, luând aminte la sine şi în singurătate vieţuind, de toţi se înstrăina.

Sfântul Andrei Criteanul Mărturisitorul arată, simbolic, că cele două femei ale Patriarhului Iacov, Rahila şi Lia, închipuiesc gândirea şi lucrarea (Canonul cel Mare). O tâlcuire asemănătoare face şi Sfântul Vasile, referindu-se la Marta şi Maria, surorile lui Lazăr. Sfântul Andrei Criteanul spune că Lia, care avea mulţi copii, închipuieşte lucrarea, iar Rahila, gândirea. Asemănător, Sfântul Vasile cel Mare arată pe Marta, închipuind lucrarea, şi pe Maria, care şi-a ales partea cea bună, închipuind tăcerea şi gândirea la Dumnezeu (Hexaimeron).

Mulţi dintre Sfinţii Părinţi au trăit, având lucrări diferite. În timp ce unii se îndeletniceau numai cu gândirea la Dumnezeu, cum a fost Avva Moise care a slujit străinilor, ospătând şi povăţuind pe fraţi; alţii, precum Sfântul Arsenie cel Mare, cum s-a arătat mai sus, în tăcere se ruga, luând aminte la sine şi în singurătate vieţuind, de toţi se înstrăina. Pentru aceasta a fost lăudat de un oarecare frate străin mai mult Avva Moise decât Avva Arsenie cel Mare.

Unul din părinţi, auzind aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: “Doamne, arată-mi mie acest lucru: unul fuge de oameni în numele Tău, iar celălalt îi primeşte pe oameni pentru numele Tău. Deci care dintre dânşii este mai desăvârşit şi este mai vrednic de Darul Tău?”. Şi a văzut acest Sfânt Părinte într-o vedenie două corăbii, plutind pe un râu mare. Într-una era Avva Arsenie cel Mare şi Duhul lui Dumnezeu îndrepta corabia lui întru mare linişte; în cealaltă corabie era Avva Moise, iar îngerii lui Dumnezeu îi îndreptau corabia, punând în gura lui faguri de miere. Bătrânul a vestit această vedenie părinţilor sporiţi şi cu toţii au zis că mai desăvârşit este Avva Arsenie, tăcând, decât Moise, primitorul de străini, deoarece cu Sfântul Arsenie este Însuşi Dumnezeu, iar cu Moise Îngerii Lui (Hronograf).

de Arhimandrit Cleopa Ilie, Urcuş spre Înviere, Editura Trinitas, Iaşi, 1998, p. 308

via Doxologia

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php