AFDPR către Avocatul Poporului: legea 217/2015 este neconstituţională

0 505

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI

ŞI VICTIME ALE DICTATURII

DIN ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION DES ANCIENS DETENUS POLITIQUES DE ROUMANIE

               FORMER ROMANIAN POLITICAL PRISONERS ASSOCIATION

           Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                                   Nr.66/12.10.2015

                                                                                                                                               

CATRE

INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI

 

Domnului Avocat al Poporului,

 

In baza art. 13 lit. f din Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea Institutiei Avocatul Poporului, conform caruia puteti sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor şi având în vedere că cei 242 de delegaţi, din care 192 prezenţi şi 50 reprezentaţi, întruniţi la Congresul al XXII-lea al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din României (AFDPR), care a avut loc în zilele de 28-29 august 2015, la Rm.Vâlcea, m-au împuternicit cu unanimitate de voturi, să vă adresez următoarea

 

CERERE

 

prin care va solicitam ca in baza atributiilor ce va revin sa sesizati Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea Legii 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

 

MOTIVELE SUNT URMATOARELE  :

 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omeniri prin

Legea 217/2015 prin includerea si a notiunii de ‘‘legionar’’ alaturi de fascist, rasist sau xenofob este de natura sa aduca atingere drepturilor fundamentale garantate de Constitutia Romaniei.

Un aspect important este faptul ca pana in prezent nu s-a stabilit de catre istorici sau institutiile de cercetare a Istoriei Romaniei natura, caracterul actiunilor intreprinse de cetatenii romani in acea perioada care au considerat ca prin asocierea lor in diverse forme promoveaza si apara interesele Romaniei.

O foarte mare parte din cei care au fost etichetati pentru activitatea lor ca legionari au fost ulterior achitati de catre instantele de judecata ori au fost reabilitati prin efectele unor legi speciale.

In acest sens aminitim Decretul – lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 sau Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Consideram ca prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 adusa prin Legea 217/2015 sunt incalcate dreturile fundamentale garantate de Constitutia Romaniei dupa cum urmeaza :

 

ARTICOLUL 4

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire derasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

 

ARTICOLUL 8

  • Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale

 

ARTICOLUL 16

  • Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări

 

ARTICOLUL 29

  • Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă.

 

ARTICOLUL 30

  • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

 

ARTICOLUL 40

  • Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

 

 

 

Pentru aceste aspecte va solicitam ca in baza competentelor dvs. sa sesizati Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea Legii 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

 

 

Primiti, va rog, intreaga noastra consideratie,

 

Preşedinte

 

Octav Bjoza

sursa: AFDPR

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php