Legea 217/2015, profund anticreștină și antiromânească

2 923

„În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge” (Evrei 12,4)

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10,32-33)

Biserica Ortodoxă Română a fost alături de popor dintotdeauna. Astăzi însă, cui îi este frică de sfinți din sinodul BOR? Întârzierea nejustificată a mai marilor Bisericii noastre, de 25 ani încoace de a cerceta viețile martirilor din temnițele secolului XX pentru Hristos; refuzul de a canoniza pe unii sfinți mărturisitori, cu moaște, făcători de minuni – a se vedea pr. Ilie Lăcătușu ce așteaptă din 1998 acest lucru, uitat de administrația patriarhală în hârtii și birocrație, ocultat de persoane influente, deși întrunește toate condițiile pentru a fi canonizat; toate reprezintă păcate contra Duhului Sfânt, păcatul evidenței care nu se va ierta în veac. Răspunsul pe care l-a primit un credincios al Bisericii noastre la Montreal, din partea unui ierarh supus și docil, este elocvent: „de ce nu-l sfinţesc mai repede pe Valeriu Gafencu, fără să mai facă aluzie şi la alţii care şi ei ar merita. Răspunsul a fost pe cât de simplu pe atât de sincer : Pentru că Biserica nu se grăbeşte!” . De 25 ani Biserica nu se grăbește să afle adevărul și să avem în calendare sfinți martiri contemporani cu noi. După Dreptul canonic ortodox în cazul martirilor nu e nevoie să treacă zeci, sute de ani ca în cazul altor sfinți, pentru a fi canonizați. Lucrul e recunoscut chiar de profesorii noștri de teologie și de unii ierarhi: – Pr. prof. dr. Gh. Drăgulin a scris despre datoria de a ne cinsti martirii sec. XX: „Victimele pușcăriilor comuniste și ale revoluției în atenția aghiografului contemporan” (în buletinul oficial al Patriarhiei: „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-9/1991, p. 91-98). Se militează pentru o canonizare colectivă, cât și individuală. A trecut și el prin iadul închisorilor comuniste.

 

– „Proclamarea unora dintre noii mărturisitori ai perioadei comuniste ar fi un ferment duhovnicesc extraordinar pentru ortodocșii români contemporani, arătând că sfințenia și martiriul sunt posibile în zilele noastre și dând mărturie despre statornicia Bisericii în vremuri de cumpănă, cu atât mai mult cu cât celelalte Biserici Ortodoxe (Rusă, Sârbă, Georgiană) au canonizat deja sute de neomartiri, spre bucuria plinătății Bisericii” (arhim. Chiril Lovin, rev. Ortodoxia, nr. 3/iul-sept. 2014, p.124) – Episcopul Ambrozie al Giurgiului, predica din 6 august 2015: „Tot ceea ce a spus părintele Paisie Aghioritul se împlinește astăzi. Tot ceea ce a spus părintele Iustin Pârvu se împlinește astăzi. Tot ceea ce au spus ceilalți părinți și duhovnici, părintele Proclu, părintele Teofil, părintele Arsenie Papacioc, părinți care au făcut ani și ani de închisoare pentru convingerile lor, ceea ce le-a dat putere lor, Sfinților Închisorilor, cei care sunt persecutați astăzi de către autoritățile care sunt ignorante… căci noi dormim astăzi, noi, poporul născut din Evanghelie, noi dormim… Nopțile trecute au fost condamnați cei care au fost în temnițele comuniste și noi nu mai avem voie să vorbim despre ei, despre jertfa lor, despre Sfântul Închisorilor, despre Mircea Vulcănescu, despre cei care au pătimit la Aiud, la Gherla, la tăiat de stuf în Brăila, nu mai avem voie să ne pomenim intelectualii, că suntem pasibili de pedeapsă,conform legilor în vigoare și hotărârilor de guvern care se scot peste noapte…”. Dacă BOR ar fi canonizat acești martiri, cu greu aveau tupeul iudele și străinii de la „Elie Wiesel” să se lege de ei. Faptul că n-a existat nici o reacție oficială din partea Bisericii încurajează acțiunile anticreștine, antiromânești, antinaționale. Cu concursul lașității noastre are loc dezmembrarea României și repetarea istoriei: crunta teroare bolșevică în haine democratice prin interzicerea cultului și omagierii acestor oameni ce-au suferit pentru credință și neam. Bisericii – adică administrației birocratice! – cu mult mai greu îi va fi de aci încolo să canonizeze vreun „bandit legionar fascist”, chiar cu semne evidente de sfințenie.

 

Este incredibilă această luptă anticreștină iudaică contra poporului român! Iar poporul stă cuminte și așteaptă… eshatologia. Legea 217/2015 este cea mai anticreștină lege din istoria BOR. În plină epocă stalinistă Biserica a canonizat, între 1950-1955, o mulțime de sfinți români, prin curajul ierarhiei române și cu acordul regimului comunist. Cine va mai avea curajul canonizării „fasciștilor” secolului XX, care în fața lui Dumnezeu și a poporului sunt Sfinți?? Dar cine are dreptul să judece pe altul de extremism, când el însuși e cel mai mare extremist și rasist („Elie Wiesel”, bolșevicul stalinist Alex. Florian, Kiril Antonov, alias Crin Antonescu șcl.)? Ne dă lecții de democrație tov. Alex. Florian, fiul kominternistului bolșevic Radu Florian? Ne dau lecții de toleranță cei mai intoleranți indivizi, falsificatori ai istoriei și criminali veniți cu tancurile sovietice, iar azi parlamentari și „istorici”?… Noua lege criminală duce la ștergerea unor nume profund creștine, fără ca noi să protestăm, fiindcă deranjează pe satanizații secolului XXI. Nume ca: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Emil Cioran, Constantin Noica, Ernest Bernea, George Manu, Radu Gyr (care are moaște!), Valeriu Gafencu, mitropolitul Bartolomeu Anania, arhim. Iustin Pârvu, arhim. Arsenie Papacioc, pr. Gheorghe Calciu, protos. Arsenie Boca, ieroschim. Daniil Teodorescu (Sandu Tudor), Mircea Vulcănescu, foşti legionari, simpatizanți sau membri ai „Frăţiei de Cruce” (organizaţie de tineret a Mișcării Legionare) – trebuie să dispară! A doua oară „bandiții” aceștia trebuie omorâți. Așa spunea pr. Gh. Calciu: „se vor lupta cu noi și morți”. Pentru că în spatele acestor interese oculte stau satana și copiii lui: iudeii sioniști. „Voi (iudeii necredincioși) sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru… Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8,44). După această gândire talmudică a Institutului „Elie Wiesel” urmează a fi epurat Noul Testament de orice „intoleranță” sau „rasism”. Dar acești gropari sunt ei înșiși cei mai intoleranți oameni. S-a scris mult pe această temă în ultimul timp. S-a scris frumos și bine. S-a demontat ilegalitatea și criminalitatea acestei legi. Felicitări tuturor pentru curaj! Hristos a spus: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu…”. Oricine, adică nu doar sfinții și oamenii învățați.

romania

 

Să mărturisim și noi adevărul și să-l apărăm cu prețul vieții, cum au făcut martirii și mărturisitorii secolului XX. Pentru că Legea 217 reprezintă un atentat la libertatea religioasă şi de conştiinţă, la libera exprimare și la celelalte drepturi constituționale, protestez în calitate de român și preot ortodox la acest neobolșevism, la acest nazism-comunism camuflat .

Pr. Fabian Seiche

2 Comments
  1. […] Pentru prestigiul de care se bucură, președintele Iohannis l-a numit în funcția de prim ministru. Informația publicată de EurActiv.ro în urmă cu două zile, referitoare la demisia eurodeputatului Sorin Moisa, raportor pentru Acordul de liber-schimb EU-Canada, ne obligă să privim numirea tehnocratului Ciolos într-un context mai complicat. Informația s-ar traduce cam așa: România este în acest moment și „abuzata” și cu banii luați prin contribuția activă a propriilor politicieni. Demisia domnului Sorin Moisa este una de onoare, dar și una strategică. Cel de al doilea personaj nu a ajuns Președinte, dar a obținut ceea ce se urmărește de peste un sfert de secol, compromiterea dreptei creștine, prin adeziunea lui Marian Munteanu la interesele PNL, partid autor al legii 217. […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php