PF Daniel îndeamnă credincioşii să fie alături de cei din spitale, închisori şi aflaţi în suferinţă

0 437

PF Daniel îndemnă clerul şi credincioşii, în Pastorala de Paşte, să fie alături mai ales de cei din spitale, orfelinate, închisori, azile de bătrâni şi de oamenii în suferinţă şi sărăcie pentru a aduce astfel în viaţa lor lumina Învierii.

„Fiecare dintre noi suntem chemaţi să fim în jurul nostru martori şi slujitori ai păcii şi bucuriei lui Hristos Cel înviat, mai ales în spitale, orfelinate, închisori, azile de bătrâni şi case în care se află oameni în suferinţă şi sărăcie, întristare şi singurătate. Să arătăm în jurul nostru lumină din lumina Învierii lui Hristos; să privim faţa fiecărui om în lumina Învierii lui Hristos, ca pe o sfântă lumânare de Paşti aprinsă în lume de iubirea lui Hristos pentru oameni. Să înălţăm rugăciuni şi pentru toţi românii care se află departe de ţară, printre străini, ca să păstreze credinţa creştină ortodoxă strămoşească şi să cultive iubirea faţă de valorile noastre spirituale şi culturale româneşti”, spune patriarhul Daniel în Pastorala intitulată „Învierea lui Hristos -Lumina Bucuriei Veşnice”.

PF Daniel a explicat semnificaţia Învierii pentru ortodocşi, dar şi a lumânărilor, ouălor vopsite sau încondeiate, a veşmintelor liturgice de Paşte şi a hainelor noi purtate de credincioşi.

„Pentru Ortodoxie, sărbătoarea Sfintelor Paşti este o icoană de lumină a bucuriei veşnice din Împărăţia cerurilor. Însă această bucurie are izvorul în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii. Învierea lui Hristos este începutul şi temelia învierii tuturor oamenilor, a învierii de obşte. Din acest motiv, proclamarea Învierii lui Hristos se face în afara edificiului bisericii, în auzul şi în văzul tuturor oamenilor, deoarece învierea sau biruinţa asupra morţii este darul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Bucuria Învierii este o bucurie mai tare decât suferinţa şi moartea. Apoi, ca şi sufletele curăţite şi înnoite prin rugăciune şi post, prin pocăinţă şi împărtăşire euharistică, veşmintele liturgice de Paşti sunt albe ca lumina, iar credincioşii ortodocşi poartă haine noi şi frumoase, după ce au zugrăvit şi împodobit şi casele lor, ca să fie pline de lumină şi frumuseţe”, arată PF Daniel în Pastorală.

Patriarhul Daniel susţine că lumânările de Paşte simbolizează lumina lui Hristos înviat împărtăşită oamenilor, iar ouăle roşii sau încondeiate simbolizează „viaţa frumoasă trăită în iubire smerită şi sfântă, care este mai tare decât păcatul şi moartea”.

„Crucea unită cu lumânarea de Înviere arată biruinţa lui Hristos Cel răstignit şi înviat asupra răutăţii demonilor, dar şi biruinţa iubirii Sale răstignite asupra urii, invidiei şi violenţei celor care L-au răstignit”, mai arată patriarhul Daniel.

Troparul Învierii – „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le” – este o cântare de biruinţă şi de bucurie care devine în acelaşi timp mărturisirea Bisericii timp de 40 de zile, din noaptea de Paşte şi până la sărbătoarea Înălţării Domnului, spune PF Daniel.

„Acest tropar ne aduce bucurie şi lumină în suflet atât prin simplitatea formei, cât şi prin bogăţia conţinutului. În el se concentrează toată Evanghelia sau Vestea cea Bună a iubirii milostive nesfârşite a lui Dumnezeu pentru lume, dar şi toată credinţa şi speranţa Bisericii Ortodoxe, care se hrăneşte din bucuria Învierii lui Hristos”, adaugă PF Daniel în Pastorală.

„Salutul pascal este o mărturisire de credinţă, care arată că adevărul Învierii lui Hristos a fost primit de noi pentru a-l transmite mai departe lumii; astfel fiecare creştin ortodox devine un vestitor al Învierii Domnului, urmând pildei femeilor mironosiţe şi Sfinţilor Apostoli, care L-au întâlnit pe Hristos Cel înviat”, adaugă PF Daniel.

Patriarhul a mai afirmat că sărbătoarea Sfintelor Paşti ne arată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni şi pentru întregul univers, iar lumina Învierii lui Hristos dă sens vieţii creştine zilnice.

„Lumina şi bucuria Învierii lui Hristos dau sens istoriei universale a omenirii. Acum toate s-au umplut de sens şi de speranţă, pentru că existenţa umană şi întreaga creaţie vor fi eliberate şi vindecate de absurditatea şi stricăciunea morţii. Însă, dacă nu ar fi înviere a morţilor, viaţa omului, ca fiinţă raţională, liberă şi iubitoare, s-ar reduce la un orizont biologic limitat, care se termină la mormânt. Fără Înviere, toate idealurile omenirii de adevăr, dreptate, bunătate şi iubire sinceră rămân fără suport etern şi fără sens existenţial. Credinţa în Înviere este izvor de lumină şi putere spirituală pentru a mărturisi în lume adevărul, pentru a lupta pentru dreptate şi libertate, pentru a cultiva iubirea curată şi milostivă, pentru a săvârşi faptele bune”, mai arată PF Daniel.

via Puterea

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php