Sfântul Sinod reiterează poziţia privind definirea în Constituţia României a familiei întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie

0 543

În ziua de 13 februarie 2014, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc prima şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acest an.

Dintre hotărârile luate în şedinţa de lu­cru a Sfântului Sinod din data de 13 februarie menţionăm:

– Sfântul Sinod a aprobat programul manifestărilor organizate la nivel naţional de Patri­ar­hia Română în anul 2014 pro­cla­mat de Sfântul Sinod ca An co­memorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la moartea lor marti­rică (1714-2014);

– În perspectiva dezbaterilor parlamentare referitoare la proiectul de modificare a Con­sti­tu­ţiei României, Sfântul Sinod re­iterează poziţia privind de­fi­ni­rea în legea fundamentală a fa­mi­liei întemeiate pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acesto­ra şi pe drepturile şi îndatoririle părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor;

– Urmare invitaţiei San­cti­tă­ţii Sale Bartolomeu, Pa­tri­ar­hul Ecumenic al Constan­ti­no­po­lu­lui, Sfântul Sinod a aprobat participarea Prea­fe­ri­ci­tului Părinte Daniel, Patri­arhul României, laSinaxa În­tâi­stătătorilor de Bi­se­rici Or­to­doxe privind pregătirea Si­no­dului Panortodox(Constan­ti­nopol, 5-9 martie 2014);

– Sfântul Sinod a luat act cu bucurie de semnarea de către Patriarhul Ierusalimului şi Pa­tri­arhul României a Acordului patriarhal de restabilire a comuniunii  bisericeşti depline dintre cele două Patriarhii;

– Sfântul Sinod exprimă com­pa­siunea Bisericii Or­to­doxe Ro­mâ­ne faţă de creştinii sirieni aflaţi în suferinţă, şi pentru aju­to­rarea acestora a hotărât în semn de solidaritate or­ga­ni­za­rea unei colecte în bani în bisericile şi mănăstirile din Pa­­tri­ar­hia Română în pri­me­le trei duminici după sărbă­toarea Sfin­te­lor Paşti (27 aprilie, 4 şi 11 mai 2014). (Bi­roul de presă al Patriarhiei Române)

via Ziarul Lumina

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php