Despre Minunea Sf. Lumini de la Ierusalim – Argumentul esenţial ce dovedeşte că ortodoxia este dreapta credinţă

0 616

holy-fireFiindcă ne aflăm în a treia săptămână de după Sărbătoarea Sf. Paşti, ne-am gândit că ar fi potrivit să vorbim de o minune mare ce se petrece an de an, din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, la Ierusalim, pe meleagurile Israelului. Acest material s-ar fi pretat a fi prezentat în perioada Postului Mare, însă nu este greşit nici acum a lua la cunoştinţă aceste lucruri deosebit de importante de ştiut. În cele ce urmează vă vom prezenta o mare minune contemporană, care vine să dovedească faptul că ortodoxia este dreapta credinţă, şi anume minunea Sf. Lumini din noaptea de înviere, care se pogoară din cer în Biserica sfântului mormânt, din Ţara Sfântă, minune care se alătură minunii petrecute la râul Iordan, care în ziua de Bobotează, curge în sens invers cursului obişnuit, numai în timpul slujbei ortodoxe de sfinţire a apei, minunea norului de lumină dumnezeiască ce se pogoară pe muntele Tabor în ziua Schimbării la Faţă, numai în timpul Sfintei Liturghii ortodoxe, minunea neputrezirii Sf. Moaşte şi minunea agheazmei mari, care niciodată nu se strică. Sunt dovezi pe care noi creştinii trebuie să le cunoaştem despre dreapta credinţă ortodoxă şi dovezile clare pe care bunul Dumnezeu le lasă în sprijinul acestei afirmaţii şi anume că ortodoxia este dreapta credinţă. Însăşi numele de ortodoxie reliefează acest lucru, orthos însemnând drept, dreapta în limba greacă, iar doxia însemnând slăvire, credinţă, deci dreapta credinţă prin traducere din limba greacă. Prima dintre minunile contemporane evocate mai sus, pe care bunul Dumnezeu le face, an de an, spre credinţa noastră, este aceea a primirii de către creştinii ortodocşi, din cer, a sfintei Lumini de Paşte, minune ce se petrece în noaptea de Înviere în biserica Sf. Mormânt din Ierusalim. Batrânul patriarh al Ierusalimului intră îmbrăcat numai într-o cămaşă albă, ca aceea pe care o poartă catehumenii, neofiţii ce urmează a se boteza ortodocşi, cu smerenie în Sf. Mormânt al Domnului Iisus Hristos, după ce pecetile cu care a fost pecetluită intrarea în grota Sf. Mormânt au fost desfăcute în prealabil (cu foarte puţin timp în urmă). Îngenunchează aici şi se roagă, având în mână o lumânare de ceară. Apoi, după ceva timp, se pogoară foc din cer şi se aprinde vata  presărată pe mormântul Mântuitorului şi lumânarea patriarhului, lumina pe care acesta o împarte ulterior credincioşilor aflaţi în Biserică. Ca să spulberăm eventualele îndoieli, vă spunem că, la început, această flacără nu arde, nu este foc materialnic. Drept dovadă, mulţi călugări, preoţi şi mireni care au văzut minunea, spun ca şi-au dat cu ea pe faţă şi pe mâini şi nu i-a ars deloc. Această flacără este deci dumnezeiască, cerească şi de aceeaşi natură ca flacăra ce a apărut în rugul din faţa lui Moise, flacăra care ardea, dar nu mistuia. Apoi încet, încet, această flacără se transformă în foc materialnic, care arde. Mare minune, care se întâmplă an de an de Paşti la Ierusalim, spre convingerea noastră a tuturor că ortodoxia este credinţa cea adevărată. Această lumină sfântă este primită numai de creştinii ortodocşi, cu toate că în Biserica Sf. Mormânt slujesc şi armenii şi catolicii şi copţii.. Este o dovadă mai mult decât clară a dreptei credinţe căci bunul Dumnezeu lasă harul numai acolo unde este adevărul.

Dragii mei, timpurile pe care le trăim, o spun cu mâhnire, dar cu nădejde, sunt timpuri în care se manifestă marile înşelări diavoleşti. Se împlinesc semnele vremurilor de pe urmă, aşa cum afirmă toţi sfinţii contemporani. Sfântul Apostol Pavel ne sfătuieşte să ţinem predania apostolică nealterată, neschimbată, iar însuşi Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că dacă un înger a Lui ar propovadui o altă evanghelie să fie anatema.

Observăm că majoritatea canalelor de televiziune promovează, mai nou, tot felul de credinţe, orientale sau mai ştiu eu de unde. Alte canale induc în eroare oamenii, explicând într-un mod pur raţionalist, ştiinţific, dovezile credinţei. Şi acestea sunt străine de duhul nostru ortodox şi de credinţa noastră strămoşească. Sunt învătături străine de ceea ce am moştenit noi ca neam de la înaintaşii noştri, ce şi-au dat şi viaţa pentru dreapta credinţă.

Dragii mei, să nu uităm că suntem creştini de 2000 de ani pe aceste meleaguri şi că, noi românii, nu am fost creştinaţi nici de vreun preot sau de vreun călugar, ci de însuşi apostolul lui Hristos, Sf. Apostol Andrei.

Este timpul înşelărilor celor mari, când diavolul va face false minuni, care vor rătăci pe mulţi de la adevăr. Chiar şi pe cei aleşi, adică pe clerici, va încerca să-i rătăcească.

Celor din afara ortodoxiei, pe care îi iubim din toată inima, îi sfătuim să se roage bunului Dumnezeu să le arate Adevărul, care este unic şi credinţa cea adevărată. Căci bunul Dumnezeu le va descoperi, conform Scripturii care spune: “Bate şi ţi se va deschide, cere şi ti se va da, caută şi vei afla”. Să avem sinceritate în căutările noastre şi bunul Dumnezeu va descoperi toate acestea. Să nu cădem în naivitate şi să credem că toate cele 6000 de credinţe de pe mapamond sunt adevărate. Noi ortodocşii nu o spunem din vreun sentiment de superioritate faţă de cei din afara ortodoxiei, căci toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu, ci o spunem cu dragoste şi purtare de grijă pentru toţi oamenii.

Aşadar, Lumina Sfântă să se pogoare în inimile tuturor oamenilor şi pe finalul finalului, dorim tuturor oamenilor de pe pământ mântuire şi harul lui Dumnezeu să prisosească în toate zilele vieţii lor.

Cu dragoste pentru toată făptura,

Pr. Andrei

Sursa: buciumul.ro

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php