Apel către toţi românii – Cardurile de sănătate

0 479

refuz_cardul-de-sanatate-cu-cip

Dragii mei, preaiubiţii mei fraţi români din ţară şi de peste hotare

O să încercăm în acest articol să punctăm câteva lucruri deosebit de importante, esenţiale, vitale , pentru dumneavoastră, pentru viaţa tuturor românilor. Este vorba, pe scurt, de o problemă deosebit de gravă cu care se confruntă românii în acest moment. Este vorba de apariţia cardurilor de sănătate despre care se discută tot mai mult, care se doreşte a fi introduse în uz. Ne propunem aşadar să avertizăm poporul în ceea ce priveşte pericolul primirii unor astfel de carduri, care fac parte din marea familie a actelor biometrice cu cip alături de paşapoartele biometrice, buletinele biometrice. Ultimele (buletinele cu cip) urmau să intre în vigoare începând cu 2011, dar graţie demersurilor unor corifei ai Bisericii Ortodoxe Române s-a obţinut o amânare a legii ce promova astfel de acte cu cip. Însă vor intra în vigoare în 2013, alături de cardurile de sănătate obligatorii. De ce obligatorii? Pentru ce motiv?

Într-un cuvânt, toate aceste acte biometrice cu cip, indiferent de destinaţia lor, sunt deosebit de periculoase pentru noi cetăţenii, întrucât îngrădesc libertatea noastră, darul cel mai de preţ al lui Dumnezeu dat omului şi permit manipularea noastră ca şi cetăţeni ai acestei ţări, urmărindu-se în final instaurarea unei dictaturi biometrice la nivel de stat şi extrapolând, la nivel de mapamond. Încet, încet, lucrurile converg spre instaurarea unei ordini mondiale, a unui guvern mondial, care conduce lumea din umbră şi care vor să o transforme într-un iad, într-o lume a patimilor, a lăcomiei şi a fărădelegii. Sunt acte premergătoare Antihristului, sunt acte de o deosebită periculozitate, deoarece ne oferim singuri spre a fi manipulaţi şi monitorizaţi prin acceptarea lor, înlesnind ocultei mondiale paşii către pecetluirea cu microcip introdus în corpul uman. Nu ne răzvrătim şi nu acuzăm statul şi facem apel la moralitate şi la atenţie maximă din partea celor ce ne conduc, întrucât aceste lucruri vin din afara ţării, sunt străine de tot ce este românesc şi creştin, sunt lucruri potrivnice ortodoxiei acestui popor.

Cei ce nu cred aceste lucruri să adâncească ale lor căutări, să se roage la bunul Dumnezeu să le descopere aceste lucruri deosebit de periculoase. În orice caz să nu lase lucrurile aşa fiindcă nu este de glumit atunci când este în joc sufletul nostru. Dumnezeu a lăsat lumea aceasta în dar omului şi l-a pus pe om stăpân peste creaţie, ca să aibă grijă de ea şi să o chivernisească aşa cum trebuie, dar unii oameni, la nivel mondial, înaintemergători ai Antihristului, vor să o transforme într-un teatru al patimilor şi al lăcomiei, al vrajbei şi al neiubirii aproapelui, încât s-ar părea că nu mai este loc pentru toţi pe pământ. Aşa că noi creştinii avem datoria să demascăm aceste lucruri deosebit de periculoase şi să vă punem în temă pe fraţiile voastre.

Dar să revenim la cardurile de sănătate şi să vă spunem în câteva cuvinte de ce sunt atât de periculoase:

– informaţiile conţinute de carduri nu sunt folosite în scopul binelui individului, ci împotriva lui;

– această promovare a cardurilor de sănătate biometrice este neconstituţională şi nedemocratică, deoarece este împotriva libertăţii omului;

– aceste carduri de sănătate contribuie alături de celelalte acte biometrice la instaurarea unei dictaturi biometrice prin care se are în vedere urmărirea pas cu pas a noastră a tuturor, o evidenţă clară a populaţiei ţării şi implicit a lumii, evident care să stocheze date folosite împotriva individului şi a libertăţii lui;

– primirea lor este foarte primejdioasă duhovniceşte, fiindcă, datorită ignoranţei noastre duhovniceşti, primim în viaţa noastră lucruri diavoleşti ce ne pot periclita şi primejdui mântuirea.

Aşadar primirea acestor carduri de sănătate ne afectează foarte mult duhovniceşte, întrucât există o oarecare cădere din har, nu totală, dar există cădere harică, întrucât facem compromisuri cu înaintemergatorii lui antichrist”. Ce creştin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înaintemergatorului lui Antihrist? Creştinul adevărat, cu cât este mai sporit, cu atât simte mai pregnant această părăsire a harului pe pielea lui. Ea nu este totală însă este o cădere mare din har. Şi făcând astfel de compromisuri cu diavolul şi ucenicii lui, nu o sa mai putem să ne ridicăm din cădere. Asemenea diavolului, care a avut o cădere aşa de mare, încât nu s-a mai putut pocăi şi ridica din această stare. Însă Dumnezeu este bun şi ne iubeşte prea mult şi ne aşteaptă, dar noi trebuie să facem ceea ce trebuie, să facem voia lui şi să refuzăm categoric aceste acte. Preoţii nu trebuie să tacă ci să spună creştinilor cu curaj să nu primească aceste acte. Este vremea muceniciei, trebuie să luptăm până la ultima picătură de sânge şi ne vom mântui. Dacă vom tăcea îl vom minimaliza pe Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul. Vom răspunde cu sufletul în faţa lui Dumnezeu pentru tăcerea noastră, Dumnezeu care ne spune: ”Dacă voi veţi tăcea, pietrele acestea vor striga”. Şi ca soluţie pentru găsirea unei alternative neelectronice la aceste carduri de sănătate recomandăm să se facă cereri individuale ale contribuabililor către casele de sănătate, către medicii de familii şi către episcopii pentru a se face demersurile necesare în acest sens sau memorii colective cu semnături.

Să nu uităm dragii mei că sănătatea noastră este în mâinile lui Dumnezeu şi că Hristos este doctorul trupurilor şi sufletelor noastre. Dar să nu fim înţeleşi greşit. Medicii şi medicina sunt lăsate tot de Dumnezeu, cu scopul de a sluji omului. Sfinţii doctori fără de arginţi au avut şi ei studii de medicină, însă au slujit întreaga viaţa lui Dumnezeu şi aproapelui, neurmărind vreo plată sau vreun înteres. Amintesc pe Sfântul Episcop Luca al Crimeei, un emerit doctor fără de arginţi, canonizat de biserica rusă. Sau sfinţii Cosma, Damian, Chir, Pantelimon, Talaleu, Trifon, toţi doctori fără de arginţi. Aşa trebuie să fie conceptul corect de medicină, acela de medicină în sensul binelui, neexcluzând sacroterapia, adică terapia trupească şi sufletească prin Sfânta Taină a Spovedaniei şi cea a Sf. Împărtăşanii, prin care ne vindecăm sufleteşte şi trupeşte, întrucât bolile vin tot de la păcatele noastre.

Aşadar, prin pledoaria noastră, nu încercăm să minimalizăm rolul medicilor şi al medicinei, ci să valorizăm corect lucrurile în duhul lui Dumnezeu, să facem apel la moralitate şi la dragoste. Căci medicina fără Dumnezeu este medicină veterinară.

Totodată, pe această cale, fac apel la toţi românii  (şi la cei de dincolo de graniţe) să nu primească sub nici o formă aceste acte, fie că ele se numesc buletine paşapoarte sau carduri de sănătate, ci mai bine să-şi pună toată nădejdea în Dumnezeu pe aceste vremuri deosebit de tulburi. Să apeleze la medici cu adevărat oameni de valoare, morali şi care fac din medicină un apostolat. Avem asemenea exemple în zilele noastre, menţionând aici două nume ilustre ca Prof. Dr. Pavel Chirilă sau Dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Naţional al Medicilor din România.

 Să nu ne tulburăm, nici să nu ne înfricoşăm căci suntem ai lui Hristos, care a făcut cerul şi pământul, şi l-a pus pe om rege al creaţiei. Să facem ce trebuie şi să ascultăm de vocea ortodoxiei, a dreptei credinţe. Să punem pe primul plan mântuirea şi să lucrăm la mântuirea noastră. Iar în încheiere, o să citez părerea domnului doctor Vasile Astărăstoae cu privire la cardurile de sănătate în 2011, valabil şi pentru 2013, adică mereu valabil: “Cardul de sănătate cu cip este un abuz din partea statului şi comportă riscuri pe toate planurile”, vorbe care nu mai au nevoie de nici o tâlcuire. Să facem apel la Sfintele Episcopii pentru a se înainta cereri către instituţiile statului, în vederea găsirii unei alternative nebiometrice, neelectronice la aceste carduri. Bunul Dumnezeu să ne lumineze paşii în viaţă către mântuire şi tot ceea ce facem să săvârşim în lumina lui Hristos.

Autor:  Pr. Andrei

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

css.php